Ligt het HUIS VAN DE STREEK nu echt in duigen?

Weet het waarlijk nog niet.
Morgen wellicht meer hierover. Of overmorgen. Op deze bladzijde.
Want het wordt een echt vervolgverhaal. Met aan het eind zoals altijd een positieve noot.
Intussen nog even lezen wat hier alreeds in dit verband werd verteld op 23 januari 2005. Titel: “Huis van de Streek geraakt niet gemakkelijk in de steigers”.
De banbliksems geslingerd richting kortrijkwatcher waren toen niet uit de lucht. Ik was weeral zwaar fout. Een negativo.
———————————————————————————–In elk geval: Leiedal breidt nu wel degelijk zijn kantoren uit aan het President Kennedypark 10, en dat ziet er helemaal niet goed uit voor de toekomstige werking van het “Huis van de Streek”, gepland in en rond het kasteel van Syntra West (het Vormingsinstituut) op ” ‘t Hooghe”.
Het Huis van de Streek had als voornaamste bedoeling een “ontmoetingshuis” te zijn voor allerhande organisaties die bezig zijn op het vlak van intergemeentelijke of regionale samenwerking.
Dus ook voor Leiedal.

Dat kasteel van personen uit de Kortrijkse middenstandsorganisatie (een NV) werd trouwens gekocht door de provincie. Dat wil zeggen: op 24 februari 2005 heeft de provincieraad een machtiging gegeven aan de Bestendige Deputatie om het kasteel ‘t Hooghe te verwerven met inbegrip van de voormalige bowling, park en de rozentuin. Voor 1,3 miljoen. (Is het al wel gekocht? Daarnet nog gaan kijken: nog geen spoor van verbouwingen.)

Even recapituleren.
In maart 2002 al ondertekenden het provinciebestuur, de intercommunale Leiedal en het toenmalige streekplatform Rebak een samenwerkingsprotocol om het concept “Huis van de Streek” (HvS) uit te werken. Het HvS kreeg een voorlopig en duur (de huur) onderkomen in de Orangerie Broel aan de Dam. Die twee of drie ambtenaren die aldaar ten kantore niet weten wat te doen, zitten er nu nog. Al vier jaar.

Een stuurgroep zocht naar een definitieve locatie en de ene na de andere potentiële plaats (bijv. Collegetoren, Maria’s Voorzienigheid)werd verworpen. Want de aandeelhouders van de NV ‘t Hooghe (het Vormingsinsituut en christendemocratische middenstanders die schepen Jean de Bethune zegt niet te kennen) wilden hun kasteel kwijt. Veel kosten aan, en men had een bijkomend en nieuw onderkomen gevonden in het Ondernemerscentrum van schepen Jean de Bethune in de Overleiestraat.
De keuze viel dus op het kasteel. (Maar het OCMW oftewel ACW was daar niet zo gelukkig mee. Frans Destoop van Leiedal ook niet.)

Op de gemeenteraad van 12 mei 2003 werd beslist dat er een nieuw BPA voor de site moest worden opgemaakt en de ontwerper werd…Leiedal.
Raadsleden kregen toen ook een vermoeden van de kostprijs, naast de aankoop van de gebouwen en terreinen.
De renovatie van het kasteel zou 750.000 euro kosten. De voorlopige herinrichting van de bowling (nu klaslokalen) en de sloping ervan (ja! eerst herinrichten en dan slopen) plus de nieuwbouw waarschijnlijk 3 miljoen.
Met andere woorden: heel dat HvS zal aan het eind van de rit zeker 5 miljoen hebben gekost.

Maar het is een prachtig project ! Concept !
Bedoeling was van het Huis van de Streek een ontmoetingsplaats te maken voor alle mogelijke publieke en semi-publieke organisaties van de regio. Met vergaderzaal en kantoren voor instanties zoals het Welzijnsconsortium, LOGO, RISO, Overleg Cultuur, Open Net, het Regionaal Technologisch Centrum, STC, Conferentie voor Burgemeesters,enz. En daar zou vergaderd en getafeld worden ! Parking voor 85 plaatsen.

De bedoeling was ook om de kantoren van de intercommunale Leiedal aldaar op de site van het kasteel onder te brengen. Logisch.
En wat vernemen we nu?

Leiedal heeft een offerte uitgeschreven voor een studieopdracht om ZIJN kantoren aan het Presidentpark 10 uit te breiden. (NvdR: kunnen ze het zelf niet?) Dat is toch een eind van het kasteel weg? Die uitbreiding is er niet enkel nodig om de 47 medewerkers te huisvesten, maar ook om de verscheidene overlegstructuren van de regio een onderdak te bezorgen. Zo staat het helemaal te lezen in de toelichting bij de studieopdracht.

Kunnen we nu nog goed lezen of niet?
Die beslissing van Leiedal ondermijnt totaal het voornemen om van het Huis van de Streek een “pool van regionale diensten” te maken.
De Kortrijkse gemeenteraad weet van deze ommezwaai nog niets. Maar zal straks wel een verhoging van de bijdrage aan Leiedal moeten goedkeuren.
De Provincieraad ook niet.
De laatste Nieuwsbrief (maart) van het HvS in de Orangerie zegt er ook niets over.
En de publieke berichten van het Bestuur van Leiedal geven ook geen kik.

Hoeveel kosten de nieuwe kantooruitbreidingen van Leiedal?
Het beschikbaar bedrag is 1.022.000 euro. Exclusief BTW en erelonen.
Dat wordt de moeite waard.
Zal Leiedal nu het HvS nog één cent aan investeringen waard achten?

O ja.
Op de begroting 2006 van Leidal is er geen cent voorzien voor die uitbreiding van kantoren. Een begrotingswijziging is nodig.

Zoals beloofd, alweer een constructief voorstel.

Men is de laatste tijd druk in de weer om een zgn. grensoverschrijdend Eurodistrict uit te bouwen.
Met delen van West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk.
Als dat district er komt heeft het een maatschappelijke zetel nodig met een vergaderzaal, een secretariaat, een bar. Een STAF ! (Twintig VTE lijkt me niet overbodig.)
Welnu, burgemeester Stefaan De Clerck, en ministers, staatsecretarissen en parlementariërs alhier, en…ook bestuurders van Leiedal!
Zorg er nu een keer voor dat de zetel van het Eurodistrict in Kortrijk komt, op het KASTEEL ! Zet Kortrijk op de kaart !

P.S.
Jean de Bethune weet niet wie de aandeelhouders zijn van de NV “Kasteel ‘tHooghe”.
Is hij dan vergeten dat zijn vader in mei 2005 herbenoemd is als bestuurder?
Heel het College weigert te zeggen welke leden van de gemeenteraad aandeelhouder zijn. Dus vermelden we maar even dat de burgemeester in mei 2002 ook al werd herbenoemd als bestuurder, voor een periode van 6 jaar.