Een rare vorm van dagelijks beheer/ Maar Telenet wint !

Nagekomen bericht.
Eerst het stukje hieronder lezen. Ik versta er nog minder van dan ooit.
Het OCMW heeft al begin 2001 belist om over te stappen op Telenet. Voor telefoon, dataverkeer, netwerk, aansluitingen op internet.
De beslissing is wel degelijk besproken in de OCMW-Raad en niet in een besloten bestuur zoals bij Stad is gebeurd.
Notulen over het marktonderzoek en de technische en financiële vergelijking met Belgacom niet bekend.
Onderaan staat er nog een nagekomen bericht.
——————————————————————————

Het stond hier al meermaals te lezen.
Met dit schepencollege moet ge werkelijk op alles letten.

Transparant bestuur ! Ja, tot je een keer een seconde niet oplet.

Pas nu gezien, en dan nog naar aanleiding van de lectuur van een stuk op de webstek van raadslid Marc Lemaitre (kortrijklinksbekeken).
Stad heeft voor zijn “vaste telefonie” een nieuw contract met een geheel nieuwe parner afgesloten.
Met ingang van 1 april (geen grap) zal men gaan werken met NV Telenet, in plaats met het vertrouwde Belgacom.
Het College aanziet het afsluiten van een geheel nieuw contract met een totaal andere firma als een simpele daad van “dagelijks beheer”, waarbij dan de gemeenteraad niet moet worden betrokken.

Is dit wel een vorm van dagelijks beheer?
Voor het stellen van daden van doodgewoon beheer (bijv. een potlood kopen) krijgt het College jaarlijks vanwege de Raad de toelating om dit te doen. Als het maar niet boven een bepaald bedrag gaat. Men noemt dit: overdracht of delegatie van bevoegdheden.

Een normale zaak. Men kan niet verwachten dat een schepen voor een of ander werk (een slot laten herstellen), een levering (een stapeltje papier), een dienst (reisje bestellen) telkenmale opnieuw de gemeenteraad moet raadplegen om te zien hoe men die overheidsopdracht zal gunnen en aan wie en tgen welke prijs. (Soms komt dat wel goed uit, bijv. bij de bestelling van een boom papier bij een goede kennis.)

Bij het besluit van het CBS (dd. 28 februari) tot afsluiten van het nieuwe contract, nu met Telenet, verwijst het College daarom naar de toelating van de gemeenteraad van 22 november 2005, punt O.5 om die bevoegdheid uit te oefenen.
Even op de kalender gekeken. 22 november van vorig jaar 2005 viel op een dinsdag.
En gemeenteraden gaan altijd op maandag door. Dat klopt dus niet.
In werkelijkheid heeft de gemeenteraad van 12 december 2005 (29ste punt op de agenda) de overdracht van bevoegdheden naar het College toe goedgekeurd. Unaniem nog wel, zonder één woord kommentaar. De raadsleden waren toen al groggy, want op die avond werd niet enkel de begroting behandeld maar was er ook nog een “gewone” gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft er toen wel bij gezegd dat opdrachten in dagelijks beheer waarvoor het College de bevoegdheid kreeg niet méér dan 150.000 euro mochten kosten (exclusief BTW).

Welnu, het nieuwe contract met Telenet zal 281.148 euro kosten. Dat slaat wel op drie jaar (tot eind 2008), maar de vraag is of dat er wel toe doet. Kan een College, dat zonder de gemeenteraad te raadplegen 150.000 euro mag verteren voor een werk, levering of dienst, zomaar op eigen houtje beslissen om voor drie jaar dan 281.148 euro te verteren?
Is dat nog wel een doodgewone daad van dagelijks beheer?
Een contract afsluiten voor drie jaar? Waarbij men daarenboven nog van plan is om ook het OCMW, de politiezone VLAS en het parkeerbedrijf PARKO erbij te betrekken?

Nog iets. Een zittend College wordt geacht in een verkiezingsjaar geen daden te stellen die een volgend stadsbestuur serieus bezwaren. Is dit hier dan niet het geval?

Ach, er zijn nog zaken rondom dit nieuwe contract die vragen doen oprijzen.

Als we in het exposé hierna fouten maken is dit te wijten aan het feit dat de CBS-notulen volstrekt onverstaanbaar zijn. (En om uitleg vragen via e-mail aan schepen Jean de Bethune helpt niet want hij gaat er prat op die niet te lezen.)

Stad en OCMW hadden al van in 2000 een voordelig contract met Belgacom. En in 2001 werd er een ander afgesloten dat nog voordeliger was. De toen toegestane kortingen en verlaagde tarieven staan nu niet meer vermeld in het Collegebesluit van 28 februari.
Intussen blijkt dat het OCMW een data- en telefoniecontract met Telenet heeft afgesloten. Geen datum vermeld. Geen toelichting. Werd Stad daarbij betrokken?

Nu heeft de directie “facility” (dat is Jean de Bethune) blijkbaar voorgesteld om een nieuw contract af te sluiten voor de vaste telefonie van Stad, VLAS, PARKO én het OCMW voor de data-communicatie. Dat laatste is niet te begrijpen maar we gaan verder.
Zoals het hoort werden meerdere operatoren gevraagd om een offerte. Maar enkel Belgacom en Telenet zijn daar op in gegaan. (Schrijven die andere dan geen brieven met vragen of bemerkingen?)
Uit de vergelijkingstabel (die weeral niet wordt kenbaar gemaakt) blijkt dat Belgacom de voordeligste operator is. De cijfers die nu volgen in de notulen zijn compleet onverstaanbaar. We nemen dan maar het bedrag dat helemaal aan het eind is aangegeven, in het beslissende gedeelte.
Geraamde kostprijs na drie jaar bij Belgacom: 243.148 euro.
Bij Telenet: 281.426 euro.
Belgacom wint dus.
MAAR NEEN !

U moet verder lezen.
Telenet is wél het voordeligst als men rekening houdt met een termijn van 6 jaar.
Verschil met Belgacom: 1.648 euro…Dat is een habbekrats, en dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van de dienstverlening. (De notulen maken geen gewag van een puntensysteem.)
Let ook even hierop: het verschil wordt berekend op 6 jaar, maar het gaat om een contract van 3 jaar (stilzwijgend te verlengen).

Beide partners voorzien kortingen.
Belgacom 115.000 euro, te spreiden over drie jaar (voor dit jaar: 45.000 euro).
Telenet geeft dit jaar nog een cadeau weg van 50.000 euro. Over de volgende jaren wordt niets gezegd.
Dus Telenet wint: 5.000 euro m̩̩r korting Рvoor dit jaar- dan bij Belgacom!

Als u dit allemaal niet goed begrijpt: stuur een e-mail naar schepen de Bethune.
De notulen van het Schepencollege erkennen dat het financieel verschil gering is, maar vinden dat het huidig contract voor datacommunicatie van het OCMW met Telenet dient verlengd. (??? Moest het nu net niet hernieuwd worden?)

Tot slot nog even de eindcijfers voor een contract van drie jaar.
Belgacom: 243.148 euro.
Telenet: 281.426 euro (inclusief korting).

DUS TELENET WINT ! Jean, proficiat !
Is het ook al in kannen en kruiken om voor Telesenior ook met Telenet te werken? Zijn de prijsafspraken al gemaakt?
Lezer.
Begrijpt u nu hoe we met het verslag van deze ingewikkelde kwestie weer hebben geprobeerd om kandidaat-raadsleden af te schrikken voor deelname aan de verkiezingen?

——————————
De krant “De Tijd” bloklettert op de frontpagina van 31 maart 2006: “Belgacom verliest Antwerpen en Kortrijk. Ook Gent stapt deels over naar Telenet”.
Telenet heeft aldaar blijkbaar een consortium gevormd met Mobistar, Alcatel (voor apparatuur). En de groep haalde het van de tandem Belgacom-Proximus die zich verenigd hadden met IBM en eveneens met…Alcatel. Het contract is toegekend door Digipolis, een intercommunale die steden informatica en telecomdiensten levert. Gent blijft voor vaste en mobiele telefonie tot nader order bij Belgacom.
Het stuk in “De Tijd” eindigt laconiek met: “In een apart contract kiest Kortrijk voor telefonie en data eveneens voor Telenet”.