Kortrijkwatcher verjaart

Vergeten te zeggen.
Vorig jaar 4 januari verscheen hier het eerste van de intussen meer dan 200 stukjes. Met een motivering voor het maken van deze stadsblog. De motivering is en blijft een zekere onvrede over de (Kortrijkse) politieke berichtgeving in de lokale reguliere pers, met inbegrip van WTV. Plus, anderzijds de mening dat veel Kortrijkzanen wel degelijk geïnteresseerd zijn in politiek feitenmateriaal.
Zie nog de openingspagina van www.kortrijkwatcher.be .Kortrijkwatcher was de eerste stadsblog in Vlaanderen. Puur gewijd aan de Kortrijkse politiek.
(De reguliere pers blijft beweren dat die volstrekt ondraaglijk lichte “gent.blogt” de eerste was.)
Intussen is vorig jaar oktober raadslid Marc Lemaitre (SP.A) gestart met http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be . Ook goed, maar anders. Gemoedelijker. Minder saai. Foto’s. Nogal welwillend tegenover het Kortrijkse stadsbestuur. Marc is een echte positivo.

Dan hebben we intussen nog dat rioolkrantje van ene Walter Maes.
De naam wordt hier niet vermeld, want die maakt ons enkel verdrietig. Door velen niet meer gelezen. Geeft en heeft geen feitelijke kennis. Zeer perfide.