Lof van mijn land (of stad)

Bloemgelezen !
En nog wel van dichter, schrijver, essayist, verteller, redenaar, Staatsprijs Letterkunde en Kortrijkzaan ANDRE DEMEDTS volgende toepasselijke strofen gevonden uit het gedicht “Lof van mijn land”.Verliezen is ons lot en ook verloren gaan,
vraag van mijn hart niet meer dan schuim en asch,
ik schimp soms op mij zelf, die onvoldaan,
gelijk een keerende herfstwind was.
En leedvermaak is schrijnender dan veel verdriet,
als men alleen nog om zich zelven lacht,
om geen dingen meer,
en om de menschen niet.

Alleen maar om dien andere in mij,
die zich aan land noch lucht gewent,
en aldoor aan ‘t vragen blijft,
of er geen ander land bestaat
dat hij veel beter kent…

Hoe komt kortrijkwatcher daar nu zo bij??
Wel, dit jaar is Demedtsjaar!
En schepen van cultuur Stefaan Bral, samen met heel zijn directie, is dit glad vergeten.
Tot nog toe is er door Stad nog niets geprogrammeerd rondom de 100ste verjaardag van de geboorte van onze ereburger. En de schepen weet ook niet of er nog iets van komt.

Durft schepen Bral eigenlijk nog schepen Hilde Demedts onder ogen komen?
Want Hilde is wel degelijk een dochter van schrijver André Demedts.
Twee jaar na haar geboorte werd vader in 1949 directeur van de gewestelijke omroep West-Vlaanderen. Hij bleef dit tot 1971. De familie vestigde zich in 1953 in Kortrijk, in het “witte huis” in de Condédreef.
Samen met de burgemeesters van Wielsbeke en Waregem Рen met de steun van minister-president Yves Leterme Рheeft Stefaan De Clerck ooit nog geprobeerd om bij de dienst Filatelie van de Post een postzegel te voorzien ter gelegenheid van het Andr̩ Demedtsjaar. Blijkbaar niet gelukt omdat het kabinet van minister Anciaux van Cultuur er niet zo achterstond.

André Demedts is geboren in Sin-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Er is daar dan ook een Demedtshuis in de oude pastorij.
De schrijver woonde ook 15 jaar in Waregem want was daar leraar in het H.Hartcollege.
Beide gemeenten organiseren allerhande activiteiten ter gelegenheid van het Demedtsjaar.
U kunt er alles over te weten komen op http://andredemedtsjaar.telenetblog.be .
Eerste huldiging op donderdag 26 januari in de Sint-Bavokerk te Wielsbeke om 20u30. Concert door het Kamerensemble Contrast.

Onze stad heeft nog enkele gelegenheden om zich te herpakken, ter ere van onze ereburger.
Bijvoorbeeld op de Gedichtendag (26 januari), de Jeugdboekenweek (maart), het Vertellersproject (april), de Elfdaagse rond 11 juli, de bibliotheekweek (oktober).

Als schepen Bral niets organiseert stel ik voor dat de burgemeester hem 100 bladzijden doet afschrijven uit een jeugdboek van de schrijver Koen Lisarde (pseudoniem): “Trouw aan hun volk”. Geen boekbespreking, want daar heeft hij in vijf minuten mee gedaan.