Stemrecht voor niet-Europese Kortrijkzanen (2)

We starten met een rare vraag, opdat u nu een keer verder héél dit stuk zou lezen.Stel dat Johan Vande Lanotte, inwoner van Oostende, een “vreemdeling” was. Zou hij dan kunnen genieten van stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen?
NEEN !
En nu gelooft u me niet. Ziehier de uitleg.
Vreemdelingen die wensen te genieten van het actief kiesrecht moeten ondermeer schriftelijk te kennen geven dat zij instemmen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (Zie vorig stuk.) Daarin staat ook een verbod op foltering (art.3).
Welnu. In een interview met het weekblad “Humo” (17 december 1996, pag. 15) heeft toenmalig minister Vande Lanotte ter gelegenheid van de Dutroux-affaire letterlijk uitgeroepen: “Hadden ze hem (Dutroux) maar gefolterd!”

DAT IS EEN PUBLIEKE BEKENTENIS VAN EEN INTENTIE OM EEN MISDRIJF MINSTENS TE BILLIJKEN. Heeft er dat al iemand ergens (bijvoorbeeld in de USA) meegemaakt? Van een minister in functie?Tot daar onze peptalk.
En nu gaan we weer over tot de orde van de dag.

Hoeveel “vreemdelingen” zijn er te Kortrijk?
Daarover doen de meest wilde geruchten de ronde.
Volgens de laatst gekende gegevens (eind 2004) telt onze stad 3.688 vreemdelingen. Op een totaal van 74.643 inwoners. Sinds 2001 stijgt dat aantal nauwelijks. Nog in 2004 waren er hier 122 zogenaamde UNO-vluchtelingen. De hoogste aantallen zijn Afghanen (23) en Russen (14).
Het wordt een beetje tijd dat onze administraties de statistieken bijhouden of beter definiëren. Op internet vind ik op de website “lokale statistieken” voor 2004 welgeteld 2.604 vreemdelingen en voor 2005: 2.668.
Zelfs als men de personen op het wachtregister aftrekt kloppen de cijfers nog niet.
Van die 3.688 vreemdelingen dus komen er 32 procent uit Afrika, 28 procent uit EU-landen en nog 21 procent uit niet EU-landen in Europa. Azië is goed voor 15 procent.
Maar met die procenten moet men een beetje oppassen.
De stadsadministratie weet namelijk niet goed wat EU-landen zijn.
Zwitserland wordt daartoe gerekend! En omgekeerd weet onze dienst bevolking nog niet dat in 2004 bijvoorbeeld Polen, Estland, Letland, Hongarije, enz., lidstaten van Europa zijn geworden. Voorts rekent men een aantal staten aan onze zijde van de Oeral gewoonweg tot Azië zelf.

De meeste echte Europeanen alhier zijn Fransen (601) en Nederlanders (154).
Uit de rest van Europa komen er bijvoorbeeld 173 uit Rusland en 115 uit Armenië.
Georgië: 71. Oezbekistan: 47.
Uit Azië vallen de Iranezen op (81), Pakistanen (59), Irakezen (31).
Uit Zuid-Amerika komen vooral Brazilianen (19).
Er zijn hier ook nog 15 Amerikanen uit Canada en de USA.
Zwart-Afrika is goed vertegenwoordigd met Congo (77) en Ghana (26).
De Maghreb interesseert u natuurlijk het meest. Er wonen hier (in 2004) 596 Marokkanen, 119 Algerijnen en 17 Tunesiërs.
En tenslotte wilt u zeker iets horen over het aantal Turken: 95.

Hoeveel van die niet-Europese “vreemdelingen” zullen er nu een aanvraag doen om te mogen stemmen op 8 oktober?
Als ze zich gedragen zoals Europese kiezers de vorige keer: heel weinig. Op een potentieel van 994 waren er te Kortrijk slechts 50 ingeschreven. Dat is 5 procent.
Voor dit jaar verwacht men op dit ogenblik 708 potentiële niet-Europese kiezers. (Men moet vijf jaar ononderbroken in België wonen.) Vijf procent daarvan is slechts … 35 kiezers.
Dit is een redenering die waarschijnlijk niet opgaat. Net zoals die van schepen Philippe De Coene die een vroeger landsgemiddelde hanteerde van 15 procent ingeschreven echte Europeanen en daarmee toen in de Kamer aan ca. 200 daadwerkelijke kiezers kwam voor Kortrijk.
We zitten met een totaal nieuw gegeven.

Veel zal afhangen van de wijze waarop het stadsbestuur de zaak zal aanpakken. Zal men de potentiële kiezers rond de Veemarkt, de Venning, de Stasegemstraat gericht sensibiliseren?
Zullen de politieke partijen zich bewust ook tot die niet-Europeanen richten?

En wat zal men in moslimmiddens zoal bedenken om de geloofsgenoten naar de stembus te krijgen?
Wat als men aldaar even de aandacht richt op het feit dat men bij inschrijving ook akkoord moet gaan met onze Grondwet, de Europese rechten voor de mens en de Belgische wetten?

Maar nogmaals: niet enkel moslims kunnen het hier moeilijk mee hebben.
Er is hier naar het schijnt één Cubaan. Staat die achter dictator Fidel Castro (met zijn concentratiekampen omgeven door Bekaert-prikkeldraad)?
En die acht Amerikanen? Wat denken die over het verbod van folteringen en de afschaffing van de doodstraf?
Onze acht Thais zullen ook met gewetensproblemen zitten. Die moordenaars van het Engelse meisje op Koh Samui werden recent zonder veel complimenten met een nekschot afgemaakt.
En de 34 Chinezen moeten instemmen met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering.
En alle katholieken met de scheiding van Kerk en Staat. En de Belgische abortus- en euthanasiewetgeving.