De LIBEL dreigt toch niet in het water te vallen ?

Eerlijk gezegd meen ik dat...”
Wie zo begint is aan het liegen of heeft in verband met het onderwerp vroeger al gelogen.

En toch. Eerlijk gezegd is het verbazingwekkend en jammer en ontgoochelend dat uitgerekend schepen Philippe De Coene (van Leefmilieu) op de gemeenteraad van maandag 9 januari met zo’n pover en onvolmaakt dossier over het paviljoen de Libel naar buiten komt. We zijn dat van hem niet gewoon. Alsof hij geen kabinetsleden heeft.
(Zie nog onze stukken van 24.12.05 en 24.05.05.)

Hoe is dat nu mogelijk?
Hoe kan dat nu dat er in het dossier zelfs nog altijd geen rudimentaire tekening van het (kleinere) paviljoen is te zien? Ook geen foto van het Vlinderpaviljoen dat Thijs vanderWal voor de Floriade van 2002 (Haarlemmermeer) heeft laten bouwen en waarop onze Libel is geïnspireerd. De schepen zou toch moeten beseffen dat hij met zo’n foto’s en ontwerpen de gemeenteraad én de bevolking zou kunnen inpalmen voor dit uniek project. Het is waarlijk een echte “eyecatcher”. Zelfs al is er een prijsstijging van 18 procent mee gemoeid (van 300.000 naar 354.209 euro). Eerlijk gezegd. Andere schepen hebben al ergere dingen weggemoffeld.

Het dossier rammelt langs alle kanten en is zeer onvolledig.
Die prijsstijging bijvoorbeeld.
In de raadscommissie van vorige dinsdag vertelt schepen De Coene nu plots dat de Amsterdamse ontwerper Thijs vanderWal (bijgenaamd “creditkaartje”) eigenlijk een NOG HOGERE meerprijs berekende dan nu is gevraagd. Geen 54.000 euro maar ca. 120.000 euro in méér.

In het dossier is over die nog duurdere offerte geen spoor van te vinden.
Er steken welgeteld twee prijsopgaven in. Eén die dateert van februari 2004 (300.000 euro), en één van december 2005 (354.209 euro).
Verslagen van onderhandelingen, briefwisseling, bezoeken met en van Creditkaartje steken niet ook in het dossier.
De twee gekende prijsoffertes uit het dossier zijn ook absoluut niet te vergelijken.
De benamingen van de posten zijn trouwens ook totaal verschillend.

Voor de bouwmeesters onder ons.
De eerste prijsbepaling van 2004 vermeldt als posten: projectleider en reiskosten (5.000 euro alleen aan reizen vanuit Amsterdam!) , paviljoen (ontwerp, tent, overige), graafwerken en elektra en water, plus omgevingsinrichting.
De tweede offerte van 2005 heeft het over de kosten van het projectbureau, het ontwerp en de engineering, de fundering en terreininrichting, de membraamconstructie, de staalconstructie, de kunstofconstructie plus nu ook kosten voor montage en transport.
En, zoals al aangestipt, van een tussenofferte die 120.000 euro in méér vroeg : geen spoor.
Prijsvergelijking tusen beide vooropgestelde budgetten is wegens de verschillende benamingen van de posten praktisch onmogelijk.
Maar er is één wel opvallend verschil. In de eerste prijsopgave kost het ontwerp 25.000 euro, en in de tweede plots 50.000 euro en zonder BTW. Die meerprijs heeft toch niets te maken met hogere prijzen voor materialen? Misschien wel met extra uren en gebruik van creditkaartjes… (Extra uren? Waarvoor? De ontwerper heeft toch al geweldige ervaring opgedaan met zijn kunstwerk op de Floriade? En de aannemers ook.)

Hoe komt onze Thijs Creditkaartje aan die (nieuwe) prijzen?
Voor zijn eerste schatting heeft hij zich losweg en slordig gebaseerd op de kostprijs van zijn Vlinderpaviljoen in Haarlemmermeer. Maar nergens schotelt hij ons hieromtrent een gedetailleerde rekening voor.
Nu even advokaat van de duivel spelen. En wel à décharge van onze Kortrijkse schepen.
In Haarlemmermeer en omstreken (de universiteit van Waegeningen) weten ze ook nog altijd niet wat het Vlinderpaviljoen heeft gekost, en wat daarin de bijdrage was van Thijs. Er is daar ook veel vrijwilligerswerk geweest.)

Voor de tweede raming heeft hij – naar eigen zeggen – meerdere aannemers geraadpleegd.
Dat zullen waarschijnlijk dezelfde geweest zijn als die van de Floriade. Maar hij vermeldt geen bronnen. (Had die leverancier van staal geen voorraad meer liggen tegen de oude staalprijs? Had hij zich niet ingedekt met lange termijn contracten?) De diverse meerprijzen worden niet duidelijk gemotiveerd.

Hoe is schepen De Coene er dan toch in geslaagd om toch nog zoveel af te dingen op de oorspronkelijke meerprijs van 120.000 euro?
Dat ik het niet weet. Wordt er minder staal gebruikt? Zijn er minder etentjes georganiseerd?
Zijn die Hollanders met hun koopmansgeest nu gek geworden?
Wat er wel opvalt is dat bij de eerste beschrijving van het project sprake is van een lengte van 30 meter. In de tweede gaat het slechts om 20 meter. Ook de spanwijdte is verminderd: van 50 naar 37 meter. Jammer. Treurig. Zo’n klein waterjuffrouwtje.
Is er nu geen nieuwe bouwvergunning nodig? Waar is die dan? (De oude is ook nergens te zien!)

Tiens.
Bijna vergeten. In de begroting 2004 was er voor de voorstudie van de Libel al een bedrag voorzien van 74.386 euro. Werd dit bedrag vastgelegd? Aangerekend? Komt dit bovenop de 354.209 euro?

Nu nog iets.
Bij brief van 4 juli 2003 voorziet “Toerisme Vlaanderen” een toelage van 331.895 euro. Rechtstreeks voor de Libel gaat het om 180.000 euro en voor de “wandelcircuits” van het Groen Lint (is dit in de onmiddellijke omgeving?) 151.895 euro.
Die brief dateert van 4 juli 2003 en daarin wordt nog gezegd dat het dossier moet binnen zijn in oktober van hetzelfde jaar. 2003 ! Voorts stipt men aan dat er een deel van de werken (20 procent van de kostprijs) moet gerealiseerd zijn tegen eind 2004. 2004 !
Oeiejoei!
Zullen we die subsidies wel krijgen?
Dat is een noodtoestand.
Het is zelfs zo dat in de laatst bekende timing pas sprake was van een begin van de werken in december vorig jaar. Einde van de werken in februari dit jaar en opening van het paviljoen in april.
Schepen De Coene zou nu toch een keer op de komende gemeenteraad kunnen vertellen wanneer hij juist op de gedachte is gekomen om zo’n natuureducatief paviljoen te bouwen, wanneer hij daarbij Thijs VanderWal heeft gecontacteerd en waarom de zaak zolang heeft aangesleept.

En nog iets.
Wie gaat de werken uitvoeren? De Nederlandse aannemers van de Floriade?
Zonder aanbesteding of offerte?

Een slotbeschouwing.
Eerlijk gezegd, we hadden een betere aanpak van de zaak verwacht vanwege schepen De Coene. Honni soit qui mal y pense.

En nu nog een positief, constructief voorstel.
We beleggen een speciale gemeenteraad (de Verenigde Raad) en nodigen daarop Thijs uit om hem een keer te vertellen dat we in Kortrijk wel degelijk zo een mooi uniek bouwsel van hem willen. Tegen een zacht prijsje. Met de belofte dat het we het project daarna niet gaan verkopen. Géén commissie.