De stemmenkanonnen (5) bij het Vlaams Belang

Over stemmenkanonnen spreken bij het VB is relatief.
Des te meer omdat kiezers van die partij wellicht eerder geneigd zijn om een lijststem uit te brengen.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2000 ging het bij het Vlaams Blok om 4.993 kiezers (dat is 9,6 procent), en bijna de helft stemde op de kop.Die bijna 10 procent waren in 2000 goed voor drie zetels.
In volgorde van naamstemmen:
1. Jan Vancoillie (lijsttrekker): (872)
2. Roger Bouteca (lijstduwer): (365)
3. Nadia Zonnekein (tweede plaats): (345)Allemaal nieuwelingen. Want er is geen partij (fractie) in Kortrijk waar zoveel wissels gebeuren.
In 1994 incasseerde de partij met een onvolledige lijst 6,3 procent van de stemmen en kreeg aldus voor het eerst twee verkozenen in de Raad: Joris Huysentruyt (405 naamstemmen) en Ria Gadeyne (215). Allebei intussen verdwenen in de mist. (Ria kon het echt niet.)
Ter info: het VB is al opgekomen in 1982, met één kandidaat! 237 stemmen (0,46 procent). In 1988 waren er drie kandidaten, goed voor 456 stemmen.

Vancoillie (historicus) was niet echt geïnteresseerd in (dorps)politiek. Werd in 2002 al vervangen door huidig raadslid Wilfried Depauw. En Zonnekein (wél geïnteresseerd, maar een beetje cynisch, beetje berustend) verhuisde en werd in 2004 opgevolgd door Koenraad Verschaete. Hij verzamelde in 2000 334 naamstemmen en 268 in 1994.

De huidige VB-fractie bestaat dus uit fractieleider Koenraad Verschaete, Wilfried Depauw en oud-gediende Roger Bouteca. Laatstgenoemde heeft nog nooit zijn mond open gedaan in de gemeenteraad. Tenzij voor een tussenopmerking. Depauw schiet de laatste tijd enigszins op gang, en Verschaete doet wel zijn best (hij werkt op het partijsecretariaat) en komt zelfs tussen in materies die niet per se puur Vlaams-nationalistisch zijn.

Bij de komende verkiezingen van oktober zullen noch Verschaete, noch Bouteca prominent vooraan staan op de lijst. Koenraad heeft zijn zinnen gezet op de provincie. Zijn zus zal wel meedoen, want zoals bij elke partij is het zoeken geblazen naar vrouwelijke kandidaten met enige naambekendheid.

Hoe groot wordt het electoraat van het VB dit jaar?
De lokale partij alhier kon zich in het verleden niet meten aan de landelijke succesvolle trend. In 2000 werden percentages van méér dan 20 procent behaald in plaatsen als Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Temse, Lier, Ronse, Beringen.
Onze regio Kortrijk lijkt nog een beetje gespaard. In Harelbeke, Waregem, Wevelgem, Menen bijvoorbeeld zijn er op dit moment “slechts” twee verkozenen en één in Zwevegem.

Hoeveel Kortrijkse N-VA’ers zullen voor het Belang stemmen?
Al was het maar om kartelin (nieuwe term uit de politocologie) Godelieve Vanhoutte te straffen voor haar optreden in de heisa rondom het Guldensporencomité en de 11-juli-viering.
Echt zoetwaterflamingantisme van haar. Stel u voor: Guido Verreth (secretaris van de N-VA) en cs. van de vzw Guldensporen op de VB-lijst !

P.S.
Over het cordon sanitaire is nu wel alles gezegd. Uitgenomen dit. Met het VB kan een traditionele partij gewoon geen gezamenlijk programma maken. Of u nu voor of tegenstander bent van dat cordon. Allez, probeer dat nu eens voor de raadsverkiezingen in Kortrijk. Heel concreet. Zet eens wat op papier. Lukt nooit.
(Zie nog ons stuk van 21 januari 2005.)