Hoe guldensporenfeesten organiseren ?

Of hoe niet ??
Bij ons in Kortrijk is daar veel volk mee begaan en zoals we zullen zien is dat niet echt nodig. Ondermeer dankzij internet. Goed verstaan: voor de pure organisatie van de evenementen volstaan een zéér klein aantal bevoegde en creatieve personen.
Later vertel ik ook nog eens hoe we indertijd tot dat massaspel en de praalstoet zijn toegekomen. Weet u het nog? In 1952, bij de luisterrijke 650ste verjaardag van de Slag op het Groeningeveld. Prins Albert was hier. Dat zou nu (of in 2007?) Z.K.H. junior Flupke als substituut kunnen worden. 

Meer speciaal rondom de opening van het nieuwe streekbezoekerscentrum (=Kortrijk 1302) nam in de laatste gemeenteraad eigenaardig genoeg schepen Jean de Bethune het woord. En niet de schepen van cultuur, Stefaan Bral. Bral zorgt er wel voor dat tijdens de 11-daagse viering allerlei bestaande festiviteiten van zijn vzw “Bruisende Stad” enigszins gegroepeerd worden. (Zie nog stuk van gisteren.) Eind januari heeft hij nog een brainstormvergadering belegd met een resem verenigingen, maar daar zijn geen originele gedachten aan ontsproten.

Voor de multimediale evocatie van de guldensporenslag zijn de BVBA Maverick verantwoordelijk (regisseur Stijn Coninx) met lokaal dan conservator Isabelle De Jaegere en de erfgoedcel van Véronique Lambert. Het wetenschappelijk comité. Dan is er ook nog de pas opgerichte vzw “Kortrijk 1302” met Eliza Bruneel, plus uit de aard der zaak de vzw “Bruisende Stad”. Het Guldensporencomité mag nog iets uitrichten in de deelgemeenten en tevens ietwat “coördineren”.

OVER DE KEUZE VAN DE GASTSPREKER

Op de 10 juli is An De Moor aan het monument “de Maagd van Vlaanderen” uitgenodigd als gastspreker.
Zo’n gastspreker is gemakkelijk te vinden op de website www.11daagsevlaanderen.net.
Zij staat er trouwens als eerste vermeld in de lijst “Op zoek naar een spreker?”
Samen met kandidaten die Kortrijk nooit zal vragen. Prof. Boudewijn Bouckaert bijvoorbeeld, of Frans Crols van het weekblad “Trends”, of Johan Soenen van het Vermeylenfonds. Maar ook sprekers die we best nooit ontvangen alhier in de poort.

Wie is An De Moor? Niet gemakkelijk om te achterhalen.
Een prettige verschijning (volgens het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen vorig jaar in Brugge 1302 met knalrode jurk, maar dit schijnt in Gent geweest te zijn) buiten de traditionele flamingantische kringen onbekend. Momenteel is ze raadgever communicatie in het kabinet van minister Bourgeois (N-VA). In die hoedanigheid kon ze alreeds interessante reisjes maken naar Londen, New York en Japan.
In het kader van haar politieke activiteiten bekleedt zij Рvolgens internet en het Staatsblad Рook nog functies in de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Hoofdstedelijk Gewest en in een Comit̩ van Toezicht inzake Plattelandsontwikkeling. Ook dit wordt geloochend.
An is ook nog bestuurslid of zelfs voorzitter of secretaris van de Orde van de Vlaamse Leeuw, de Orde van de Prince. Dat zit dus goed, qua Groot-Nederlands nationalisme.
Ze heeft ook connecties met het Algemeen Nederlands Zangverbond, de Marnixring.
Maar qua flamingantische besognes is haar voornaamste functie wellicht die van voorzitter van de vzw “11-daagse Vlaanderen-Europa”. (Leden daarvan zijn Vlaamse diehards zoals Matthias Storme, Herman Suykerbuyk, Bruno Valkeniers. Vroeger nog Bob Wezenbeek, Richard Celis.) Gemakkelijk te verwarren met “Vlaanderen Feest”.
In haar uitgesponnen toespraak van vorig jaar in Brugge pleitte ze voor het terugdringen van Engelse leenwoorden. En kwam met termen als “net-uit-bed-kapsel”, “verjanpeterd”, en zelfs “afwerkplek” voor de dag.
(Te vinden op internet bij www.ovv.info, maar er bestaan twee versies van deze toespraak.)
Dit voor wat de keuze van de gastspreker betreft.

OVER DE KEUZE VAN DE MUZIEK

Uitkienen wie er zoal muziek kan komen spelen tijdens de elfdaagse te Kortrijk is ook een fluitje van een cent.
Op websites zoals “www.vlaanderenfeest.be” en “wwww.11daagsevlaanderen.net” staan weer hele lijsten van bechikbare artiesten met nederlandstalig liedjesrepertoire, hun prijsklasse en richtlijnen voor mogelijke bijhorende subsidies. Alle mogelijke coördinaten, tot en met de GSM.
Yasmine die hier op de avond van 11 juli zelf komt zingen staat er niet bij. (Laura Lynn wel. Prijsklasse L, wat wil zeggen tussen 2.750 en 5.000 euro.)
Géén van de muzikanten die op de Grote Markt op 11 juli te Kortrijk zullen optreden staan genomineerd op de lijst van mogelijke artiesten. Maar het is wel mogelijk dat een aantal uit de aangeboden lijst wel zullen optreden in het kader van het “Festival van het Nederlandstalige lied” op 8 en 9 juli.

OVER DE SUBSIDIES

Subsidie-aanvragen moeten binnen voòr 11 mei.
Alle voorwaarden en formulieren zijn te vinden op internet.
Lokale overheden kunnen drie evenementen selecteren. En kunnen hiervoor bij het secretariaat van “Vlaanderen Feest” in grote gemeenten bijvoorbeeld 200,6 euro krijgen plus 200,6 euro per begonnen schijf van 4.000 inwoners.
Mogelijke tussenkomsten zijn gebaseerd op sleutels. Zo kan 60 procent in de prestatievergoedingen gaan naar zangers en zelfs naar gastsprekers, zoals An De Moor.
Ook plaatselijke verenigingsactiviteiten en buurtfeesten kunnen feestcheques krijgen.
Tot 200,6 euro is mogelijk.

OVER DE VOORWAARDEN

De gesubsidieerde evenementen moeten wel een Vlaams karakter vertonen.
Zo bijvoorbeeld dienen de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap plus campagnespandoeken van Vlaanderen Feest duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn.
Ook daarover is op internet alles te vinden.
Het uitvoeren van het Vlaams Volkslied is verplicht bij elke officiële plechtigheid van de stad ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag, ook op andere data rond 11 juli ! Eliza Bruneel, niet vergeten hé !
En bij het hijsen van de officiële vlaggen heeft de Belgische vlag absolute voorrang. Ook in de plaatsing van de masten. Maar hier dient men af te rekenen met de vraag of er een oneven of even aantal vlaggen worden gehesen. En soms komt het voor dat er een vlag wordt tussengeschoven, bijv. van een zusterstad (Maidenhead komt!) of van een vreemde staat. Dan is het werkelijk oppassen geblazen.
Kijkrichting bepalen. Denkbeeldig of concreet met de rug tegen het te bevlaggen gebouw staan.

Vlaggen moeten schoon zijn. Met het huidig fijn stof bedraagt de levensduur van een permanent uithangende vlag maximaal zes maanden.
Zie: http://docs.portal.vlaanderen.be.

Aangezien niemand nog de tweede strofe kent van het Vlaams Volkslied nog even de eerste zin daarvan uitdrukkelijk vermelden:
“De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan.”
Burgemeester zingt mee.

Er zijn zeven versies van de Vlaamse Leeuw op cd uitgebracht. Te verkrijgen bij Eufoda in Leuven. Partituren bij “De Noteboom” in Kontich.

Eliza! Nu weet u alles.