Die dekselse tien-procent-regel ! (1)

Eerst nog vlug de theorie.
In een volgend stuk behandelen we dan een praktisch voorbeeld waarbij u van uw stoel gaat vallen.Bij overheidsopdrachten voor werken (en leveringen en diensten) bepaalt de gemeenteraad niet alleen de wijze van gunnen maar legt ook de vermoedelijke kostprijs vast. Indien nu achteraf in de loop van de uitvoering van de opdracht blijkt dat het werkelijke bedrag meer dan 10 procent hoger uitvalt dan oorspronkelijk geraamd, dan moet de gemeenteraad die wijziging (EN de eindstaat ervan) uitdrukkelijk goedkeuren. Dat staat allemaal enigszins korter aangegeven in art. 236 van de gemeentewet.

In de laatste gemeenteraad was schepen Philippe De Coene “slachtoffer” van deze orthodoxe maatregel. Met zijn natuureducatief centrum “De Libel” dat 18 procent meer gaat kosten dan voorzien. Er werd daar enorm misbaar over gemaakt in de gemeenteraad.

Schepen zei daarbij iets dat het onthouden waard is.
Met name dat hij zo eerlijk is geweest om die kostprijsverhoging niet te verzwijgen voor de Raad via het camoufleren ervan middels allerhande “verrekeningen” achteraf.
Als je dit hoort gaan je oren suizen.
Dan denk je: zijn er hier misschien schepenen die dit zouden durven doen? Iets verzwijgen voor de Raad? Daar staat zowat de politieke doodstraf op !
Soms meen ik van wel. Maar bewijs dat maar eens. In de laatste en voorlaatste begroting doken er weer van die “verrekeningen” of “prijsherzieningen” op die vragen kunnen doen doen rijzen. Streekbezoekerscentrum. Pentascoop.

Maar nu heb ik een geval ontdekt waarbij er tegenover de raming een kostenoverschrijding gebeurt van niet minder dan 35, 36 procent. En die wijziging is tot op heden nog niet voor de gemeenteraad gekomen terwijl het College er al zeker twee , zoniet drie maanden weet van heeft.
En het gaat niet om klein bier. Het gaat om een groot openbaar werk dat ons bijna 1 miljoen euro (euro!) zal kosten terwijl de oorspronkelijke raming sloeg op iets van 700.000 euro.

Ik kan niet meer. Val voortdurend van mijn stoel.
Ga maar lekker slapen.
Morgen beter op.