Nog wat TUTTI FRUTTI

Nogal wat van die vele schimmige vzw’s uit de welzijnsector weten niet goed wat gedaan. Of beter: het overtollige personeel ervan dient zich waar te maken en vindt dan maar weer wat nieuws uit. Dat brengt altijd wel ergens subsidies op. 

De Vzw LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg) Z-W-Vlaanderen met zetel in de Kloosterstraat te Marke (waar dokters ook wat aan verdienen) heeft al ergens midden vorig jaar aan het stadsbestuur het voorstel gedaan om de ambtenaren wekelijks van fruit te voorzien.
Dit in het kader van preventieve gezondheidszorg: het aanmoedigen van gezonde voeding.

Na uitgebreid overleg met allerlei diensten is het College met een besluit van eind december 2005 dan ingestapt in het project.
Men is dus begonnen met het bedelen van fruit in het stadhuis (dakcafé), Rekkemsestraat (sport?), Lange Munte en brandweer.
Wekelijks een stuk voor 415 personeelsleden.
Voor januari tot juni 1006 (uitgezonderd van de schoolvakanties) zou dit gebaar 1.328 euro kosten.
Het bedrag zou ingeschreven worden op een begrotingspost van 2006 met als titel: “technische benodigdheden personeel en sociale dienst”.
En nu. Wie dit artikel gaat opzoeken (131/124-02) vindt daar nul euro in. (Vorig jaar wel 35.000 euro.)

Het College vond eind vorig jaar toen ook dat het project waarbij fruit aangezien wordt als een technische benodigdheid zou geëvalueerd worden in juni van dit jaar.

Maar nog voor die evaluatie kon plaatsgrijpen heeft het College onlangs (begin maart) beslist om de bedeling van die technische benodigdheden uit te breiden. Gezien het succes van de actie zal men nog bijkomend technisch fruit aankopen voor de maanden maart tot eind juni. Dat kost dan 950 euro. Alweer 415 stuks. De budgettering gebeurt nu via het artikel “technische benodigdheden ingevolge ARAB, EHBO,enz.”. In deze post 13120/124-02 is geen krediet te vinden.

De bedeling van het fruit gebeurt via de interne postbedeling in het stadhuis en het kanaal van werk- en bescherminguitrusting.

Er is weer een evaluatie van die tweede lichting technische benodigdheden voorzien in juni. Aangezien we dan nog dichter bij de verkiezingen zijn genaderd zal die postief uitvallen.

Wie dit fruit aankoopt en welke firma hiervoor instaat is onbekend.
Hoe is de gunning gebeurd? Wie won de mogelijke offerte?

Huistaak.
Bereken de prijs van een stadsappel of banaan. Van januari tot eind juni telt men 26 weken. Vanaf maart tot eind juni: 18. Wel de schoolvakanties aftrekken.