De Kortrijkse musea worden doorgelicht (1) ! 1,2 miljoen BEF

Waarschijnlijk onder impuls van de nieuwe directrice van “cultuur” heeft het College beslist om een audit te laten maken van de Kortrijkse musea. (Directeur Machteld Claerhout is een echte studax die impliciet graag anderen in het vuur jaagt.)
Men kan omwille van deze opdracht tegelijk verheugd zijn en er toch bedenkingen bij maken.
Zie verderop.De kandidaten die voor de doorlichting worden aangeschreven zijn mensen van de Universiteit Antwerpen Management School, Universiteit Antwerpen, de KUL, “Culturele Biografie Vlaanderen”, “Kunst en Democratie”, de coördinator erfgoedbeleid uit Gent.
De aangeschreven personen zijn bij mijn weten nog weinig DAADWERKELIJK actief betrokken geweest zijn bij een concreet museumbeleid. Met de voeten op de grond.

Tenzij wellicht Jan Cools (Middelheim, Brakke Grond, de Warande). Iemand als Pascal Gielen daarentegen zal ongeveer dezelfde treurig makende geeuwverwekkende newspeak verkondigen als Rudi Laermans indertijd over Buda.
En het verschil in (economische) benadering van de aangeschreven Joris Capenberghs en Guido De Brabander (wiens naam het College verkeerd schrijft) ziet men niet onmiddellijk. En Hendrik Defoort is hoofdzakelijk een sociaal-economisch historicus. (Wel een kennis van onze Véronique van de erfgoedcel.) Rik Vanmolkot (wiens naam het College anders schrijft) van “Kunst en Democratie” zou als winnend kandidaat kunnen suggereren dat het Broelmuseum nu wel genoeg pollepels heeft gecollectioneerd, geconserveerd en ontsloten.

Maar misschien zullen al onze 6 kandidaten wel een “tijdelijke vereniging” (TV) oprichten voor het maken van hun opstel?
(De profs onder de mogelijke rapporteurs hebben wel pech: hun studenten zitten in de blok en hebben geen tijd meer voor klusjes.)

Waarom toch heeft men ook geen prestigieuze Nederlanders aangesproken die alreeds bewezen hebben wat ze kunnen in hét museumland bij uitstek? Met praktijkervaring? Met een onvermoede buitenlandse kijk op Kortrijk?

Hoeveel moet dat nu weer kosten?
Toch geen 30.000 euro zeker?

De Collegenotulen voorzien op de stadsbegroting (art. 777110/122-02) 10.000 euro voor de financiering van 1/3de van de studieopdracht! (Voor de kandidaat-raadsleden alleen: op die begrotingspost staat er gewoon geen cent (vroeger 50.000 euro), maar men zal werken met een kredietverschuiving.) De andere twee derden zullen gefinancierd worden door de Stedelijke Musea en het Vlas-, Kant- en Linnenmuseum.

Samen met enkele kennissen (Bart Caron!) kan ik in elk geval het karwei aan voor veel minder geld. En in minder dan een maand. Want weet nu al min of meer, en zeker intuïtief wat de besluiten (aanbevelingen) zullen zijn van de doorlichting.
Ons rapport zou zonder twijfel verstoken blijven van alle cultuurjargon en kul- of lulspeak.
Waarschijnlijk nauwelijks 20 bladzijden omvatten, want zonder twijfel bijna geen aandacht besteden aan de gevoerde “methodologie”. Nieuwe nu ook minder geleerde uitlatingen als “hun ding laten doen” of “doen goesting krijgen” zouden helemaal ontbreken.
Het woordje “multiplicator-effect” komt er wel in. En “tabula rasa” maken.
We zouden zelfs durven gewagen van consumptieve bestedingen bij de museumbezoeker.
ALS ER DAN TOCH EEN WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORDE ENQUETE IN DE AUDIT MOET IN VOORKOMEN ZOU DIE NIET HANDELEN OVER DE BEZOEKERS MAAR WEL OVER DE VRIJETIJDSBESTEDING EN DE LECTUUR VAN DE BESTUURSLEDEN VAN DE DIVERSE MUSEA.

Maar dat is dus juist het goede aan het feit dat er al met al nu toch een audit komt. Zo hoort men het een keer van een ander!
Dat is wat ons nu al verheugt: het rapport zal bijna getrouw (maar in soepeler bewoordingen) vertellen wat kortrijkwatcher in de Algemene Vergaderingen van de musea nu al jaren uitkraamt. En waarom ik zorgvuldig uit de Raden van Bestuur ben geweerd. En niet in aanmerking kom om als lid opgenomen te worden bij “De Vrienden van de Musea”. (Ik wil die namelijk afschaffen! Tenminste – goed verstaan!– zoals zij NU functioneren: zij bepalen de acquisitie en zelfs het gehele beleid.)

(Wordt alweer vervolgd.)

Kortrijk is wél een cultuurstad !

Héél Vlaanderen is een cultuurstad. Dus Kortrijk ook.
De CD&V hield zopas (vandaag) een persconferentie over “cultuurstad Vlaanderen”.
Onze burgemeester was er als Vlaams volksvertegenwoordiger ook bij (0474/98 66 91).
Verder nog de CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen (0475/62 06 90), de Antwerpse schepen van cultuur (niet de onze!) Philip Heylen (03/220 83 62), de Vlaamse volksvertegenwoordiger Steven Vanackere (0478/88 35 39). Ik vermeld hier maar even de telefoons want zij doen dat ook open en bloot in hun persbericht.De voorstellen verraden evident de hand van onze burgemeester.
Interessant daarbij is dat men Vlaanderen wil beschouwen als één grote cultuurstad waarbij de onderlinge – en “vaak ongezonde” – concurrentie tussen steden dient overstegen te worden.
Laag bij de gronds als we zijn kan hierbij als kanttekening gemaakt worden dat Kortrijkse toplieden dusdanig zijn geobsedeerd door Lille dat de stad op gebied van cultuur niet eens eventjes enige doodgewone, concrete afspraken kan maken met steden als Ieper, Brugge, Roeselare. Laat staan met Brussel.
(Hoeveel “overleg en complementariteit” met andere steden is er bijv. al bedacht inzake de komende 11-julifeesten?)

Ook dient vastgesteld dat onze burgemeester van Kortrijk ondermeer een stad van design wil maken, en dit in onhoudbare concurrentie met Milaan, Berlijn, Londen. Met de “European Design Capital” Eindhoven ook en met de designmusea van bijvoorbeeld Brussel, Antwerpen en Gent.

Verder voelen we aan ons water dat er intern, binnen onze stad zelf tussen de conservatrices van de Stedelijke Musea en van het Vlasmuseum en de bobo’s van Buda Kunstencentrum of van de Stadschouwburg nauwelijks contacten zijn en er weinig sprake is van echte genegenheid. Als we die ongezonde stille oorlog binnen onze eigen stad al eens “in overleg en in complementariteit” konden overstijgen!

Kent er iemand onze cultuurbeleidscoördinator?
We hebben ten andere geen schepen van cultuur.
De cumulerende schepen Stefaan Bral is er een van “vrije tijd” en bij gebrek aan visionaire ideeën aldaar is Stefaan De Clerck dan maar het cultuurbeleidsdomein ter harte gaan nemen. Met zijn persoonlijke (nobele!) besognes die mentaal geen humus vinden bij de bevolking. Kar voor het paard spannen, daar kan hij wat van.

Zoals volksvertegenwoordiger Bart Caron (Spirit) uit Marke al heeft opgemerkt in zijn brochure over de Kortrijkse cultuurpolitiek zijn er alhier vier schepenen onledig met kunst en cultuur. Zelfs de schepen van milieu met cowboy Henk en de tekeningen en teksten op de vuilniszakken.

Het probleem is dat onze burgemeester (net als die van Roeselare) teveel op reis gaat en besmet is geraakt door de wahabitische leer van Richard Florida. De creatieve klasse. Het belang van de creatieve industrie voor stadsontwikkeling.
Stefaan wil eerder Kortrijk dan Vlaanderen op de wereldkaart.
In het “Europabericht” van februari 2004 (nr. 282) liet hij als ambitie blijken om van Kortrijk een “città dell’ arte” te maken, nog wel naar het model van multi-media kunstenaar Michelangelo Pistoletto. (Even Biella bezoeken!)
De Kortrijkzanen zouden daarbij gaan “sidderen”.

WAT VOOR STAD IS KORTRIJK NU EIGENLIJK ?
Iedereen is beducht voor deze vraag.
Volgens schepen Jean de Bethune is Kortrijk een stad van studenten en ondernemers en toeristen. Ook van film en media. Soms nog een historische stad. Stefaan Bral ziet de stad bruisen. Schepen Destoop bekijkt Kortrijk als een stad van kansarmen. Philippe De Coene maakt er een groene bloemenstad van. Maar waar is dat wandelend bos gebleven?
En ja, onze burgemeester wil hier een megawinkelstad van design, innovatie en creatie.
Mode. Dans. Museum- en monumentenstad.
Nog terzijde opmerken dat voor de modale bewoner Kortrijk vooral een stad van belastingen is.

Iedereen is ervoor beducht om Kortrijk te beschouwen als een gezellig en schoon (net en rein) provinciestadje aan de Leie en de vallei van de Heulebeek. Met toch enige verrassingskes. Van Lieven Neirinck bijvoorbeeld. Of van Piet Moerman. Delvoye mag ook. En de Kortrijkse Revue krijgt dan echt professionele bijstand. Om het spel wat in te korten.
We hebben zelfs een vliegveld. Donororganen landen er en stijgen op. Welke andere centrumstad kan dit nog navertellen? (Voor wanneer een keer een airrace op Hoog-Kortrijk? Als Berlijn dat kan, dan wij ook.)
Zonder ongezonde concurrentie met andere steden na te streven zijn er hier volkomen originele, unieke manifestaties te bedenken. We kunnen een eigen stadsmunt invoeren. Een jaarlijkse dag van de hetero’s organiseren, met parade. Een bunker (tijdcapsule) volstouwen met erfgoed die dan pas over 100 jaar mag worden geopend. We kunnen van Kortrijk een keer een geheel “ontregelde stad” maken. Stel u voor: je komt de stad binnen en leest daar op een bord: “Dit bord negeren a.u.b.” En waarom geen “Week van de wansmaak”?

Er is een soort koudwatervrees om via een (broodnodige) consodilatiegolf van het bestaande eventueel aan city-marketing te doen. “ Herstel de beenbreuken tussen onze cultuuractoren onderling én de cultuurbarabaren. Doe goed waar je goed in bent,” zegt Bart Caron.
Onze culturele bobo’s en bijhorende jobhoppers hebben het soms moeilijk om bescheiden te blijven.
Alhoewel. Steeds sterker wordt de impressie dat zij zichzelf beginnen tegen te komen.
(Het eerste kunstenfestival “Fresh” zullen we maar vergeten. ) En we naderen een sterk momentum met de volgende verkiezingen. Met de nieuwe bib, de nieuwe concertzaal, het muziekcentrum in de volgende legislatuur. Kortrijk 1302.
Als onze cultuurdames nu al een keer in overleg zouden treden en in complementariteit.
Allez, Rooske, Machteld, Annick, Isabelle (2), Lieve, Maureen, Carine, Liza, Annelies, Valérie, Julie, Véronique, Dominique. Ga eens samen naar de kapper.

Maak om te beginnen eens een gezamenlijke website over cultuur in de stad. Met forum.
En in het “voorlopig bewind” van Buda Kunsteneiland kan Yvon Vanden Abeele nu ook het heft in handen nemen.

P.S.
Tekenend voor het bruisende en vurige (debat)klimaat in de stad is dat er op de website van Bart Caron tot op heden slechts twee reacties zijn gekomen op zijn uitvoerig epistel over de cultuurpolitiek in Kortrijk.

Inmiddels…(1)

Onder deze titel start er hier nu een serie met vraagjes die ons zomaar te binnen vallen. Kunnen dienstig zijn voor de raadsleden die bij de “mondelinge actualiteitsvragen” voor één keer scherp uit de hoek willen komen.Het toeristisch centrum is sinds begin deze maand gehuisvest in het Begijnhofpark. De nieuwe (prachtige) vleugel aan het Groeningemuseum. Inmiddels staat er aan het (oude) stadhuis op de Grote Markt nog altijd een wegwijzer te wijzen naar het Sint-Michielsplein 5, het statige hoekgebouw waar men vroeger het toeristisch centrum kon vinden. Overigens: de huidige toeristische dienst is voor een niet-Kortrijkzaan praktisch onmogelijk te vinden of te bereiken. Kom maar eens van Gent of van gelijk waar de stad binnenrijden. En begin maar te vragen.

Op de website van de Stad staan diverse openbare aanbestedingen. Voor de Paardenstallen, de gronden Vandendriessche, enz. Inmiddels is de datum voor inschrijving al lang vervlogen.
Eén belangrijke aanbesteding stond er nooit op. Die van 12 mei over de aankoop van elektriciteit voor Stad, OCMW, Parko, de politiezone VLAS. Inmiddels is de leverancier nog altijd niet bekend gemaakt.

Waar blijft de tweede duiventil? En het LED-scherm op de Grote Markt? Dat laatste moest er inmiddels al staan in 2004.

Heeft de politiezone VLAS nu al een eigen frankeermachine?

Hebt u inmiddels al de reglementair absoluut noodzakelijke pictogrammen gezien die ons waarschuwen voor de camera’s op het Schouwburgplein?

Weet er soms iemand wat onze nieuwe designmeesters inmiddels nog uitrichten? Waren zij dezer dagen niet van plan om met een rapport naar buiten te komen? (De vorige zouden ook een “concept” schrijven.)

Waar is de Buda I (van Kurt en Stefaan) nog mee bezig? Voor dit jaar krijgt de vzw nog 35.000 euro.
(Buda I niet verwarren met Buda Kunstencentrum van Joost Fonteyne.)

Vergeet ons cultureel imago, Kortrijk heeft er geen

Deze nogal onkiese maar veelzeggende titel heeft kortrijkwatcher niet bedacht. Laat daar geen misverstand over bestaan.
Het is de explosieve kop van een stuk uit “De Standaard” van 24 mei. Boven een interview met de Kortrijkse Vlaamse volksvertegenwoordiger (Spirit) Bart Caron.
Bart Caron (Wervik, °1959) woont in Marke en zal bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een prominente plaats krijgen op een kartellijst met de SP.A van schepen Philippe De Coene en raadslid Marc Lemaitre.
Vandaar dat ook de kop in “Het Volk/Het Nieuwsblad” bij onze burgemeester een cultuurschok heeft veroorzaakt. Daar werd als uitgesproken mening vet gedrukt: “Kortrijkzanen geloven al die verhalen niet meer”.
Met “al die verhalen” wordt in de pers voornamelijk verwezen naar het Budaverhaal en naar de gedachte om Kortrijk ook om te toveren tot een stad van de film. Maar er zijn volgens Caron nog andere verhalen.Even situeren wat er aan de hand is en waarom er vanuit het stadsbestuur waarschijnlijk al boze telefoontjes zijn geregistreerd naar bepaalde krantenredacties.
Zoals gezegd doet Bart Caron mee aan de volgende raadsverkiezingen alhier, in een kartel met schepen De Coene. In het licht van zijn uitgesproken kritiek nogal pikant.
In dat kader heeft hij op zijn website (www.bartcaron.be) een analyse gemaakt van het Kortrijkse cultuurbeleid en tegelijk een heel aantal voorstellen gelanceerd. Twintig bladzijden interessante lectuur. En te beschouwen als het kiesplatform van Spirit (en SP.A?) op 8 oktober. (Spirit is hiermee de eerste Kortrijkse partij die tenminste al over een onderdeel van het kiesprogramma zijn nek heeft uitgestoken.)

Bart Caron is ook niet de eerste de beste.
Zijn beschouwingen zijn des te sprekender als men weet dat hij ooit nog heeft gewerkt bij de cultuurdienst van onze stad! En bij de Welzijnsdienst. Hij lag ook mede aan de basis van de dorpskranten te Marke en Aalbeke, en was zowat de stichter van “Humorologie”. Bij Brugge cultuurstad 2002 was hij algemeen coördinator. Hij was voorts nog kabinetsmedewerker bij de ministers van Cultuur Paul Van Grembergen en Bertje Anciaux.
Caron kent Kortrijk. Studeerde aan het Sint-Amandcollege (waar “zijn geloof tanende werd”) en aan de IPSOC.
Caron weet ook iets af van cultuurpolitiek. Studeerde later nog sociale en culturele agogiek aan de VUB. Maakte als licentiaat proefschriften over cultuurbeleid op het platteland én in centrumsteden.

Zijn essay over het Kortrijkse cultuurbeleid verdient dus enige ruchtbaarheid.
We komen er hier nog wel op terug.
Bart Caron daagt de burgemeester uit tot een debat.
De burgemeester wil daar volgaarne op ingaan. Benieuwd. Stefaan De Clerck heeft zeker al een punt waar hij zegt dat er enkele tegenstrijdigheden zitten in Carons verhaal.

Manna en geen manna voor onze muzieksector

De ontwerpen van beslissing zijn gekend voor de structurele (= vaste) jaarlijkse subsidiëring van onze Kortrijkse muzieksector door Vlaams minister Bertje Anciaux (Spirit).
En wel voor de periode 2007-2009, in het kader van het zgn. Kunstendecreet.
(Goed onderscheiden van de stadstoelagen, plus nog eventuele subsidies van Europa en de provincie.)FESTIVAL VAN VLAANDEREN – KORTRIJK: GEBUISD

Het Festival van Vlaanderen – afdeling Kortrijk – is lid van de koepelvereniging “Festival van Vlaanderen” die acht festivals overbrugt. Onder impuls van meneer en mevrouw Maurits Denaux in 1963 ontstaan als internationaal koorfestival. Vocale muziek, vooral van mannenkoren is de core business.
Gregoriaans, maar ook niet klassieke vormen zoals zigeunermuziek, fado, blues.
Bezoekersaantallen schommelen rond 5000 (in 2004).

Het Kortrijkse festival kreeg voor haar vorig dossier van de muziekcommissie een negatief vooradvies. (Plaatselijke politici konden nog even met wat lobbywerk het tij doen keren.)
Volgens de beoordelingscommissie nu heeft de afdeling Kortrijk geen lessen getrokken uit dit negatieve oordeel. “De situatie is zo mogelijk nog erger geworden”.
Het aanvraagdossier is over de hele lijn zwak, met een onduidelijk profiel. Er wordt meer gedacht vanuit bezetting dan vanuit stijl. Het beleidsplan is ook op zakelijk en organisatorisch vlak vaag en roept vele vragen op. Aldus de commissie.
Er was evenwel een bezwaarschrift en dat toont een nieuwe dynamiek op bestuurlijk niveau. (Er is gewoon een nieuw bestuur.)
Ook na beoordeling van het bezwaarschrift adviseert de commissie minister Bertje Anciaux negatief voor structurele ondersteuning. Zij suggereert de aanvragers om een concrete en duidelijke project subsidie aan te vragen. (Dat is voor een soort éénmalige gebeurtenis en dat zit er volgens mij wel in.)
Het Festival vroeg evenwel een structurele (vaste) en jaarlijkse subsidie aan van niet minder dan 326.140 euro.

HAPPY NEW EARS: WELLICHT MEER GELD DAN GEVRAAGD !

Het Happy New Ears (HNE) festival ontstond in 1996 en werd georganiseerd door muziekprogrammator en later directeur Joost Fonteyne van Limelight. Joost is nu de nieuwe zakelijke leider van Buda II Kunstencentrum. (Een fusie van Limelight, Dans in Kortrijk en de privé-vzw van de burgemeester “Beeldenstorm”). Happy New Ears zal later ook toetreden tot Buda KC maar wil eerst voor dit en volgende jaren (nu tot 2009?) zijn eigenste subsidies van de Vlaamse overheid als afzonderlijke vzw in de wacht slepen. Goed gezien zeg.

Het programma van het HNE “kleinschalig” (dixit de jury) muziekfestival is zeer divers. Wie het al heeft bijgewoond schrikt nergens nog van op. Geluidskunst is er ook bij. Van klankkunstenaars.
De beoordelingscommissie volgt het vooradvies van de muziekcommissie.
“Met een minimum aan personeelsbezetting slaagt HNE erin – mede door een goede samenwerking met andere Kortrijkse partners – een bijzonder boeiend en eigengereid programma aan te bieden, dat daarenboven voor een nicheprogrammering een ruim publiek aantrekt.”
(De voorbije jaren kreeg men een 2500-tal bezoekers over de vloer.)
HNE heeft ook aandacht voor drempelverlagende projecten als uitermate gezonde vertrekbasis voor de moeilijkere muziek. En jonge kunstenaars krijgen kansen.

Het vooradvies is dientengevolge positief.
Maar toch blijft de beoordelingscommissie met een aantal belangrijke vragen zitten.
De gevraagde subsidieverhoging wordt weinig concreet beargumenteerd. Is die niet wat overdreven in het kader van samenwerking met Buda? (Waarom moet er meer personeel aangeworven worden? Waarom wil men “het installatieluik in de stad beter opbouwen”?)
Ook het gecombineerde takenpaket van de directeur van Buda (Joost) en HNE (Joost) roept vragen op.
Een eventuele budgetverhoging zou dan ook prioritair moeten gaan naar artistieke kosten. (Men wil zeggen: niet naar personeel en recepties en reisjes.)

In een repliek zegt HNE dat de gevraagde verhoging van de middelen ten gunste valt van het onderdeel “Klinkende Stad” (al van gehoord?) en voor de internationale projecten. (“Klinkende Stad”? Is dat een organisatie van HNE of van “De Kreun”?)
Voor dit laatste internationale gebeuren heeft de commissie wel oor. Maar “Klinkende Stad” spreekt een breder en ander publiek aan dat modale cliëntèle van HNE en daarom zou HNE best zoeken naar andere financieringsbronnen hiervoor. (Ja, de vzw Bruisende Stad van Bral!)

Gevraagd jaarlijks bedrag voor de periode 2007-2009: 265.000 euro. Jaarlijks.

DE KREUN: BEPERKTE STIJGING VAN DE STEUN
Een ingewikkeld geval, deze “muziekclub”.
De subsidieaanvraag is onder deze naam ingediend, maar zelf bestempelt de vzw zich als een “concertclub”, een “popinfopunt” en een “productiehuis”.
Ook slordig is dat het verslag van de jury vertelt dat De Kreun ruim 20 jaar bestaat, terwijl de club dit jaar zijn 25jarig bestaan viert.
Het verslag van de beoordelingscommissie is trouwens in zijn geheel slordig.
Nergens wordt gezegd hoeveel subsidie is aangevraagd. En men start al onmiddellijk met een “antwoord op de repliek”. En er wordt nu al een “definitief advies” gegeven. Het preadvies krijgen we niet te zien.

Dat advies is uiteindelijk positief alhoewel er veel vragen en bemerkingen zijn.
De commissie wil een “eerder beperkte stijging” van de subsidiëring.
Want het is afwachten geblazen hoe de vernieuwingsplannen zullen worden gerealiseerd, en daarbij zal De Kreun zich opnieuw moeten bewijzen.
We vernemen nog dat De Kreun een geheel nieuwe organisatie zal worden met een nieuwe lijn in de concertprogrammering en een artistieke schaalvergroting. Er komen nieuwe samenwerkingsverbanden en een verdere uitbouw van het muziekeducatieve luik.
Men wil ook een personeelsuitbreiding van 4 of 5 naar 7 voltijds equivalenten.
Ja??
Weten julie dat al, stamgasten van De Kreun in Bissegem? Yesmin, Kentucky Dar Devil, Sebbe, Inesjeprinsesje, Spazz, Halim, Mich, Jote, Baptist Aka Ali? Powerchord?Daarvoor al aangesproken?

De commissie is door een vraag naar een aangepaste begroting nog van alles te weten gekomen. Die jury leest kortrijkwatcher niet.
Zodus: “De Kreun verduidelijkt dat de muziekclub vanaf eind 2006 zal ondergebracht worden in een door het stadsbestuur ter beschikking gestelde locatie.” De kantoren worden overgebracht naar het Stedelijk Muziekcentrum waar de vzw nu reeds een educatieve werking organiseert. De faciliteiten worden verleend door het stadsbestuur. Maar: door de eigen investeringen in de te bouwen concertzaal zal De Kreun die autonoom kunnen exploiteren.
Ja?? Weet het bestuur van de stedelijke vzw Muziekcentrum dit al?
En wisten wij allemaal al dat de nieuwe concertzaal al in 2008 ter beschikking zal staan? En plaats zal bieden aan OFWEL 200 OFWEL 600 bezoekers?

De vzw De Kreun kent vele subsidiekanalen. Niet enkel die van het Kunstendecreet, maar ook die van het Amateurkunstendecreet en van het Jeugdbeleid. Subsidiënten zijn nog: de provincie, de Europese Gemeenschap en natuurlijk de stad (schepen Bral van Bissegem). Er zijn ook sponsors: Brooklyn, Hogeschool HIEPSO, studio Brussel, JIM, de Nationale Loterij en alweer het kantoor Bamelis, Kindt&Co. (Dat kantoor BK&Co krijgt nogal eens werk van de Stad, bijvoorbeeld als boekhouder én/of revisor van stedelijke vzw’s.)

We vertoeven graag in dat zaaltje te Bissegem. Schoon volk en ook steengoede muziek in het café.
En juist omdat we daar al zoveel geld verteerden vragen we ons af waarom De Kreun nu tot zelfs in 2009 jaarlijks nog wat meer subsidies mag verwachten. Nu de vzw zal genieten van zovele “faciliteiten” van Stad. Tot en met een geheel nieuwe concertzaal. Zal de vzw die moeten huren? Dezelfde opmerking voor Happy New Ears.
Voor een outsider en cultuurconsument alleszins is HNE=DK. Een pot nat inzake geldstromen en personeel en logistiek.
Ha, ik zie het nu pas in het Staatsblad. De bekende Franky Devos (van Anno ’02, en Buda I en II) is ook bestuurder van de VZW DK. Heeft veel te vertellen in Brussel.

NOG EEN NAWOORDJE
Al die VZW’s uit de muzieksektor en de kunsten in het algemeen hebben vaak een heel mooie website. Soms ziet men er de hand in van onze bijna stadsgraficus Bruneel.
Maar al die websites hebben één groot gebrekgemeen. Niettegenstaande zij slechts dankzij overheidsgeld (belastinggeld) kunnen functioneren zul je er geen jaarverslagen, jaaractieplannen, rekeningen en begrotingen, financiële verslagen en balansen in aantreffen. Ook geen verslagen van bestuur.

Tenslotte nog dit.
Die beoordelingscommissies van het Kunstendecreet, met wie praten zij eigenlijk?
Bent u als Kortrijkzaan, als cultuurconsument al een keer aangesproken om uiting te geven van uw mening over onze professionele actoren uit de Kortrijkse kunst- en cultuurscène?

Wat zou men graag weten wat Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Spirit) uit Marke minister Bertje Anciaux zoal in het oor fluistert of heeft gefluisterd over de Kortrijkse professionele kunstensector. Bart is namelijk de voormalige kabinetschef van de minister van Cultuur.

De take-off van de “libel” is nog even delayed

Op de top van de afgedekte stortplaats in de Bosstraat (diepe zuiden van de stad) wordt volop gewerkt aan een natuur-educatieve tentoonstellingsruimte, een uitkijkpunt en “schuilplaats”.
In de vorm van een libel naar een wel heel origineel ontwerp van de Amsterdammer Thijs van derWal, bijgenaamd “creditkaartje”.

Zie nog in het archief alhier de stukken van 24.05.05, 25.12.05, 06.01.06.
Enkele foto’s van de werkzaamheden aan de Libel zijn te vinden op de website van Thijs: www.thijsexpo.nl. Ook impressies en kommentaar over zijn vlinderpaviljoen op de Floriade te Wageningen (2002). (Niet zoeken op onze website van de stad.)

Een Collegebesluit van 9 mei ll. voorzag dat de opening van het paviljoen zou gebeuren op 10 juni.
Maar dit evenement zou nu zijn uitgesteld zijn tot 24 juni.
Niet dat de constructie zelf op die 10de juni niet zal afgemaakt zijn. Maar de barre weersomstandigheden hebben teweeggebracht dat heel de omgeving één modderpoel is, en net zoals bij een vliegtuig is een take-off voor de libel dan vooralsnog onmogelijk.
De waterjuf wacht op een lekker zonnetje.

In het kader van het project stadsgroen Marionetten (ook genoemd Groen Lint Zuid) en naar aanleiding van de opening van de Libel wil het College nog “informatieve en educatieve media” aanmaken.
Zo wordt gedacht aan een infofolder over het Stadsgroen Marionetten met uitleg over het gebied, de nieuwe bestemmingen, de wandelpaden en de verscheidene realisaties. Bijvoorbeeld het nog te bouwen bezoekerscentrum “Hof Te Coucx”.
Een raming van de kosten voor de folder is nog niet gekend.

Er wordt ook een filmmontage gemaakt. Raad nu eens door wie? Door het productiehuis van de WTV, Regionale Media Maatschappij. Zonder aanbesteding natuurlijk, want alleen WTV kan dat en daarbij zijn er door WTV al filmopnames gemaakt op het terrein, in het kader van de uitzendingen “Trefpunt Kortrijk”. Kosten voor de filmmontage: 3.914 euro, exclusief BTW.

Verder komen er twee infoborden met grondplan. Duur! Geraamd op 4.500 euro, incl. BTW.

Hoeveel zal de Libel uiteindelijk kosten?
We zullen dat pas weten als de voorlopige en definitieve opleveringen van de loten gebeuren, en als de notulen van het College die bedragen dan telkens wel zullen vermelden. En als er in de loop der tijden geen prijsherzieningen zijn.

De startprijs was geschat op 300.000 euro. Dat is later 354.209 euro geworden, terwijl de lengte en spanwijdte intussen met vele meters is verkleind. (Thijs Creditkaartje dacht aan 5.000 euro reiskosten. Hoe vaak en hoelang was hij hier al?) In de begroting van 2006 is er nu nog een krediet voorzien van 25.000 euro voor de “aanleg en inrichting” van het paviljoen.
Er was ooit (2003-2004) ook eens sprake van een “voorstudie” ten bedrage van 74.386 euro, maar dat bedrag is nu opgenomen in de 350.000 euro.

Geen nood.
Men verwacht subsidies van de kameraden van “Toerisme Vlaanderen”. Rechtstreeks voor de Libel zou het gaan om 180.000 euro. Laat ons hopen dat we die subsidie krijgen want het aanvraagdossier was niet op tijd binnen en de werken moesten al in 2004 voor een deel gerealiseerd zijn. Voor 20 procent van de kosten.

EN NU IETS DAT ENKEL BESTEMD IS VOOR KANDIDAAT-RAADSLEDEN.

Les 1.

De post “Libel” in begrotingen en rekeningen is wel degelijk te vinden in art. 777/725-60 en valt onder de rubriek “Jeugd, Volksontwikkeling, Kunst”. Naam van het artikel is niet “Libel”, zoals u had gedacht! Wel: “uitrusting en buitengewoon onderhoud gronden in uitvoering”. En eventjes achteraan bij de B.U. natuurlijk.
In de begroting moet u voor dat artikel normaliter gezien niet àl te ver bladeren. Zoiets van 180 blz. ver. Maar in de rekeningen dient u véél verder te gaan. Want die boeken starten eerst met tientallen bladzijden over uitgaven en ontvangsten van vorige jaren.
Laat u niet van de wijs brengen.
De budgettering van de filmmontage en de infoborden vindt u onder “technische benodigdheden voor milieudienst” en dat is wel degelijk art. 789/124-02. Zegt het College! En aangezien de info gemaakt wordt in samenwerking met de Directie Communicatie en Recht, steken er ook bij de Diensten en/of het Algemeen Bestuur personeelskosten. Maar dat is zonder bijstand van de ontvanger niet te achterhalen.
(Dit is een transparante stad. Zijn deur staat altijd voor u open hoor! Wel best eerst bellen als het gaat om een vraag die je eigenlijk zelf had kunnen oplossen door een boek over gemeentepolitiek te lezen. Of kortrijkwatcher.)

Les 2
Een semantisch probleempje!
Er is verwarring mogelijk tussen enkele veel gebruikte termen.
Het “STREEKbezoekerscentrum” (dat is in het Begijnhofpark, – ook toeristisch centrum genoemd of “Kortrijk 1302” of nieuw museum), het “bezoekerscentrum” (van het Begijnhof zelf), en nog een “bezoekerscentrum” (Hof te Coucx – Groen Lint ofte Marionetten) en dan nog het “Huis van de Streek” (het aan de provincie verkochte middenstandskasteel op “‘t Hooghe”, maar nu nog altijd in de praktijk te vinden in de Orangerie, wel te verstaan niet die van het Broelmuseum, maar wel die van het hotel Broel.). Verder bedoelt men met “bezoekerspaviljoen” gewoon de Libel zelf.
Goed onderscheid maken tussen al die termen. Laat uw hoofd niet op hol brengen.

Les 3
Notulen van het College vertonen soms fouten. In data of nummeringen.
De budgettering van de filmmontage en de infoborden staat niet op 789/124-02.
Dat artikel bestaat niet. Het gaat natuurlijk om de functionele code 879. Want dat is de code voor milieu. Lang naar gezocht om te ontdekken dat het om tikfout ging.

Nog ter info.
Er bestaat een website getiteld: www.tegendelibel.be

Om te onthouden (1)

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen starten we hier een serie met statements van onze lokale politici, en eventueel ook uitlatingen van kandidaten in verband met de Kortrijkse politiek.
TE ONTHOUDEN.In Het Nieuwsblad van gisteren, zondag 21 mei stond een uitgebreid interview met burgemeester Stefaan De Clerck.
Enkele uittreksels.

De burgemeester is boos op zijn Mechelse collega Bart Somers (VLD) die naar de verkiezingen trekt met twee CD&V-schepenen op zijn lijst.
De VLD wil de CD&V weer leegroven meent onze burgemeester.
“Als dit de strategie wordt van de VLD, amaai. Vraag maar eens aan Pierre Lano wat de beloftes van de VLD waard zijn.”

De interviewer vraagt aan onze burgervader of hij ook nog nationale ambities koestert.
Antwoord: “Ik zal mijn partij volgend jaar (bij de federale verkiezingen) ten volle steunen. Maar mijn eerste taak is om hier in Kortrijk burgemeester te blijven. Ik geniet met volle teugen van de vrijheid die ik heb heroverd, en ben druk doende mijn eigen stad te verbouwen, letterlijk en figuurlijk. Maar ik wil de nationale politiek blijven combineren met mijn burgemeesterschap, in een grensoverschrijdend netwerk.”

En verder: “Ik heb beslist voluit te gaan voor het burgemeesterschap van Kortrijk.”
Nog een beetje verder, naar aanleiding van zijn mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger lezen we: “Ik zit dus in het Vlaams parlement meer als burgemeester dan als justitiespecialist. Wat niet belet dat ik volgend jaar een plaats in de Kamer ambieer, want ik heb er toch betere momenten meegemaakt dan in het Vlaams parlement.”

P.S.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft onze burgemeester ook gezegd dat hij voluit zou gaan voor onze stad. Maar omwille van zijn vele werk als CVP-voorzitter liet hij zich vervangen door schepen Frans Destoop. Stefaan De Clerck kwam terug in functie in mei 2003. Vandaar dat er in de Stad gedurende de eerste helft van de legislatuur zeer weinig is gebeurd.
Raadslid Lieve Vanhoutte (NV-A, en nu lid van de CD&V-fractie) nam hem dat uiterst kwalijk. Zij had er bijna een proces voor over.

Toelagen aan de profs in de podiumkunstensector

Burgers weten maar al te graag waar hun belastinggeld naartoe gaat en waarom dat zo is. ASAP.
Zopas (9 mei) heeft het College beslist hoeveel de private (dus bijv. niet de Schouwburg) professionele podiumkunstensector krijgt aan toelagen voor dit lopende jaar.
Het lijstje.Theater Antigone: 13.677 euro.
Buda Kunsteneiland: 14.578.
Happy New Ears: 11.122.
Humorologie: 11.122.
Festival van Vlaanderen: 8.868.
De Kreun: 12.775.
Unie der Zorgelozen: 7.857 euro.

Waarom komen juist deze profs in aanmerking?
Omdat het net déze organisaties zijn die door de Vlaamse Gemeenschap (onze huidige crypto-spirituele cultuurminister van Spirit) structureel erkend zijn en gesubsidieerd.
Die subsidies van hogerhand zijn soms heel hoog, bijv. voor Buda KC (800.000), Antigone (750.000), de Unie der Zorgelozen (300.000) en Humorologie van toekomstig raadslid Bart Caron (150.000). We schreven daar al vroeger over. Ook over wie er met zijn dossier vorig jaar om onophelderbare redenen door de mand viel bij minister Bertje Anciaux. HET PAKT van Kortrijkzaan Lieven Neirinck. PASSERRELLE (Polydans) van Pol Coussement. Zie stuk van 29 juni 2005 in het archief.

(Het Festival van Vlaanderen – afdeling Kortrijk alleen? de stichters Denaux?? – dreigt opnieuw zijn subsidies te verliezen. Raadslid Piet Missiaen die ook van Spirit is moet eens met Bertje gaan klappen in plaats van zijn tijd te verdoen met te fulmineren tegen het vliegveld.)

De nu gesubsidieerde podiumsector voldoet blijkbaar ook aan het heel recente nieuwe reglement inzake betoelaging door de stad. Dat reglement voor de profs is goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 februari jongstleden. Samen met reglementen voor semi-professionelen in de kunst/cultuur en voor bijzondere en vernieuwende projecten alhier.

Hoe al die organisaties en zeker de eventuele planners van vernieuwende projecten weten waaraan ze moeten voldoen om stadstoelagen te verkrijgen is niet zeer geheel duidelijk. De mogelijke, potentiële bedenkers van originele en bijzondere (voor wie dan?) projecten buiten de geijkte Kortrijkse actoren kunnen dit alleszins niet weten. (De ideetjes van kortrijkwatcher werden in het verleden zonder veel kommentaar vertikaal geklasseerd.)

Op de officiële website van de Stad zijn de (drie) nieuwe reglementen nog niet te vinden.
En dat éne reglement dat er toch op staat (voor semi-profs) dateert van maart 2004 en houdt daarom nog geen rekening met mogelijke stadstoelagen voor niet-structureel erkende “festivals”.
Tja. Er is een nieuwe directie voor cultuur. Moet nog beetje wat inlopen. In rodage.

Ik stoot nu plots op nog een paar probleempjes.

Zoals gezegd is het nieuwe subsidiereglement in februari goedgekeurd.
Maar daarin staat dan dat bij de aanvraag tot betoelaging een specifiek dossier moet ingediend worden en wel ten laatste op 31 januari. Begrijpe wie kan. In februari een reglement maken met de regeling van een procedure die al slaat op januari. En in dat dossier moet ook een werkingsverslag en financieel verslag steken van het vorige jaar, plus nog een begroting én jaaractieplan voor dit lopende jaar.
De gesubsidieerde organisaties kunnen alleszins geen specifiek dossier hebben ingediend vòór 31 januari. Ze wisten nog nergens van. We zullen er maar van uitgaan dat ze nog wel enkele van die passende documenten hadden liggen. En dat Rooske en Machteld in deze overgangsperiode een en ander door de vingers zien.
Tussendoor. Het College heeft deze maand beslist over de concrete toelagen, maar dat moest volgens het reglement ten laatste eind maart gebeuren.

De ingediende dossiers worden beoordeeld door een bijzondere commissie met daarin mensen uit de drie platformen (verenigingsleven, erfgoed, kunsten), de cultuurbeleidscoördinator én twee externe deskundigen. Wie die twee deskundigen zijn is niet bekend bij de aanvragers, en waarschijnlijk ook niet bij de directie cultuur zelf.
Het advies van de commissie is bij de betrokkenen ook nog niet bekend. Zij weten dus niet hoe ze werden beoordeeld en waarom juist deze bedragen werden toebedeeld.

Waarom krijgen “Happy New Ears” en “Humorologie” net evenveel?
En wat is nu eigenlijk het verschil tussen “Happy New Ears” en “De Kreun” (en het Muziekcentrum)? En waarom krijgt “De Kreun” – het jeugdhuis dan – nog eens apart 26.335 euro?
Het totaal uitgekeerde bedrag is 68.877 euro. In de begroting is een pot van 80.000 euro voorzien. (Oorspronkelijk 85.000.) Vanwaar dat verschil? Wel, in het nieuwe reglement is er sprake van een vast bedrag en een variabel gedeelte van 25 procent van het beschikbare krediet. 25 procent van 80.000 is 20.000. De bijzondere commissie heeft dus 8.877 euro teveel uitgedeeld. Als we maar gelukkig zijn.

Het variabele gedeelte dat te winnen valt hangt af van de vraag of de profs wel voldoen aan het stedelijk actieplan. Erbij aansluiten. Dat is nogal ruim zodat het altijd wel het geval zal zijn. Naar het schijnt moeten de activiteiten wel volk kunnen trekken als men variabele subsidies wil bekomen.

Kortrijkwatcher houdt van worstelen met procedure-kwesties.
In het reglement staat (art.5) dat het Schepencollege éénmaal per jaar beslist over de toelagen. En dit ten laatste tegen 1 april. Men kan dus geen beslissingen meer nemen over het variabele gedeelte van de subsidies?

En hoe staat het met de toelagen voor de semi-profs in de kunst- en cultuurwereld?
Geen idee. De beslissing hierover moest vallen vóór 1 maart.
De pot is bij de laatste begrotingswijzing met 5.753 euro verhoogd tot 18.500 euro. Die begrotingswijziging dateert van deze maand.

OEI !! Cultuurschok.
Wat zien we nu?
Bij de begrotingswijziging is de mogelijke ondersteuning voor festivals (6.000 euro) geschrapt. Het reglement hieromtrent kan niet eens toegepast.
Maar het komt allemaal wel goed hoor. Even Rooske bellen.
Moet nog vragen waarvoor het krediet van 35.000 euro dient. Begrotingspost 762/332-02 ten name van de vzw Buda. Is Buda I dus nog met iets bezig? Waarmee?
Lezer,
bel nu een keer zelf. Ik kan het toch niet al doen?
.

“Stad aan de Slag” : Kortrijkwatcher (ook) in beeld !

“Stad aan de Slag” !
Dat is het motto van een zeer eigenzinnige tentoonstelling op diverse locaties in de stad.
Er worden 18 Kortrijkse beroepen en bezigheden in beeld gebracht.
Activiteiten zoals die van een pastoor, een bejaardenverzorgster, een biker (en een blader en skater!), een theatermaker, een dallenlegger en een dakloze ook. Dat bezige bijtje begijntje.En waarlijk. Stadbloggen (kortrijkwatcher) wordt als een typische bezigheid beschouwd.

Wees gerust, u zal geen foto van de blogger te zien krijgen. Wel attributen, op grote linnen doeken geloof ik.
Kortrijkwatcher zal vanaf zaterdag aanstaande 20 mei (tijdens de werkuren?) hangen pronken in de Tacktoren, samen met de theatermaker en de brouwer. Goede combinatie.

Maar zoals gezegd, er zijn nog (tien) locaties. Bijvoorbeeld het Stedelijk Museum, Hotel Damier, het stadhuis (met o.a. een ontwerper), de Sint-Michielskerk (de dakloze!), het rusthuis Sint-Jozef, het Begijnhof, de manège Saeftinge, enzovoort.
95 of meer werken in het totaal.
Alle mogelijke info (met parcours) over de manifestatie is te vinden op www.saturnia.eu.

En op www.saturnia.eu/kortrijk/ne/folder.pdf ziet u de folder (3 blz.)
Er komt ook een prachtige catalogus.

De makers van de tentoonstelling komen uit het Leuvense.
Het atelier Saturnia in Heverlee, van het grafisch bureau Artefact.
Zie nog www.artefact.be.
Vorig jaar was er al een tentoonstelling “Slag aan de Stad” in Leuven.
De volgende manifestatie gaat hoogstwaarschijnlijk door in Hasselt. Bedoeling is dat
alle centrumsteden aan de slag een beurt krijgen.
De Kortrijkse “Slag aan de Stad” loopt nog tot en met 18 juni.

Onwaarden

Ware Christen-democraten betogen dat “de wereld” drie ONwaarden bevat, zoals de evangelist Johannes ze reeds geformuleerd heeft: consumptie, concurrentie, prestatie. Ontaardingen van de echte waarden: soberheid, samenhorigheid en stilte.
Zegt het Evangelie niet dat er geen schatten mogen verzameld worden op aarde, waar ze toch door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen? Verzamel uw schatten in de hemel!

Zo’n een statement als hierboven spreekt toch boekdelen?Dit om maar te zeggen dat Stad heelwat onwaarden creëert. Financiële dan.
Dit jaar nog zal de stadskas inzake courante ontvangsten 550.000 euro (gewone dienst) moeten derven. En inzake leningen (buitengewone dienst) ca. 100.000 euro.
De schepen van Financiën had oorspronkelijk gedacht aan een minontvangst (niet te innen boekingen) van 150.000 euro, en voor de leningen leek er geen vuiltje aan de lucht.

Troost.
Staat er niet in het Evangelie: “Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat u zult drinken. En ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan kleding?”

Vandaar dat de burgemeester zijn schepen Alain Cnudde uit de nood redde toen in de laatste gemeenteraad het Vlaams Blok en de VLD zich afvroegen waarom er zovele honderdduizenden euro waarlijk verwachte ontvangsten dit en vorige jaren om een of andere reden “verloren” gaan. De mist ingaan. Burgemeester zei aan Koenraad Verschaete en Marie-Claire Vandenbulcke dat ze best samen eens persoonlijk de stadsontvanger zouden gaan spreken. (Hij zat in de zaal maar werd niet gevraagd om enige toelichting.)
‘t Zal er niet van komen.
Want het Evangelie zegt: “Maakt u geen zorgen over wat ge zult eten of drinken of wat ge gaat aantrekken. Dat alles jagen de heidenen na. Kijkt naar de leliën des veld: hoe ze groeien!”

Voor hoeveel euro werden in de voorbije jaren dan de vastgelegde ontvangsten neerwaarts herzien?
MAAK AAN HET EIND VAN DIT VERHAAL MAAR EENS ZELF EEN OPTELSOM.

In 2005 heeft men 348.204 euro aan ontvangsten gemist. In gewone dienst (G.D.): 165.793 euro, en in buitengewone dienst (B.D.): 182.410 euro.
Er is o.m. sprake van een “materiële misslag” inzake gewestbijdragen voor niet minder dan 149.409 euro. Wat betekent dat eigenlijk, een materiële misslag in die orde van grootte? Nog wel inzake subsidies. De schepen van Financiën heeft dit allemaal niet uitgelegd. Heeft iets te maken met afvalwater.

In 2004 voor 233.599 euro ontvangsten gemist. In G.D. 223.951 euro en in B.D. een “rechtzetting” van een lening voor 9.125 euro.
Inzake gewone ontvangsten constateert men dat er een hoge bijdrage voor het personeel uit 2001 oninbaar blijkt. De brandweer vergeet traditioneel alweer allerhande bedragen voor interventies te incasseren. (Madammekes die hun poes uit een boom of dakgoot laten halen?) Ontstoppingen die niet betaald worden. Retributies voor huisvuil uit 1997 achteraf bekeken niet ontvangen (43.311 euro!)

In 2003 waren er voor niet minder dan 4,3 miljoen euro “oninbare rechten”.
Nu vraagt u zich zeker weer eens af hoe dat komt.
Wel, in G.D. hoopte men echt op 250.000 euro als “solidariteitsbijdrage” van Sportplus. En er waren ook weer enkele “materiële misslagen”. In B.D. werden voor 3,9 miljoen leningen niet opgenomen en miste men een premie van 57.730 euro voor de restauratie van de Sint-Maartenskerk.
Schepen van de kerkfabrieken en de faciliteiten ervan, Jean de Bethune ! Zijn er intussen nog zo’n gevallen geweest??

In 2002 was er in totaal voor 413.671 euro oninbaar. In de G.D. niet erg veel: 31.616 euro. Bij de B.D. waren er voor 382.055 euro aan ramingen voor leningen te hoog. Oninbare rechten IN G.D. inzake sluikstorten, tweede verblijven, reclameborden nog wel door de gouverneur zelf als dusdanig bestempeld.

In 2001 heeft men in G.D. voor 218.360 euro aan ontvangsten moeten ontberen. In BEF zegt dat meer: 8,7 miljoen oude franken. In B.D. 97.894 euro. Totaal: 316.259 euro.
Een toelage voor de restauratie van de molen te Aalbeke was met meer dan 7.000 euro te hoog ingeschat.

2000 tenslotte.
G.D. 106.084 euro en B.D. 10.676 euro. Totaal oninbare ontvangsten: 116.760 euro.
Voor bijv. de inname van de openbare weg, afvalwaters, opnieuw prestaties van de brandweer, vervoer ambulance.

Schepen Alain Cnudde wijt de hoge oninbare of oninvorderbare ontvangsten voor dit jaar (het kan nog verergeren) aan een “inhaalbeweging”.
Waarschijnlijk bedoelde hij daarmee dat er nu al maandenlang een ambtenaar van Financiën zit te speuren naar ontvangsten waar de Stad vroeger had op gehoopt.
De grote kuis aan het eind van deze bestuursperiode?

Soms gaat men erg ver terug hoor !
Bijvoorbeeld voor het niet-betalen voor “uitstallingen” tot in 1998. Dat is de vorige bestuursperiode. Voor wanbetalers of vermiste schuldenaars inzake sluikstorten en taks op bewegwijzering en vervoer ook tot in de vorige eeuw.
In die zin kan men zeker spreken van een inhaalbeweging.

Maar er blijven vragen.

Bepaalde van die oninbare boekingen zijn misschien niet te vermijden. Maar zoveel?
Soms gaat er iemand failliet. Wordt men onvermogend. Gaat iemand dood.
Waar de schepen van Financiën misschien een volgende keer kan op antwoorden is ten eerste waarom er nu plots een fameuze “inhaalbeweging” moest gebeuren. En of dat nogal eens het geval zal zijn.
Men kan ook eens nagaan waarom er misslagen zijn, dubbele aanslagen, verkeerde administratieve verwerkingen. Wie verantwoordelijk is voor onvindbare adressen.
Of er wel en op tijd administratieve of gerechtelijke aanmaningen zijn gebeurd.
Of er geen bestuursmaatregelen kunnen getroffen worden om in het vervolg allerhande steeds terugkerende oninbare rechten te vermijden.
Belangrijk: vanwaar de onwaarden in de buitengewone dienst? Daarvoor zijn waarschijnlijk enkel interne factoren als oorzaak te bedenken.

P.S.
Wie daar allemaal véél meer over weet is raadslid Carl Decaluwé.

Als Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V) heeft hij al een keer aan de minister gevraagd hoe het zat met bijv. de oninbare heffingen voor afvalwaters.
Maar in de gemeenteraad heeft hij weer zijn mond niet open gedaan. Waarom komt hij eigenlijk nog naar de zitting? Waarom wil zo’n man lijstduwer worden voor de gemeenteraadsverkiezingen? Decaluwé proclameert zichzelf binnen zijn partij als specialist op meerdere beleidsdomeinen. Als die materies in de Kortrijkse Raad aan bod komen horen we hem niet. Dan zit hij maar wat te brommen en boos te kijken bij tussenkomsten van de oppositiepartijen. Vindt hij van alles schabouwelijk. Maar een repliek met enige diepgang komt er niet.
Heelwat raadsleden (zowat 20 à 22 op 32, we blijven vriendelijk) verheffen NOOIT hun stem in de Raad.
Van een deskundige volksvertegenwoordiger mogen wij – kiezers – dat evenwel echt kwalijk nemen. Maar ja, wie weet er dat? De reguliere pers zwijgt erover.