Filip De Rynck brengt stemadvies uit

Filip De Rynck is niet de eerste de beste. 

Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Gentse Hogeschool en docent aan de Antwerpse Universiteit. Publiceert geweldig veel. Omstandige rapporten. Heeft een onmisbaar standaardwerk geschreven over streekontwikkeling (1994). Is of was bestuurslid van belangrijke officiële instellingen zoals: Commissie van Bestuurlijke Organisatie, Hoge Raad van Binnenlands Bestuur (zopas opgeheven), de Visitatiecommissie van het Vlaams Stedenfonds. Krijgt veel opdrachten van openbare besturen.
Als er bepaalde bestuurstermen (jargon) in snelle opkomst zijn hebben we dat wel een keer aan hem te danken. Termen als rasterstad, gebiedsgerichte beleidsvormen, verzelfstandiging, deliberatieve egov-praktijken.

Maar wat er ons nu vooral interesseert is dat prof. dr. De Rynck een Markenaar is.
En in die hoedanigheid heeft hij in een column van het blad “Lokaal” (zopas verschenen) even verteld hoe hij zal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober.
Het blad “Lokaal” is het ledenblad van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en verschijnt tweemaal per maand. Al onze schepenen en raadsleden in Vlaanderen lezen dat.

Filip De Rynck zou eigenlijk graag tien stemmen uitbrengen. Bijvoorbeeld ook een zevende “pootjelap”-stem tegen kandidaten die zijn tenen doen krullen: lokale potentaten en kindjesvan.

Maar !
Zijn stem 1 is “provisorisch”. En die geeft hij aan zijn burgemeester. Zoals gezegd is De Rynck al van oudsher een Kortrijkzaan.

Welnu.
Hij geeft zijn eerste stem aan onze burgemeester zolang hij tenminste voltijds burgemeester blijft. Hij zegt daarbij: “Mijn stad heeft daar gewoon recht op en er is nu al veel werk.”
Verder: “Beslist hij halfweg om toch weer als een gek te cumuleren (sic) en zijn stad en kinderen nog nauwelijks te zien, dan heb ik het recht om mijn stem in te trekken. Ik word niet graag voor de gek gehouden.”

Dat staat dus vandaag te lezen in het officiële blad van de VVSG, dat al onze Kortrijkse raadsleden gratis in de bus krijgen.
Kortrijkwatcher zou zoiets niet aandurven.

Waarschijnlijk zal prof. De Rynck geen opdrachten meer krijgen van Leiedal of de Stad.
Schepen Frans Destoop (die ooit Stefaan heeft moeten vervangen als burgemeester) is ook bestuurslid van de VVSG. Zit hij nu heerlijk te gniffelen? En met hem de ACW-bestuurders alhier?

P.S.
Stemmen tegen “kindjesvan” ?
Bedoelt De Rynck die van de familie De Clerck?