Kortrijkse stadsblogs en subsidies

Vanwege te veel werk met mijn stadsblog vorige maand vergeten dat ik nog een keer van mijn oren moest maken.In de Stadskrant van februari kregen de makers van twee relatief nieuwe Kortrijkse blogs nogal wat promotie in de veel gelezen rubriek “mensen”. Met foto’s en alles erop en eraan. Het ging om Niels Vanderghinste en Olivier Roobrouck.
De eerste verzorgt een www.kenijn.be. Het gaat om een commerciëel getinte website over meer bepaald het uitgaansleven (voor jongeren) in onze stad. Verzorgt ook publiciteit en geniet van sponsoring. Onderaan de site wordt uitdrukkelijk vermeld dat de makers gesteund EN gesubsidieerd worden door de Stad! (In welke begrotingspost zit dat bedrag verscholen?)

Het adres van de tweede website is www.k-town.be. Ook toegespitst op jongeren (studenten) en hun specifiek uitgaansleven (fuiven).

Via E-mail heb ik bij de burgemeester en de redactie van de Stadskrant mijn opperste verbazing uitgesproken over het feit dat mijn stadsblog “kortrijkwatcher” niet gepromoot wordt en niet gesteund door de Stad.
Die blog is beroemd hoor. Tot in Nederland toe. En aan de univ van Leuven wordt er zelfs op gestudeerd. (Er staat geen teller op mijn blog. Maar uit reacties blijkt het pertinent zeker dat het doelpubliek wordt bereikt: geïnteresseerden in stedelijke politiek.)

De redactie van de Stadskrant (niet de burgemeester) heeft hierop gereageerd.
Even aandachtig het antwoord lezen:
“In de rubriek “mensen” van de Stadskrant brengen we Kortrijkzanen in beeld die zich op één of andere manier in de kijker lopen. De Stadskrant van maart (het was februari!- F.L) stelt veeleer initiatiefnemers Niels en Olivier centraal (d.m.v. portret, persoonsbeschrijving, motivatie…) dan wel hun websites.”
Dat is niet waar, maar kom.

En nu komt het:
“Niels en Olivier komen in aanmerking voor de rubriek omdat ze met hun inspanningen op een objectieve manier de stad positief uitdragen.”

Die zit!

En over mogelijke subsidies zegt de brief van de Stadskrant-redactie nog dat men zich daarover niet kan uitspreken en verwijst men me naar de directie Burger en Welzijn/ Team Jeugd.
De directie Burger staat onder leiding van schepen Hilde Demedts. Daar maak ik dus wel een kans, ook al in het zicht van de naderende verkiezingen. De dienst Welzijn is van Alain Cnudde. Ook hij is me niet ongenegen. Maar Jeugd is van schepen Lieven Lybeer en bij hem en zijn echtgenote heb ik het helemaal verkorven.

Ik begin er niet aan. Subsidies? Over mijn lijk!
Alhoewel sommige mensen van kwade wil het nog niet willen geloven is kortrijkwatcher partijpolitiek bekeken volkomen onafhankelijk. Ik schrijf wat ik wil.
Bij de keuze van de onderwerpen is het hoofdcriterium praktisch altijd de vraag of die thema’s of feiten wel voldoende aan bod komen in de reguliere lokale pers. Ook de graad van saaiheid doet er veel aan toe.

Hoe saaier hoe beter.
Simpel gezegd: het gaat hier meestal over zaken die onze gazetten (en WTV) niet kunnen (te moeilijk, te vervelend) of niet willen of mogen behandelen. Onze Kortrijkse politieke berichtgevers uit de media leven in een permanente staat van zelfcensuur en wentelen zich voornamelijk in onschuldige banaliteiten. Ze doen ook totaal niet meer aan onderzoeksjournalistiek.
Vandaar dat de redactie van de Stadskrant suggereert dat ik niet objectief ben of zelfs niet positief.

Voor een uitgebreide motivering van mijn doen en laten kunt u de frontpagina lezen van www.kortrijkwatcher.be.
Wat u nu leest is namelijk de weblog van http://users.skynet.be/kortrijkwatcher.
Daarnaast bestaat er nog die website.
Maar die is nog altijd “under construction”. Nog niet genietend van ook maar één zilverling aan steun ben ik op zoek naar iemand die de website tegen een hongerloon wil verzorgen (kan daar zelf niets van).

Ter attentie van burgemeester en Stadskrant.
Er bestaat hier al een objectieve en positief ingestelde stadsblog. Van SP.A-raadslid Marc Lemaitre. Waarom zet u hem niet in de kijker?
Het adres: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be .

P.S.
Een tijd geleden geschreven over onze zustersteden (jumelages)en onze stedenband.
Stad vergat in zijn overzicht Butaro (Rwanda.) Nu pas gezien dat Stad TOCH NOG via de vzw Umubano subsidies verleent voor projecten in Butaro. Voor dit jaar 1.500 euro. Terwijl men had beslist van dit niet meer te doen. Staat allemaal niet in de gazetten.