Kanten en Malle (3): over Aïd El Kebir

Hierbij het uitgetypte proces-verbaal van een afgeluisterd gesprek tussen de klokkenluiders Kanten en Malle van het Belfort.Malle: Ik ga niet meer naar dat Offerfeest van de moslims in het ontmoetingscentrum van Aalbeke. Ik mocht niet binnen in de zaal waar de mannen zaten. Raadslid Cathy Matthieu ook niet.
Kanten: Is dat bij de indianen ook zo?
Malle: ???

Kanten: De burgemeester wil ook niet meer gaan naar Aïd El Kebir zolang mannen en vrouwen bij dat feest gescheiden blijven. En als er niets verandert zal hij zelfs geen verdere steun meer verlenen aan het komende Offerfeest.

Malle: Gespierde taal. Wanneer is dat?
Kanten: Tien dagen na het feest van Aïd El Fitr.
Malle: Hoe weet gij dat?
Kanten: Schaap toch! Van kortrijkwatcher, tiens.
Malle: Gij leest dat?
Kanten: IK leer hem klokken luiden.
Malle: Pak onze laptop, bok! We gaan eens zien wat hij nu weer weet.
Kanten: Ik weet het al. ‘t Zal niet kosher zijn.

Het volgende Offerfeest zal waarschijnlijk doorgaan op 31 december. Tien dagen na het Suikerfeest. Hangt een beetje af van het tijdstip waarop een of andere dageraad is begonnen. Imans en astrologen kunnen daar enorm veel ruzie over maken.

Burgemeester wil dus dat onze moslims tegen die datum een beetje hun wetten en gewoonten (de sharia) alhier gaan veranderen.
“Scheiding van mannen en vrouwen” vindt hij een discriminatie van de vrouw en strijdig met het gelijkheidbeginsel. (Zie “Kortrijks Handelsblad!” van 21 januari, nog wel in de rubriek “Manten en Kalle!”.)
Het is duidelijk dat de burgemeester ook behoort tot de drie soorten “mensen van het boek”, in dit geval de Bijbel. Laatst nog op een begrafenis in Sente moesten in het kerkje aldaar vrouwen links zitten en mannen rechts. (Links is traditioneel sinister, des duivels.) De parochie Sint-Katharina krijgt nochtans van Stad nog altijd ook geldelijke steun. Dit jaar nog 20.300 euro. Afschaffen die handel! Eerst gemengde begrafenissen!

Burgemeester is waarschijnlijk voorstander van godsdienstvrijheid inzake het belijden en praktisch toepassen van geboden en voorschriften.
Vers 33/53 van de Koran is interessant: “en wanneer jullie (vrouwen) hun (mannen) om iets vragen, doe dat dan van achter een afscheiding (hijaab)…”
Met dit vers gebood de Profeet de totale afzondering van zijn vrouwen. Zij mochten hun huizen niet onbedekt verlaten en zij mochten niet zo met mannen spreken dat zij gezien konden worden. Dus alleen van achter een muur, deur of gordijn. (Bestonden doorkijkspiegels toen al?)
Alleen met directe mannelijke (mahram) familieleden (en slaven!) mochten zij onbedekt communiceren.
Dat het hier niet alleen gaat om het gezien worden van vrouwen blijkt uit een hadieth (wij zouden zeggen: overlevering) waarin de Profeet zijn Aisja berispte omdat ze de deur had geopend voor een blinde man. Hij kon haar niet zien, maar zij hem wel, waardoor er eventueel begeerte in haar hart gewekt zou kunnen worden.

De burgemeester maakt met zijn eis tot gemengde Offerfeesten (buiten de moskee dan)misschien wel een kans. Toen de Profeet het gebod tot afzondering van vrouwen lanceerde was Hij al op gezegende leeftijd. Meer nog: naar de letter van het Heilig Boek was zijn voorschrift alleen voor de eigen vrouwen uit het huis bedoeld.

Net zoals moderne christenen nu ook vinden dat vrouwen kunnen priester worden kan heden ten dage in onze steeds evoluerende maatschappij (veranderende samenleving) over gemengde islamitische bals en eetgelagen gepraat worden met verlichte moslims. Doen, burgemeester!

De burgemeester (en ook schepen van milieu en afval Philippe De Coene) kunnen niet zomaar dreigen dat ze voortaan alle steun gaan weigeren bij het Offerfeest. Stad is gehouden tot het maken van een afsprakennota rondom het rituele slachten. Het afleveren van slachtvergunningen en voorzien van accomodatie. Erkenningsaanvragen van tijdelijke slachtplaatsen. Slachtingsaangiften. Waste management. Instaan voor de openbare orde.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur heeft een circulaire plus praktische handleiding over de organisatie van islamitische offerfeesten gestuurd naar alle gemeenten.

Hoelang mogen christenen nog levende kreeften aan de kook brengen? En waarom mogen wij op Goede Vrijdag op de Paasfoor pas vanaf een bepaald uur uit de bol gaan? Vuilnismannen mogen ons niet meer wakker maken, maar de klokken wel?

Is schepen Hilde Demedts nog altijd begaan met het Gelijke Kansenbeleid? En de emancipatie van de Vrouw? Dan kan ze nog vlug dit jaar – nog vòòr het Suikerfeest – een roldoorbrekende sensibiliseringsactie starten bij onze broeders in het geloof, de moslimmannen.

P.S.
Op 8 januari was er ook een offerfeest in het JOC (jeugdontmoetingscentrum) georganiseerd. Alleen voor vrouwen en kinderen. Mag dit nu ook niet meer doorgaan? Mogen de Katholieke Arbeidersvrouwen (K.A.V.) nog afzonderlijk vergaderen? Koffiekransjes ? En de radicale feministen er een eigen besloten café op nahouden?
De organisatie in het JOC lag in handen van “Sjahrazaad”. Kent u nog die vertelster van 1001-nachten?
Haar krachtigste erotische wapen was puur cerebraal. Zij wist het voornemen van haar man om haar te vermoorden af te wenden door puur communicatieve vermogens als vertelster. Een superstratege. Triomf van de rede over het geweld! Westerlingen stellen zich nog altijd voor dat uiterlijke schoonheid lijnrecht staat tegenover kennis. Overigens net zoals imans dat doen. Het is het ergste wat M/V kan overkomen: cerebrale sensualiteit. Absoluut en juist niet te vermijden door apart te feesten.

En nu nog als gewoonlijk een positief voorstel.
Zwartjes mogen wel uitbundig feestvieren in “De Gilde” (Wijngaardstraat).
Moslims dus ook, als het maar mix is. Ze wonen alleszins ook in de buurt.
Meer dan in Aalbeke.