BREAKING NEWS/ Koning in spe komt naar Kortrijk

Op woensdag 31 mei komen Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Filip en Prinses Mathilde naar onze poort.
De Steunraad West-Vlaanderen van de Koning Boudewijnstichting heeft ze uitgenodigd op een Gala-avond in het Meeting Center Gruzenberg van de Xpo.Eerlijk gezegd had ik van die Steunraad van de KBS nog nooit gehoord. En op de website van de KBS staat er ook niets over te lezen. (Er is wel even sprake van een steunfonds voor Midden en Zuid-West-Vlaanderen. Met coördinator Jan Despiegelaere die verder op de uitnodiging nergens tepas komt.) En op de kalender van de website is de Gala-avond ook nog niet vermeld.

Voorzitter van de steunraad is Jean Van Marcke. Secretaris: Jan Victor.
Tot het Uitvoerend Comité behoren Patrick Coulier, Pierre-Paul Debeir, mevrouw Regine Dumolin, Yvon Vanden Abeele.

Er is ook een uitgebreid Beschermcomité.
Met de gouverneur, de ministers van onze provincie, de staatsecretaris en de burgemeesters van Roeselare, Brugge en Kortrijk. (Ook gewezen burgemeester baron Emmanuel de Bethune, maar niet Tone Sansen.) Min of meer verbazingwekkend op deze lijst is de naam van schrijver Jozef Deleu, maar die zou iets te maken hebben met het Prins Filipsfonds.

De leden van de steungroep zijn te talrijk om allemaal op te sommen.
Als zij allemaal opdagen op de gala-avond, samen met hun partners, geraakt Gruzenberg overvol. (En met een deelnameprijs van 200 euro kan het steunfonds lekker oplopen.)
Er is een gastronomische walking dinner, zodat mag gevreesd worden voor enig gemors op de avondkledij.
Presentatie: Friedl Lesage.

Toch even enkele bekenden uit onze streek opsommen uit de ledengroep. De volgorde is puur alfabetisch.
Joost Bert, baron Paul Buysse, mevrouw Jozef De Jaegere, Rik De Nolf, Christian Dumolin, ridder Godfried Lannoo, Piere Lano, Filiep Libeert, Patrick Steverlynck, baron Hugo Vandamme, Jean Vandemoortele, Piet Vanden Abeele, Olivier Vanneste, Philippe Vlerick.
Er zijn ook heelwat structurele sponsors, vooral banken en verzekeringen.

De gala-avond begint om 19 ur stipt. Met een concert onder regie van Marc Matthys en Vic Nachtergaele. In een speciaal voor de avond ontworpen decor.
Stort nog vóòr 21 mei uw 200 euro op rekeningnummer 100-0096799-27.

Voor bijkomende informatie bellen naar mevrouw Veronique Decant op nummer 056/27.52.11. Even vragen of Prins Filip het woord zal nemen. En of er groepsfoto’s mogelijk zijn met Hunne Koninklijke Hoogheden geflankeerd door de staatsecretaris.

Tot ziens. Hi ! Society !
De gehaktballen NIET doorgeven.