BREAKING NEWS (2): nog over het kartel CD&V en N-VA

Het vorige stuk was veel te ernstig.
Tegenwoordig gaat het in de politiek nog nauwelijks om programma’s of ideologie. Gedachtegoed! En met de afschaffing van het gewicht van de lijststem (tenzij voor de opvolgers) is het hek helemaal van de dam. Nu gaat het om gezichten, personen, – of ze daadwerkelijk iets afweten van politiek (samenlevingsopbouw) of daarin waarlijk zijn geïnteresseerd is van geen tel meer. De tijd is weer gekomen voor de brouwers, de café-bazen, de dorpsdokter, coureurs, verpleegsters, loketbedienden bij een ziekenkas, zonen of dochters en zeker nu ook zussen van bekende politici, gehandicapten en kapsters, ijdeltuiten en maloten. Overwerkte huisvrouwen die dan onmiddellijk hun zetel afstaan aan een opvolger.Het huidige N-VA-raadslid Godelieve Vanhoutte werd in 2000 verkozen op een kartellijst van de VLD, de VU (Volksunie) en ID2000.
Ze hoorde toen bij de VU en stond op een prominente tweede plaats. Aantal naamstemmen: 981.
Behoorden toen ook nog bij de VU: Hilda Douchy-Comeyne (774 naamstemmen), Marleen Debels (348), Frederik Maes (354), Nele Haegebaert (450), Piet Vlieghe (437), Koenraad Declerck (447).
Eerder van ID-strekking (een progressieve en niet-nationalistische afsplitsing van de VU die later omgedoopt werd tot Spirit) waren Frederik Vanden Bogaerde (264), Barbara De Jonghe (386), en ja, Vincent Vanquickenborne (1.122 stemmen).

VU-kandidaten trokken dus in 2000 minimaal 348 naamstemmen aan tot maximaal 981.
Wat het dit jaar met de “afschaffing” van de lijststem (de “pot”) zal worden is niet te voorspellen. Overigens weten we niet met wie de N-VA nu zal uitpakken. Hoogst waarschijnlijk niet met N-VA-secretaris Guido Verreth want hij wordt bij ietwat oudere ACV’ers waarschijnlijk nog als een soort afstammeling van “de zwarten” beschouwd.
Ja, alleszins wél met Godelieve Vanhoutte.
Op zeker moment (nog opzoeken) is zij onafhankelijk raadslid geworden. In die tijd gedroeg zij zich als een ezelin tussen twee hooischelven. Zou ze kiezen voor de VLD (haar eerste bedoeling) of voor de CD&V? Maar toen bij de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 2004 de ster van Geert Bourgeois aan de horizon verscheen en zij van die kant een job kon verwachten (men voorspelde in 2004 zelfs op de website van de N-VA dat zij Vlaams parlementslid kon worden) was de keuze onherroepelijk.

Niettemin, ook als volwaardig N-VA-raadslid bleef zij uitermate vriendelijk tegenover de CD&V’ers van het College. Vooral zeer teder en galant en charmant in de omgang met de burgemeester en vaak gesignaleerd in nauwe terzijdes met schepen Hilde Demedts.
(Schepen Jean de Bethune kijkt een beetje de kat uit de boom.)

Virulente en inhoudelijk goed gestoffeerde standpunten of markante interventies van haar in de gemeenteraad zijn niet allemaal bekend. Wel heeft zij een keer met een klacht gedreigd omwille van een Franstalige publicatie van de stad, maar zover is het niet gekomen. En de laatste tijd was zij vaak afwezig in de Raad en kon zo ontsnappen aan heelwat verscheurende stemmingen. Nu weten we waarom.

Ja, dat is nu eenmaal politiek.

De N-VA wordt vier plaatsen beloofd op de kartellijst met de CD&V.
Welke dat zijn is op dit ogenblik nog niet officieel. Komt Godelieve prominent bij de eerste drie op de lijst? Is zij of de partij mandaten beloofd?
Volgens de pers zou de N-VA gegarandeerd de vierde en vijfde plaats krijgen en nog twee andere. Een opeenvolging van twee kandidaten van dezelfde strekking is bij de lijstvorming van de standenpartij CD&V heel ongewoon. Traditioneel is er een rits van ACW’ers en Middenstand.

Konden we maar als een vliegje aanwezig zijn op vergaderingen van meer speciaal de Gilde-raadsleden. Om te luisteren naar wat schepen Frans Destoop zoal heeft geëist inzake de lijstvorming en mandaten in ruil voor het aangaan van een kartel. In ruil voor zijn al of niet deelname aan de verkiezingen. (Ook iemand als schepen Guy Leleu en volksvertegenwoordiger-raadslid Carl Decaluwé zijn niet bepaald gelukkig met de overkomst van Lieve.)

Hoeveel stemmen denkt de CD&V binnen te halen met de vorming van een kartel?
Ook onmogelijk te voorspellen.
Veel populaire kandidaten heeft de N-VA alleszins niet. Wie kent er nu bijvoorbeeld de voorzitter van de Kortrijkse afdeling, Louis Ide (arts)? Wie is hem al een keer op het lijf gelopen bij een of andere politieke gebeurtenis? Wie kent er van hem een politieke demarche? (Er was er ooit één: de voorstelling van een nieuw wapenschild of logo voor Kortrijk, met de obligate guldensporen.)

Met de vroegere Volksunie is het ooit anders geweest!
In de ’70-er jaren met kleppers van raadsleden als Joseph Deschaepmeester en Franz Vansteenkiste (De laatste heeft het ooit tot volksvertegenwooriger geschopt.) In 1976 behaalde de VU zelfs 12,32 procent van de stemmen en verkreeg hiermee 4 zetels. De neergang deed zich voor in 1988: 6,12 procent van de stemmen en 2 zetels. In 1994 werd met 4,56 procent enkel Hilda Douchy verkozen.

Waarom zou de aanhang van de N-VA nu plots weer méér zijn dan 5 procent?
Bij de laatste verkiezingen voor het Vlaamse parlement (13 juni 2004) was er ook al een kartel van CD&V en N-VA. In het kanton Kortrijk behaalde het kartel 35,4 procent van de stemmen, dit is 5,1 procent meer dan in 1999 (zonder N-VA).
Lieve Vanhoutte kreeg op de achtste plaats 2.313 stemmen achter haar naam. (Wat niet zo slecht was.) Maar ook hier is een vergelijking moeilijk. Want het kanton Kortrijk is méér dan Kortrijk alleen.
En hoe zal het Vlaams Blok presteren?
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde de partij van de rechtse kerk bijna 10 % en ze komen van 0,86 % in 1988.

Op de persconferentie van gisteren werd bij de bekendmaking van het kartel ook nog te kennen gegeven dat Lieve Vanhoutte voortaan wordt beschouwd als zijnde deel uitmakend van de CD&V-fractie. De SP.A-raadsleden en schepen De Coene zullen het graag horen. (Maar maak u geen zorgen kameraden, Vande Lanotte is al een en ander aan het regelen.)

Lieve zal dus voor de rest van de bestuursperiode geen oppositie meer voeren. Niet dat dit zoveel uitmaakt. Van haar kan men zich slechts één uitval herinneren, met name toen de burgemeester zich omwille van tijdsgebrek terugtrok om partijvoorzitter te worden. Lieve verspreidde toen een persbericht waarbij zij Stefaan De Clerck van woordbreuk beschuldigde. Maar in haar interpellatie daaromtrent in de gemeenteraad van november 2002 is dit zware woord toen niet gebezigd en konden er enkel enige beleefde juridisch-technisch informatieve vragen vanaf.
Niettemin zal raadslid Vanhoutte zich in de eerstkomende Raad van maandag 13 maart verplicht zien van het maken van een eerste knieval: de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw Buda-Kunstencentrum.
En het doortrekkersterrein (zigeunerpark) komt ook weer ter sprake. Er wordt weeral grond gekocht voor de realisatie ervan. Allemaal niet zo aangenaam voor de xenofobe Vlaams-nationalisten.

Iets curieus is dat noch de landelijke website van de N-VA, noch die van de plaatselijke afdeling eventjes rept over de Kortrijkse kartelvorming. Alsof dit geen nieuws is: het is de eerste centrumstad waar dit is kunnen gebeuren.
Overigens is de Kortrijkse N-VA-website niet om aan te zien. Niets over de activiteiten van Vanhoutte in de gemeenteraad of het SOK, of de politieraad.
In de rubriek “archief”: niets. Rubriek “agenda” of “programma”: niets. “Contact”? Nihil. Ga daar maar eens mee naar de verkiezingen!

En hoe staat het eigenlijk met een eventuele kartelvorming in Izegem, stad van N-VA-minister Geert Bourgeois?
Die komt er absoluut niet.
In 2000 heeft onze eigenste Kortrijkse burgemeester dit aldaar al eens uitgeprobeerd. Een coalitie met de adepten van Geert. Tegen de S.P. Niet gelukt. Voor de volgende legislatuur zou er reeds een voorakkoord zijn gemaakt tussen christen-democraten en socialisten. Verschiet niet. De Izegemse SP.A is zelfs bereid om zijn traditionele burgemeesterschapszetel te laten schieten ten voordele van de CD&V op voorwaarde dat die partij geen kartel vormt met de N-VA. En mits de nodige schepenzetels voor de SP.A. zelf natuurlijk. Vier?

JA, DAT IS POLITIEK!
Overigens is het maar best zo.
De Izegemse Nieuw-Vlaamse Alliantie is regelrecht fascistoïde.