Rolkombaan aan de Leie zal nog wel geopend worden

De oorspronkelijke tekst van dit stuk enigszins aangevuld.
Met dank aan de skaters voor de info.

————————————————————-“Rolkombaan” is de nederlandstalige (beter: Dietse) naam die raadslid Koenraad Verschaete (Vlaams Blok) heeft verzonnen voor de skatebowl aan de Leie.

Gisteren stelde Koenraad in de gemeenteraad enkele vragen in verband met die skatepool.
De skaters hebben al een keer op eigen houtje gezorgd voor een niet-officiële ludieke opening van de rolkombaan. Dat ging toen gepaard met een enorm machtsvertoon van de politie. Met honden, en undercoveragenten ook. Het leek wel alsof er een overval van de Bende van Nijvel had plaatsgevonden. De skaters werden nog op film gezet ook. Auto’s werden onderste boven gekeerd. Nummerplaten genoteerd. Op de censuur-zender WTV was van dit alles niets te merken.

Burgemeester was er helemaal niet gerust in en beloofde toen aan de trottinettards dat er bijvoorbeeld in de paasvakantie misschien wat gebruik zou kunnen gemaakt worden van de pool. (Die moest al af zijn in oktober van vorig jaar en beloofd werd om die open te stellen begin maart.)

Raadslid Verschaete vroeg nu of er wel degelijk nog onofficiële vooropeningen zouden gedoogd worden.
Schepen Lieven Lybeer (van Jeugd) heeft daar niet echt op geantwoord.
Hij zei alleen maar dat hij heeft vernomen dat er geen nieuwe acties vanwege de skaters zijn gepland.
De schepen leest blijkbaar de website van de sk8’ers niet. Zie maar http://www.zumiez.be/w-agora. In allerhande codetaal wordt daar wel gedacht aan enkele acties. De genaamde Dirkie suggereert dat er om de week “openingen” zijn gepland maar we gaan dat “alvast niet meer aan jullie neus hangen”. Zelfs de werkgroep SBB van de Jeugdraad is geneigd om mee te doen.

Anderzijds is het wel zo dat vanaf het einde van de omgevingswerken de bowl onder bepaalde voorwaarden zal opengesteld worden. Die voorwaarden werden door schepen Lybeer niet nader toegelicht. Openingsuren onbekend.

Wanneer die werken nu zullen gedaan zijn is ook niet helemaal duidelijk. Want zoals gewoonlijk is er weer in fasen gewerkt. De eerste fase ging over de “grootste aanpassingen” (keermuren, boordstenen, funderingen) en startte op 20 februari. Einde hiervan is voorzien op maandag 3 april.
Vanaf dan mogen de skaters, bladers en bikers (SBB) blijkbaar aan de slag. Tot paaszaterdag 15 april. Dus niet op Pasen zelf, of paasmaandag. SBB’ers! Houdt u aan de data!
Want er is nog een tweede fase nodig bij de afwerking (grasmatten, infoborden, enz.) en die zou helemaal eindigen op vrijdag 14 april. Ter info : op Goede Vrijdag mag er om 15 uur geen lawaai gemaakt worden, tenzij door sirenes. (De foor mag slechts ‘s avonds open.)

Worden er nog bijkomende omgevings- en infrastructuurwerken nodig geacht?
Volgens schepen Lybeer niet. Met andere woorden: er zouden dus geen toiletten komen (tenzij misschien aan de overkant van de Leie, op de “beach”), geen kleedkamers, geen douches, geen fietsstallingen. Geen bar.

Skaters dienen zich nu te laten registreren op de Kortrijkse website. Zie: www.skate.be/skate. Dat is althans het adres dat de schepen aan zijn gemeenteraadsleden voorlegt. Volstrekt onjuist, wat maar weer eens aantoont hoe zorgvuldig hij bezig is met zijn skatebeleid (“het skatelandschap”). De juiste webstek is: www.kortrijk.be/skate.

Hoe het dan zit met de vroegere skatepas voor alle skateparken van de stad (slechts 1 euro) is weeral onduidelijk. Staat er iemand aan de ingang om die ene euro op te vragen?
En hoe men zal controleren welke effectieve SBB’ers zich al of niet hebben geregistreerd weet ook niemand.

Op de Kortrijkse website is tot op heden nog slechts één “infoflash” voor skaters verschenen.
We vernemen daar zelfs nog niets over de plechtige opening.
Die is wel degelijk voorzien op dinsdag 25 april. (Is dat voor sommigen een schooldag? En moet er die dag niet gewerkt worden? )
Er is dan ook een receptie. Uur onbekend. Genodigden ook niet. Er zal die dag (en daarna?) alleszins een bar geïnstalleerd worden. Volgens een Collegebesluit (waar Lieven Lybeer totaal niet over rept) met uitsluitend “fair trade” producten. (Van die Chileense wijn? Gebraden bananen? Van dat Braziliaans-Belgisch bier?) Herbruikbare bekers. Er komt een container. Een EHBO-post. Podiumstukken! En dan bij die gelegenheid toch ook openbare toiletten.

Op woensdag 26 april is er een “uitreiking van de Quicksilver Bowlriders”. (De schepen schrijft de naam van dit bedrijf nog altijd met een c.)
Alleen insiders weten wat dit is. Hoe inschrijven?
Die dag valt er elektronische muziek te beluisteren. Tot 22 uuur. Buurtbewoners blij hoor! Quiksilver mag “banners” aanbrengen.
Dat is namelijk een kledijmerk voor een bepaald soort jongelui en de verkopers ervan (ook vier winkels in Kortrijk) hebben zich goed heeft ingewerkt in het wereldje van skaters, surfers, snowboarders, waaghalzen. Roxy Girls.

Waarom de festiviteiten op een plompverloren weekdag plaatsgrijpen is goed te begrijpen. Stad (welke dienst?) heeft al van vorig jaar contacten met Quiksilver met de hoop om ingeschakeld te worden in een internationaal tornooi voor skaters. Dit jaar bijvoorbeeld zijn er wedstrijden in Kufstein, Malmo, Burnley, Lissabon. De grootscheepse finale gaat door op 19-21 mei in Bologna. Kortrijk moest zich invoegen in de serie van tourdata voor de quiksilverbowlriders.
Vandaar dat wellicht enige skaters zich verplicht zullen zien om in april enkele dagen aan schoolverzuim te doen. Of niet zullen verschijnen in de fabriek. Alweer werk voor de politie!

Gebeurt er op 27 april nog iets? Waarschijnlijk wel, want nog volgens het Collegebesluit staat de container er ook op die dag.

Zo.
Nu weet u allemaal weer wat meer.
Wil u toch nog meer info, wend u dan tot speelruimtecoördinator Jeroen Teryn (056/27 72 91) of Wouter Vandemaele van de SBB-werkgroep (056/27 73 40) of Bart Rogé van het Vlaams SBB Expertisecentrum (056/27 73 54). Ik kan het niet al doen.

Belangrijke vragen blijven vooralsnog in de gemeenteraad achterwege.
Wat kost die skatebowl nu in werkelijkheid?
Wat doet dat “Kortrijkse” Vlaams SBB Expertisecentrum eigenlijk? Wie financiert er die vzw? Zijn er stadstoelagen?
Wie heeft er nu eigenlijk de skatebowl ontworpen? Biker Possenier van het Jongerenatelier? Is die nog altijd op staande voet ontslagen? Lijdt hij nog onder spreekverbod?
Hoeveel hebben de studiereisjes van de Jeugddienst of het Jongerenatelier gekost?
Wat is de verhouding van het Expertisecentrum met het Jongerenatelier en de cvba Skateconstruct?
Wie maakt er een keer een overzicht van de aanbestedingen? De prijsherzieningen? De meerwerken?
Een heel pikante vraag is nog deze. Beschikte het Amerikaanse team dat de skatebowl heeft gebouwd over een stadswagen? Reed men daarmee op en neer naar Amsterdam? Zo ja, waarom?

P.S.
Het laatste stuk hier aan de pool gewijd dateert van 14 november vorig jaar. Maar er waren er nog wat. In september 2005 bijv. al drie. Later nog op 21/10.
Voor de gewezen trottinettards nog dit.
De skatebowl omvat x-games, woodward, vans, cfb, sinebowls, hip bowls van 1m20, hoefijzerbowl van 1m80 en vert met oververt chapel. Ik waag er me niet meer aan.