Opnieuw hetze rondom ons vliegveld (3)

Ben nog altijd aan het vliegen.
Maar bij een tussenlanding gevonden dat de kostprijs van de werken aan de Leiedoortocht (de verbreding) te Kortrijk zijn opgelopen. Bij aanbesteding werd gedacht aan iets van 33,9 miljoen euro. Dit is intussen 108,4 miljoen euro geworden.
Mij hoor je daarover niet zagen. Want 101,5 miljoen wordt nu als een “plafondbedrag” aangenomen. En ‘t is schone.
De reguliere pers rept in verband met de Leiewerken geheel niet over mogelijk “verlies” (negatieve saldi), of “zware” investeringsprojecten en stelt ook geen vragen over de mogelijke “return” voor de gemeenschap.——————————————–
Intussen geland en het aantal voorbijvarende binnenschepen op de Leie gaan tellen.
Ben na een tijdje weggegaan. ‘t Was tijd om te gaan slapen.

Ons vliegveld EBKT heeft waarlijk brute pech.
De provincie is de grootste aandeelhouder (met 223.104 euro of 900 aandelen) en volgens een nieuw decreet over intercommunales moet deze participatie tegen eind dit jaar afgebouwd tot 20 procent. Dat betekent dat de WIV aan de provincie 153.198 euro dient uit te betalen.
Andere intercommunales zitten met hetzelfde probleem. Bijvoorbeeld Leiedal. Maar daarover hoor je niks. Net als Leiedal wil EBKT nu uitstel van die maatregel. Net als Leiedal vraagt EBKT om de inbreng van de provincie nog tot eind 2012 te behouden.
Als het bij Leiedal lukt moet dit ook wel het geval zijn voor onze West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV).

Een ander pechgeval is dat onze lokale politici (parlementariërs en ministers) ter nog altijd niet zijn in geslaagd om te bekomen dat de verkeersleiding zou gefinancierd worden door Belgocontrol (net als in Oostende).
De vijanden van het vliegveld moeten nu toch een keer gaan beseffen dat het overal gebruikelijk is dat de basisinfrastructuur en beveiliging van luchthavens (en zeehavens, en waterwegen en autowegen) gefinancierd wordt door de publieke sector.
WIV zou dus ook graag hebben dat bijvoorbeeld brandweerlui, luchthavenpolitie betaald worden door hogere overheden.

Er zijn ook nog een aantal investeringen nodig.
Maar hier is een waarschuwing op zijn plaats. De directie dient zich af te vragen wat waarlijk dringend nodig is en wat voor werken eerder enige niet helemaal noodzakelijke luxe of comfort beogen.
Die spuitgasten bijv. moeten inzake uitrusting nu ook niet het onderste uit de kan willen. En niet nodeloos rondtoeren en met water spuiten. En piloten kunnen het nog wel een tijdje stellen zonder een gesofisticeerd naderingssysteem om “blind” te landen (ILS).

Men denkt aan een nieuwe beheerstructuur voor de luchthaven.
Sommigen zijn van mening dat de bestaande beheersvorm (een intercommunale met 13 gemeenten) achterhaald is. De exploitatie van een luchthaven is geen kerntaak van gemeenten.
Kan goed zijn.
Maar er toch even op wijzen dat zeehavens als Antwerpen en Gent autonome gemeentebedrijven zijn. En de haven van Zeebrugge is in handen van een NV waarbij stad Brugge bijna alle aandelen bezit.

Laat ons maar eens rustig de studie van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) afwachten. Die zou er volgende maand moeten zijn.
Zou het kunnen dat EBKT geproclameerd wordt tot “regionale” luchthaven en de daarbij horende dotaties krijgt van de Vlaamse overheid?

P.S.
Dat begrip “regionale” versus “internationale” luchthaven ! Verwarrend. Heeft niets met klein of groot te maken of de aard van de toestellen die er landen en opstijgen.
Een graspiste kan een internationaal vliegveld zijn.
Oostende is een regionale én internationale luchthaven. Wevelgem is een internationaal vliegveld maar géén regionaal. Hoe kan dat nu?
De term “internationaal” slaat op het feit dat er op het desbetreffende vliegveld internationale vluchten mogelijk zijn. Dat men van daaruit landsgrenzen mag overvliegen. De term “regionaal” is een juridisch begrip: het Vlaams Gewest heeft er de voogdij over en financiert de “regionale” luchthavens.