Opnieuw hetze rondom ons vliegveld (2)

Als u langs het kanaal Kortrijk-Bossuyt rijdt over een afstand van 1.900 meter (dat is de lengte van de piste van ons vliegveld) hebt u zich nog nooit afgevraagd wat dit aantal meter waterweg kost aan de gemeenschap. Nee, u fietst daar vrolijk aan voorbij. U blijft rustig vissen want er is toch geen binnenschip te bekennen.Al heel de dag bezig met het opzoeken van de kostprijs van 1 km kanaal en de mogelijke return voor de gemeenschap.
Niet gevonden. Bij ons is het zo dat de NV Waterwegen en Zeekanaal zorgt voor het beheer, het onderhoud en de uitbouw van haar waterwegen (plus de gronden ernaast).
Welnu, op de website van die NV zijn totaal geen rekeningen en begrotingen te vinden.

Over de rekeningen van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem en de nodige investeringen (hier voortaan aangeduid als EBKT) weten we daarentegen alles.
Wie nog wil deelnemen aan de nieuwe heisa rondom EBKT dient wel over enkele elementaire maar opwindende cijfergegevens te beschikken.

De inwoners van de 13 aangesloten gemeenten bij de WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld) betalen per inwoner en per jaar een bijdrage van 0,25 euro. (Geen 0,50 zoals je soms leest in de reguliere pers.)
Voor Kortrijk maakt dit 18.883 euro. Even vergelijken met andere posten.
Stad betaalt aan De Lijn 95.000 euro subsidies. Aan de vzw Mobiel: 60.000 euro. Aan de vzw Fietsrijk: 151.381 euro. Bijdrage in de werkingskosten van de kerkfabrieken: 1,1 miljoen, nog altijd in euro. (Dat is 635 frank per inwoner.)
En om er nog even wat demagogische vergelijkingen tegen aan te gooien: de molen Van Clé (20.441), Unizo (11.155), begrafenis oudstrijders (13.635). En de intercommunale Leiedal krijgt 156.000 euro oftewel 2 euro per inwoner.
Wat KVK (en alles wat met voetbal en sport heeft te maken) opslorpt aan stadsteun is onberekenbaar. De bedragen zitten verscholen in verscheidene begrotingsposten. Bijvoorbeeld ook: graszaad.

Voor één keer heeft “Het Kortrijks Handelsblad!” gelijk.
We kennen de “return” niet van EBKT. Het zou waarlijk goed zijn als de lopende studie van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) daar ook wat uitsluitsel zou over geven.
Het enige wat we daar zo nu en dan kunnen over lezen is dat EBKT werkgelegenheid schept. Maar macro-economisch gaat het om veel meer dan dat.

Ja, EBKT maakt “verlies”. Net zoals een waterweg of een autoroute. In logistiek Vlaanderen maakt infrastructuur zoals wegen, spoor, binnenvaart nu eenmaal per definitie geen “winst”. Waarom dan al dat gedoe rondom een vliegveld?
Soms kon het verlies op het nippertje zijn omgeslagen in enige winst. In 2004 had WIV af te rekenen met een ongelukkige rechtszaak, mistte men een Europese subsidie en was de landingsbaan wegens werkzaamheden wekenlang gesloten.
In 2005 is er finaal een verlies genoteerd van ca. 81.000 euro. Het resultaat is belast door o.m. hoog oplopende bodemsaneringskosten. Het begroot verlies voor dit jaar zou 54.000 euro bedragen. Dat zijn toch allemaal geen bedragen om nu onmiddellijk daarover alarmerende brieven naar huis te schrijven.

Overigens: als het personeel van de verkeerstoren zou betaald worden door Belgocontrol (kost: 180.000 euro) is er geen sprake meer van verlies.
In het federaal parlement zijn hierover al meerdere keren vragen gesteld, en – curieus – meestal door het Vlaams Belang dat om een onbekende reden pal achter het voortbestaan van het vliegveld staat. De opeenvolgende bevoegde ministers antwoorden dan continu dat ze de zaak gaan onderzoeken. (Ook eigenaardig: Bert Anciaux – van Spirit! – zei dat hij het voorstel niet ongenegen is.)

Over die “return” aan de gemeenschap nog even een zijdelingse bemerking.
Het stoot toch een beetje tegen de borst (het hart) dat het vliegveld in het logistieke landschap altijd puur economisch wordt bekeken. Groen! Spirit! Waar blijven de zachte waarden?
Waar blijft de berekening van de “geluksmomenten” die zich binnen een afstand van twee km afspelen? Voor de passagiers (61.000), de vele wandelaars en kijkers, de vliegtuigspotters, de piloten in opleiding, de tooghangers in de clubs, de verliefden achter de loodsen?

(Wordt vervolgd. Ben gaan vliegen.)