Alternatief verslag van de gemeenteraad

De gemeenteraad van deze maand was de belangrijkste van het laatste jaar van deze legislatuur. Met een loodzware agenda, zoals hier laatstleden is beschreven.
Een alternatief verslag van die zitting maken is vragen om wrevel. Niet enkel bij de raadsleden-lezers, maar ook sluipend bij mezelf. Bij de houtverwerkende nijverheid (de geschreven pers) ook.
Heb in de Raad meermaals zitten kijken alsof ik water zag branden. Op geregelde tijdstippen kwam dopamine vrij. 

De burgemeester was in grote vorm. Aan het eind van de legislatuur begint hij wel de materie EN ZIJN GEMEENTERAAD te beheersen. Alles komt goed. Men is nu ook bezig met de invalswegen naar de stad. Plaatsing van aankondigingsborden is voorzien. (Dat is een aloude vraag van de oppositie.) Met recht grote consternatie bij de voorzitter toen de VLD zich bekloeg over het tekort aan inspraak op hoorzittingen.
De burgemeester zette er ook de vaart in. De jaarverslagen van OCMW en de gemeentelijke vzw’s zijn er in een oogwenk (twintig seconden) doorgejaagd. Geen raadslid vertoonde de behoefte om over die miljoenen BEF (in honderden bladzijden verwoord) ook maar één woord te zeggen. Hoe staat het o.m. met de schepping van werkgelegenheid in de sociale economie van het OCMW? Voorzitter Franceska Verhenne moest er niet eens op antwoorden.
Burgemeester bleef ook vlot het antwoord schuldig op de hardnekkige vraag van het Vlaams Belang hoeveel euro dat dan wel is: 50 procent van eventueel bijkomende Leiewerken.

Schepen Jean de Bethune was weer eens onverstaanbaar en raadselachtig toen Groen en Spirit hun eigenzinnige analyses maakten over het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. (Spirit wil nu toch wel een heli-haven behouden zeker. Weet Piet dan niet wat voor lawaai zo’n copter maakt?) Even was er een vlugge verwijzing naar een studie van het Vlaams Instituut voor Logistiek, maar het VIL meldt me zopas (vandaag) dat het instituut géén opdracht kreeg om zo’n studie voor EBKT aan te vatten. De Bethune maakte op zijn specifieke wijze ook brandhout van de voorstellen van Spirit om de aantrekkelijkheid van de Maandagmarkt te verhogen. Maar u zal zien: later komt er nog wel iets van.

Schepen Stefaan Bral kwam er weer gemakkelijk vanaf.
Zijn terrasreglement is om onduidelijke redenen maar weer eens uitgesteld.
De schepen heeft ook met geen woord gerept over de statuten van de nieuwe VZW Kortrijk 1302. Terwijl er op de Algemene Vergadering van die vzw wel degelijk was afgesproken dat hij de Raad zou inlichtingen over de wijzigingen die aangebracht werden aan die teksten. De Raad werd dus bedot en in de politiek vindt men zoiets over het algemeen een ernstige zaak. Zo hebben de raadsleden zonder het te weten binnen de seconde hun instemming betuigd met het feit dat Bral voorzitter wordt van de nieuwe vzw. Terwijl dat geenszins zo was bepaald.

Schepen Hilde Demedts hield er ook een hoog verteltempo op na bij de beknopte bespreking van het jaarverslag van IMOG. Iedereen zat er maar een beetje geïnteresseerd verveeld bij te kijken. Zoals bij een toneelspel van Limelight. Bespreking?? Beknopt? Niemand had ook maar in enige repliek voorzien.

Schepen Alain Cnudde van Financiën was zoals voorspeld heel onduidelijk over de torenhoge “onwaarden” in de begroting. Het gaat om een “inhaalbeweging” bij het noteren van de niet-gedane-ontvangsten. Alain is daar sterk in. Telkens als hem om uitleg wordt gevraagd is zijn antwoord een soort omschrijving van het probleem, maar dan zonder uitleg. Inhaalbeweging? Ja, maar waarom nu? En waarom moest er iets ingehaald worden? En zoveel? Wie is verantwoordelijk voor die aanzwellende onwaarden? Wie heeft ze ontdekt? En vanwaar de onwaarden in buitengewone dienst? Soms roept de schepen dan nogal vruchteloos de hulp in van zijn collega’s.

Schepen Philippe De Coene had niet veel werk aan de kluit. Geen vuil woord over de afvalproblematiek. Ook niet over het uitblijven van de nieuwe overeenkomst met de vzw Zwerfdier over zwerfkatten. Hebben die nu nog vrij spel tot in juni?
Zeer onverwacht was de geheel nieuwe opinie over geluidschermen. De groene dan. Nu blijken die plots minder doeltreffend dan gedacht. (Als raadslid was De Coene vroeger continu eisende partij voor méér geluidschermen, maar het waren niet enkel groene.)
De vraag van Groen om subsidies te verlenen aan Natuurpunt bij aankoop van natuurgebied vindt de schepen waardevol, maar aan het eind van een legislatuur kan men nog moeilijk zo’n zwaarwichtige beslissing nemen. Er is nu ook geen geld voor.

Schepen Guy Leleu kon traditioneel vernietigende kommentaar verstrekken bij het VLD-voorstel om de openingsuren van de Schouwburgparking te verlengen. In de late of vroege uurtjes komt er bijna geen wagen opdagen. Leleu had ook een uiterst moeilijke formule in petto om te berekenen dat de opbrengst van de parkeerplaatsen (bijna 3 miljoen) “eigenlijk” lager is dan voorheen. Het was een mokerslag. Niemand vroeg om een rekenmachientje.

Schepen Lieven Lybeer heeft gelukkig heel braaf een goed opgestelde nota van de ambtenarij voorgelezen. Spirit had ontdekt dat een sollicant van boven de 60 jaar werd geweigerd. De schepen legt uit dat bij contractueel personeel momenteel het principe geldt dat hun contract wordt opgezegd indien zij de leeftijd van 60 jaar bereiken. En hij vertelt erbij dat er nog nooit een vraag van een +60-jarige om deel te nemen aan selectieproeven is binnen gelopen. Sterk !

Wie hebben we nog als schepen aan het woord gehad?
Frans Destoop! Ook voorzitter van Leiedal.
Hij heeft elkeen opnieuw positief verrast met zijn briljante verwoordingen. Zijn voordrachtkunst en weergaloze, bijna aangebrande humor. Toen Lieve Vanhoutte het had over de suggestie om ook zwangere vrouwen alreeds een premie te geven voor woonuitbreiding vond de schepen haar beeldspraak nogal “prikkelend”. Maar aan de suggestie van Lieve wordt bigot later toch tegemoetgekomen.
De schepen van ruimtelijke ordening heeft een aantal dokters opgebeld om te weten wanneer een kind in de baarmoeder bij geboorte levensvatbaar is. Staat allemaal op internet. Hij twijfelt nog, maar goed, laat het ons dan maar op 26 weken houden. Zoals Lieve voorstelt in de Kortrijkse gemeenteraad.
Over het jaarverslag van Leiedal wou Destoop nog korter zijn dan eerder gedacht.
En waarlijk. Zowat de meest cruciale alinea uit zijn geschreven tekst liet hij wegvallen. De passage waarin gevraagd werd om de kapitaalinbreng van de provincie in de intercommunale Leiedal te behouden. Over dezelfde vraag van de intercommunale
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem moest men overgaan tot een stemming !
Voort poneert hij zomaar dat de aanleg van een golfterrein puur gewestelijke materie is.

Al dit soort aanvechtbare gebeurtenissen vallen bij mij (en in de publieke tribune) althans niet altijd in goede aarde.
Komt er nog een vervolg aan dit alternatieve verslag?
Of lezen we morgen maar gewoon de reportage in “Het Kortrijks Handelsblad!” ?
Tocky!Tocky!