Skateconstruct opent nieuwe gebouwen

Het beloofde debat over de kerntaken van het stadsbestuur is hier nooit van de grond gekomen.
Maar stel nu dat het wel gebeurd was. Zou u zich dan kunnen inbeelden dat Stad zich zou onledig houden met bijvoorbeeld de productie en verkoop van skatetoestellen, de aanleg en verkoop van skateparken? Ook buiten de stad? Met het leveren van allerhande technische en logistieke producten en diensten die met jeugd en “spelen” te maken hebben? Neen dus. Dat zijn pure besognes voor de privé-sector die totaal niet behoren tot het domein van een openbaar bestuur.
Dit bij wijze van inleiding.
——————————————————————————-Vandaag opent “Skateconstruct-Spel-O-kee” zijn nieuwe gebouwen in de Kampstraat (omgeving Pottelberg). De uitnodigingen komen van het stadsbestuur, meer speciaal schepen Lybeer.
Skateconstruct-Speel-O-kee is een cvba met zetel in een stadsgebouw: het JOC in de Filip van de Elzaslaan.
Opgericht in juni 2005. Tot de oprichters behoorden de vzw “Jongerenatelier” (bestaat al lang, van in 1995), het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, de vzw “Constructief”.
EN de afzonderlijke vzw “Speel-O-kee” ook nog, opgericht in maart 2002.

Al deze instanties zouden eenvoudig weg niet (kunnen) bestaan zonder stadsubsidies, of steun van het OCMW en toelagen van andere overheden. Zouden ook niet kunnen functioneren zonder materiële (gebouwen) en personele steun van Stad.

Dat is een belangrijke vaststelling, want in de nieuwe wet op de overheidsopdrachten (dezer dagen besproken in de Kamer) is voorzien dat al dit soort besturen wel degelijk onder toezicht komen van de gemeentelijke overheid. Zullen waarschijnlijk beschouwd worden als gemeentelijke VZW’s. Nu gaan voornoemde besturen zonder enige controle compleet hun eigen gang. Met enorm veel publiek geld en ambtelijke steun.

Tot de bestuurders van Skateconstruct behoren ondermeer Lieven Lybeer. Dat is een schepen. Verder nog Bart Verhaeghe en Ronny Declercq. Dat zijn hoge ambtenaren.
Dezelfde bestuurders (met nóg een ambtenaar: Henk Vandeghinste) vindt men ook terug in de vzw Speel-O-kee en het “Jongerenatelier”.
Het maatschappelijk kapitaal van Skateconstruct én Speel-O-kee bedraagt 20.000 euro, waarvan 6.200 euro als vast wordt aangezien.

Bekijk nu eens de subsidies die vanwege de Stad gaan naar bepaalde oprichters van de cvba Skateconstruct-Speel-O-kee.
Voor dit jaar alleen al krijgt Speel-O-Kee 43.000 euro. Voor de speelpleinen en voor “projecten uitgevoerd door derden” krijgt de vzw “Jongerenatelier” dan nog apart in totaal 262.903 euro.
Geen mens die weet hoeveel daarvan specifiek gaat of afgeleid wordt naar Skateconstruct met zijn nieuwe gebouwen.

Vorig jaar zijn een aantal ambtenaren en skate-fans alhier erin geslaagd om zichzelf uit te roepen tot Vlaams Expertisecentrum voor Skate, Blade en Bike (SBB).
Van minister Bert Anciaux kregen ze hiervoor 20.000 euro, voor een half jaar.

Binnenkort is er opening van de nieuw skatebowl (rolkombaan, zie stuk van 14 maart) aan de Leie, de Groeningebrug.
Spijts al die SBB-experten is tot op de dag van vandaag nog altijd niet bekend wat er zoal staat te gebeuren op de openingsevenementen. Men zegt dat Bertje ook komt.
En stadsambtenaren spellen nog altijd de naam verkeerd van die “bowlriders” die hier een wedstrijd zullen houden.
Onze experten organiseren wel weer een infosessie over SBB voor stadsbewoners. Op 13 april in het Overleiecentrum.
En de echte skaters zorgen morgen (1 april!) weer voor een niet-officiële vooropening.