Die guldensporenslag komt ons duur te staan ! (1)

In het nieuwe museum aan het Begijnhofpark (ook “streekbezoekerscentrum” genoemd) zal er een multimediale presentatie (evocatie) te zien zijn van de Guldensporenslag, en alles wat daar in de voorbije eeuwen en tot op vandaag mee samenhangt.De uitwerking ervan is vorig jaar – officieel dan – toevertrouwd aan de firma “Maverick ICS” uit Tienen. In april, maar men was zeker al een jaar tevoren in gesprek met de firma.
Iedereen blij ! Niet in het minst omdat regisseur Stijn Coninx door de firma (of de burgemeester himself?) werd opgevist om mee te werken aan de multimedia-film.
Ik dacht toen al: dat kan een een duur geval worden. Daar zal in de loop der tijden méér aan gedaan dan door ons Kortrijks “wetenschappelijk comité 1302” en de “kernwerkgroep” ooit is bedacht. Beetje meer acteurs nodig, wat meer settings, beetje betere pellicule. Computer graphics! Zo gaat dat. U kent dat. Artiesten!

In mei 2005 dus gunde het College (dat is niet de gemeenteraad) de opdracht voor het maken van de “videofilms en multimedia” aan Maverick voor een bedrag van 207.986 euro. (Ik ken nog een andere datum: CBS van 29 juni 2004!)
Ik dacht toen al: als dat nu een schone Vlaamse zaak wordt en “politiek gevoelige kwesties” kunnen vermeden mag dat toch wat kosten. Wat is nu 8 of 9 miljoen BEF voor de evocatie van een slag die we gewonnen hebben? Met gulden sporen die na enig geknuppel met de goedendag zomaar voor het rapen vielen.

Maar nu blijkt dat er door de zaakvoerder van de firma “Maverick ICS” een meerkost kon aangerekend van 93.433 euro. Dat is 45 procent méér dan voorzien.
Na wat besprekingen met o.a. museumconservator Isabelle De Jaegere kon het aantal draaidagen beperkt worden en bleef de meerkost steken op een bedrag van 73.105 euro.
Dat is 35,15 procent méér dan het oorspronkelijke gunningsbedrag. Zowat drie miljoen oude franken méér. Op oorspronkelijk 8 miljoen Belgische franken.

Hoe dat allemaal zo kon uitdraaien zal hier nog wel uitgelegd worden.
Waarom vandaag dan nog niet?
Wel, kortrijkwatcher is nog altijd lid van de Algemene Vergadering van de Stedelijke Musea. Amper één week geleden was er nog zo’n vergadering. (Heb toen ook nog gereclameerd dat we nooit verslagen krijgen van het Bestuur.)
U denkt toch niet dat daar ook maar één woord over deze historie werd gezegd? Ook schepen Bral van cultuur liet na om even op het probleem te wijzen terwijl de opening van het “streekbezoekerscentrum” toch wel ter sprake kwam.

We moeten het dus weer allemaal zelf uitzoeken.
En de memorie van toelichting over deze zaak die aan de eerstkomende gemeenteraad (10 april) wordt voorgelegd is waarlijk weer een kluifje voor tekstexegeten.

Tot een volgende keer.
Help!