Er hangt weer electriciteit in de lucht (3)

Vorige stukken over deze kwestie dateren van 16 en 18 november 2005.
En vandaag beginnen we voor één keer met een positief voorstel.
Om energie te besparen.
In Utrecht gaat de straatverlichting aan en uit, naargelang de behoeften.
Lichtsensoren sturen bij (on)voldoende licht een berichtje naar de centrale die dan signalen uitzendt naar de diverse schakelpunten in de stad.
———————————————————————————-
In de komende gemeenteraad van maandag aanstaande zal bij de keuze van de electriciteitsleverancier aan stadsgebouwen, OCMW, politiezone VLAS, parkeerbedrijf Parko en openbare verlichting opnieuw gewerkt worden met een openbare aanbesteding. 

De maneuvers om toch maar niet los te geraken van onze standaardleverancier Electrabel Customers Solutions dateren al van in 2002. Intussen hebben in april van vorig jaar al zeker 177 gemeenten via een openbare aanbesteding gekozen voor SPE.

Stad heeft zich ook al een paar keer aan een openbare aanbesteding gewaagd.
Maar schepen Jean de Bethune vond de prijzen onaanvaardbaar hoog.

In 2003 dacht men nog aan zoiets van 1,17 miljoen euro.
Nu is dat al opgelopen tot 2 miljoen.
Dat is bijna een verdubbeling, en plots vindt Stad dit nu blijkbaar “aanvaardbaar”. (Hoeveel zou de huidige, bestaande kostprijs wel zijn?)

Bij de vorige en laatste openbare aanbesteding bood SPE 1,7 miljoen, en Stad vond dit bedrag weer veel te hoog. SPE kreeg wel het lot “openbare verlichting” toegewezen. Voor een bedrag van 252.000 euro, terwijl schepen de Bethune eerder aan 335.000 euro had gedacht.
Vorig jaar besloot het Schepencollege om een andere weg te bewandelen: de keuze van de leverancier zou gebeuren via onderhandelingsprocedure. Dat mag niet, maar schepen de Bethune dacht toch van al begin dit jaar via discrete gesprekken met een oplossing voor de dag te komen.

Stad heeft het altijd al moeilijk gehad met zijn ramingen.
In 2005 bijvoorbeeld schatte men de totale kostprijs zonder openbare verlichting op ca. 1,18 miljoen en in 2003 op ca. 1,17 miljoen met openbare verlichting.
Ook nu heeft men het weer lastig.
Een Collegebesluit van 21 maart raamde de jaarlijkse meerprijs van 10 procent groene stroom op 50.000 euro en misschien zelfs 100.000 euro. En week later vond het College dat 7.000 euro misschien wel genoeg zou zijn. Alleen electriciens kunnen dit begrijpen.

Intussen is er weer iets gebeurd. Een soort kortsluiting.
Om een reden die niet wordt toegelicht aan de gemeenteraadsleden heeft SPE zijn lopend contract voor de openbare verlichting met ingang van 1 januari 2007 opgezegd. SPE laat daarbij wel uitdrukkelijk weten dat de NV als een “waardig medespeler” zal mededingen bij een volgende openbare aanbesteding.
Die nieuwe aanbesteding is nu gepland op 12 mei en schepen Jean de Bethune streeft ernaar om de aankoop en levering van elektriciteit nog voor eind juni toe te wijzen.
Blijf dus maar lekker slapen, de openbare verlichting zal blijven branden.

Stad zal bij de aanbesteding opnieuw werken via Gedis, zijnde een Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributiebeheer. Aangesloten gemeenten zijn dezelfde als deze welke zich vroeger hadden verbonden met producent Electrabel.
Benieuwd naar de uitkomst. SPE was met zijn 1,7 miljoen in 2004 dan 12 procent goedkoper dan Electrabel CS.