Die guldensporenslag komt ons nog duur te staan ! (2)

Die BVBA Maverick ICS heeft zijn naam niet gestolen.
ICS staat voor “Innovative Communication Solutions”.
En waarlijk, pas op 17 maart jongstleden kon de zaakvoerder van de BVBA aan museumconservator Isabelle De Jaegere melden (communiceren) dat zijn werk aan de evocatie van de guldensporenslag wat meer zou kosten dan gedacht, en dat er ook een termijnverlenging van drie maanden nodig was. De BVBA is minstens al van in juni 2004 bezig met die multimediale evocatie van 1302.
En nu laat de firma weten dat het spel ca. 300.000 euro zou moeten kosten in plaats van ca. 200.000 euro.

Kon Stad dat dan niet een beetje in de gaten houden?
Want er zijn nogal wat personen betrokken (geweest) bij heel het project.
Al in september 2003 werd er een “kernwerkgroep” opgericht om de zaken op de rails te houden. Voor het inhoudelijk aspect van de evocatie zou Véronique Lambert (van de Erfgoedcel) instaan. Daarnaast was er ook een “wetenschappelijk comité” en een werkgroep “streekbezoekerscentrum” die regelmatig overleg pleegden met Maverick. En een “commissie ad hoc” van externe deskundigen (Frank Herma, Peter Slosse, Peter van Mensch).
Plus nog de onlangs opgerichte vzw “Kortrijk 1302” die volgens de gazetten niet eens mag bestaan.

Even terug in de tijd. Maar niet te ver.
Voor de evocatie van de guldensporenslag waren er aanvankelijk 17 kandidaten. Daarvan werden er 7 weerhouden. Op 29 juni 2004 besloot het CBS om de opdracht definitief toe te wijzen aan Maverick uit Goetsenhoven. Het honorarium zou 105.000 euro bedragen. (Zit dat honorarium eigenlijk in het bedrag dat in mei 2005 werd afgesproken: 207.986 euro?)
Nog even dit. De realisatie van de multimediale presentatie van het streekbezoekerscentrum en de evocatie van de guldensporenslag omvat feitelijk zes loten: 1) interieur, 2) maquette, 3)sculpturen, 4) videofilms en multimedia, 5)audiovisuele apparatuur, 6) audioguides.
Het vooropgestelde bedrag voor al die loten was 1.050.000 euro, inclusief erelonen en BTW.
Hier hebben we het nu enkel over lot 4, want daar valt dus al een formidabele overschrijding van het geraamde budget te constateren. (Maverick bemoeit zich ook met andere loten hoor!)

Op de website van de BVBA Maverick zijn slechts enkele prentjes te zien.
Maar het team bestaat wel degelijk uit zaakvoerder Johan Schelfhout (audiovisuele technieken, enz.) en Niek Kortekaas (decors en zo). Of men speciaal voor het Kortrijkse project baron Stijn Coninx heeft aangetrokken is niet duidelijk.

Waaraan is de méérprijs voor lot 4 nu te wijten?
De nu geconcipieerde videofilm verschilt van wat oorspronkelijk werd voorgesteld.
In plaats van 1 acteur in 1 setting zijn er nu drie in verscheidene settings.
Er zijn bijvoorbeeld opnames in het Vlaams Parlement, in de werkplaats Gilles Li-Muisit en in het atelier van Nicaise De Keyser. Plus in virtuele settings, en dat brengt veel werk mee.
Bovendien wordt de productie nu uitgevoerd in HDTV standaard, in plaats van de veel goedkopere “broadcastnorm”. Véél meer pixels. Dat het “wetenschappelijk comité” daar niet eerder heeft aan gedacht !

DIEPGANG
Maar dat wetenschappelijk comité is blijkbaar ook enigszins verantwoordelijk voor de meerkost.
Conservator Isabelle en erfgoeddeskundige Véronique hebben namelijk gevraagd (wanneer?) om de film “Zeven eeuwen beeldvorming van de Guldensporenslag” wat meer “diepgang” te geven. Want: “dat is een zeer complexe en politiek gevoelige kwestie”. (Zullen we de graaf van Vlaanderen horen Frans spreken? Zullen onze Waalse strijdmakkers van 1302 in beeld komen? Krijgen we de lijkschennissen te zien? Zien we onze plaatselijke boeren de ridders van hun paard trekken? Dat was absoluut verboden!)

Vandaar dat Stijn Coninx zich genoodzaakt zag om met drie personages te werken.

Bon.
Na wat gepalaver over het aantal draaidagen (is men nu eigenlijk al bezig of niet?) is het scenario door Isabelle en Véronique (het wetenschappelijk comité) op 14 maart goedgekeurd. Let eens op de data. De zaakvoerder verantwoordt zijn meerprijs met een brief van 17 maart.
Vooral vanwege het terugschroeven van het aantal draaidagen (tot 60?) blijft de meerkost beperkt tot 73.105 euro, op een gunningsbedrag van 207.986 euro. 35 procent is dat.
Er is een termijnverlenging toegestaan tot 23 juni, want hoe dan ook: het nieuwe museum/streekbezoekerscentrum moet open op 29 juni aanstaande.

U zal zich die dekselse tien-procent-regel herinneren uit ons archief (11 en 12 januari).
Als de geraamde kostprijs van een werk, of levering, of dienst met méér dan 10 procent wordt overschreden moet de zaak opnieuw voor de gemeenteraad. (De openbare werken aan de Groeningestraat kosten ook 35 procent meer dan geraamd, en daar kraait geen haan over.)

Hoe zal men nu die mééruitgave financieren?
Wel, op de begroting van 2006 is er géén budget hiervoor beschikbaar. Er moet dus een begrotingswijziging komen.
Maar de directie cultuur zal bij het Vlaams Parlement (??) een dossier indienen voor volledige subsidiëring van deze meeruitgave.
Burgemeester, laat schepen Bral daar maar buiten en ga ook eens klappen met de minister van Spirit-SP.A en volksvertegenwoordiger en toekomstig raadslid Bart Caron.

Nog even herinneren aan de woorden van de burgemeester in de gemeenteraad van 11 april 2005. Net een jaar geleden. Men besprak toen de wijze van gunnen voor 4 loten van het nieuwe museum. Ook dat lot over de videofilm en multimedia.
Burgemeester: “Ik heb de cijfers hier niet bij mij, maar het is zo dat we perfect op schema zitten, financieel en binnen de vooropgestelde ramingen, zowel wat het stadsaandeel betreft als wat betreft het gedeelte dat met hogere overheden en de Europese Unie wordt gefinancierd”.

Ze zullen hem niet temmen