Kortrijkwatcher volgt inburgeringscursus !

Niet veel stukjes verwachten tijdens de komende week. Hoogstens twee.
Kortrijkwatcher heeft zich namelijk ingeschreven voor een geïntensifieerde inburgeringscursus om een goede en positief ingestelde Kortrijkzaan te worden.Ik kon al even stiekem enkele examenvragen bekijken. Moeiijk zeg !
De juffrouw fluister mij in het oor dat ik bij de even meerkeuzevragen altijd voor het even antwoord (B) moet kiezen. En mijn zwarte medeleerling gelooft dat!

Ziehier enkele vragen, om u een gedacht te geven.

1. Hoeveel betaalt de Kortrijkzaan gemiddeld aan belastingen en retributies?
A. Iets van 700 euro.
B. Twaalf kamelen.
C. Bijna niets.

2. Is dit juist?
De oudste menselijke sporen in de streek dateren uit het epipaleolithicum en zijn ca. 11.000 jaar oud.
A. Ja.
B. Min of meer.
C. Neen, want dat was het mesolithicum.

3. De wateroverlast in de deelgemeenten is te wijten aan:
A. De buren.
B. De regengod.
C. Het mobiliteitsplan.

4. De huidige burgemeester is:
A. VincentVan Quickenborne.
B. Pierre Lano.
C. Weet niet, maar de naam begint met een D.

5. Mag men het Kortrijkse wapenschild in het openbaar verbranden?
A. Ja, als het brandbaar is.
B. Neen, want we hebben er geen.
C. Men mag alles verbranden want meningen zijn vrij.

6. Waaraan bent u verslaafd?
A. Olie.
B. Gazellen.
C. Design.

U merkt: er zitten strikvragen tussen.
Het wordt echt niet gemakkelijk. Later meer hierover.