Een echte prestatie !

Prestatieontvangsten van een gemeente zijn ontvangsten van goederen en diensten die door de stad geleverd worden aan individuele burgers of firma’s. U gaat bijvoorbeeld een paspoort afhalen. U gaat zwemmen. U huurt een stadslokaal. U hebt een verkeersbord nodig voor uw verhuis.De prestatieontvangsten alhier ter stede zijn traditioneel laag, laat ons zeggen 2,5 miljoen per jaar.
De burgemeester gaat daar fier over: we zijn naar zijn mening zowat de goedkoopste centrumstad in Vlaanderen.
Per jaar en per inwoner betalen we effectief slechts zowat 30 euro voor allerhande dienstverstrekkingen.

Zopas verscheen een studie van Dexia over de financiën van de Vlaamse gemeenten.
(Met een simulatie voor de jaren 2006-2010. Maar daarover hebben we het nu niet.)
In die studie kunnen we voor o.a. de prestatieontvangsten een vergelijking maken met de andere 11 gemeenten met méér dan 50.000 inwoners. Pas op, daar zitten ook steden als Antwerpen en Gent bij. En dit zorgt natuurlijk voor scheeftrekkingen.

Niettemin, wat men in die Dexia-studie leest over de gemiddelden inzake prestatieontvangsten van de 12 grote gemeenten is werkelijk ongelooflijk.
Ik heb het nog eens nagerekend.
In 2004 was er hier voor de “prestaties” een bedrag van 27 euro per inwoner begroot. (In werkelijkheid wordt er ietwat meer gerealiseerd.)
En hoe zit het gemiddeld bij “de twaalf”? Daar geven de inwoners gemiddeld 75 euro uit aan diensten en leveringen van de stad.

Ik wrijf mijn ogen uit.
Nog een keer gekeken voor dit jaar 2006.
Kortrijk verwacht voor zijn diensten en goederen 29 euro per inwoner.
En de twaalf: 81 euro !

Dat kan toch niet kloppen?
Kortrijk kan toch niet voor meer dan de helft (inzake retributies bijv.) goedkoper zijn dan andere steden?
Daar moet een uitleg voor te vinden zijn.
Zou het kunnen dat wij Kortrijkzanen gewoon minder gebruik maken van stadsdiensten? Gewoon meer individueel onze plan trekken? Gaan zwemmen bij de buren? Minder boeken lenen? Minder bals beleggen in een stadslokaal (de Kleizaal)? Minder doodgaan en begraven worden?
Of omgekeerd: dat de stad gewoon minder mogelijke diensten in aanbieding heeft? Of veel minder eigendommen verhuurt dan in andere steden? Minder aan kinderopvang doen? Minder aan nodeloze alarmeringen doen?
Ik weet het echt niet.
HELP !