De take-off van de “libel” is nog even delayed

Op de top van de afgedekte stortplaats in de Bosstraat (diepe zuiden van de stad) wordt volop gewerkt aan een natuur-educatieve tentoonstellingsruimte, een uitkijkpunt en “schuilplaats”.
In de vorm van een libel naar een wel heel origineel ontwerp van de Amsterdammer Thijs van derWal, bijgenaamd “creditkaartje”.

Zie nog in het archief alhier de stukken van 24.05.05, 25.12.05, 06.01.06.
Enkele foto’s van de werkzaamheden aan de Libel zijn te vinden op de website van Thijs: www.thijsexpo.nl. Ook impressies en kommentaar over zijn vlinderpaviljoen op de Floriade te Wageningen (2002). (Niet zoeken op onze website van de stad.)

Een Collegebesluit van 9 mei ll. voorzag dat de opening van het paviljoen zou gebeuren op 10 juni.
Maar dit evenement zou nu zijn uitgesteld zijn tot 24 juni.
Niet dat de constructie zelf op die 10de juni niet zal afgemaakt zijn. Maar de barre weersomstandigheden hebben teweeggebracht dat heel de omgeving één modderpoel is, en net zoals bij een vliegtuig is een take-off voor de libel dan vooralsnog onmogelijk.
De waterjuf wacht op een lekker zonnetje.

In het kader van het project stadsgroen Marionetten (ook genoemd Groen Lint Zuid) en naar aanleiding van de opening van de Libel wil het College nog “informatieve en educatieve media” aanmaken.
Zo wordt gedacht aan een infofolder over het Stadsgroen Marionetten met uitleg over het gebied, de nieuwe bestemmingen, de wandelpaden en de verscheidene realisaties. Bijvoorbeeld het nog te bouwen bezoekerscentrum “Hof Te Coucx”.
Een raming van de kosten voor de folder is nog niet gekend.

Er wordt ook een filmmontage gemaakt. Raad nu eens door wie? Door het productiehuis van de WTV, Regionale Media Maatschappij. Zonder aanbesteding natuurlijk, want alleen WTV kan dat en daarbij zijn er door WTV al filmopnames gemaakt op het terrein, in het kader van de uitzendingen “Trefpunt Kortrijk”. Kosten voor de filmmontage: 3.914 euro, exclusief BTW.

Verder komen er twee infoborden met grondplan. Duur! Geraamd op 4.500 euro, incl. BTW.

Hoeveel zal de Libel uiteindelijk kosten?
We zullen dat pas weten als de voorlopige en definitieve opleveringen van de loten gebeuren, en als de notulen van het College die bedragen dan telkens wel zullen vermelden. En als er in de loop der tijden geen prijsherzieningen zijn.

De startprijs was geschat op 300.000 euro. Dat is later 354.209 euro geworden, terwijl de lengte en spanwijdte intussen met vele meters is verkleind. (Thijs Creditkaartje dacht aan 5.000 euro reiskosten. Hoe vaak en hoelang was hij hier al?) In de begroting van 2006 is er nu nog een krediet voorzien van 25.000 euro voor de “aanleg en inrichting” van het paviljoen.
Er was ooit (2003-2004) ook eens sprake van een “voorstudie” ten bedrage van 74.386 euro, maar dat bedrag is nu opgenomen in de 350.000 euro.

Geen nood.
Men verwacht subsidies van de kameraden van “Toerisme Vlaanderen”. Rechtstreeks voor de Libel zou het gaan om 180.000 euro. Laat ons hopen dat we die subsidie krijgen want het aanvraagdossier was niet op tijd binnen en de werken moesten al in 2004 voor een deel gerealiseerd zijn. Voor 20 procent van de kosten.

EN NU IETS DAT ENKEL BESTEMD IS VOOR KANDIDAAT-RAADSLEDEN.

Les 1.

De post “Libel” in begrotingen en rekeningen is wel degelijk te vinden in art. 777/725-60 en valt onder de rubriek “Jeugd, Volksontwikkeling, Kunst”. Naam van het artikel is niet “Libel”, zoals u had gedacht! Wel: “uitrusting en buitengewoon onderhoud gronden in uitvoering”. En eventjes achteraan bij de B.U. natuurlijk.
In de begroting moet u voor dat artikel normaliter gezien niet àl te ver bladeren. Zoiets van 180 blz. ver. Maar in de rekeningen dient u véél verder te gaan. Want die boeken starten eerst met tientallen bladzijden over uitgaven en ontvangsten van vorige jaren.
Laat u niet van de wijs brengen.
De budgettering van de filmmontage en de infoborden vindt u onder “technische benodigdheden voor milieudienst” en dat is wel degelijk art. 789/124-02. Zegt het College! En aangezien de info gemaakt wordt in samenwerking met de Directie Communicatie en Recht, steken er ook bij de Diensten en/of het Algemeen Bestuur personeelskosten. Maar dat is zonder bijstand van de ontvanger niet te achterhalen.
(Dit is een transparante stad. Zijn deur staat altijd voor u open hoor! Wel best eerst bellen als het gaat om een vraag die je eigenlijk zelf had kunnen oplossen door een boek over gemeentepolitiek te lezen. Of kortrijkwatcher.)

Les 2
Een semantisch probleempje!
Er is verwarring mogelijk tussen enkele veel gebruikte termen.
Het “STREEKbezoekerscentrum” (dat is in het Begijnhofpark, – ook toeristisch centrum genoemd of “Kortrijk 1302” of nieuw museum), het “bezoekerscentrum” (van het Begijnhof zelf), en nog een “bezoekerscentrum” (Hof te Coucx – Groen Lint ofte Marionetten) en dan nog het “Huis van de Streek” (het aan de provincie verkochte middenstandskasteel op “‘t Hooghe”, maar nu nog altijd in de praktijk te vinden in de Orangerie, wel te verstaan niet die van het Broelmuseum, maar wel die van het hotel Broel.). Verder bedoelt men met “bezoekerspaviljoen” gewoon de Libel zelf.
Goed onderscheid maken tussen al die termen. Laat uw hoofd niet op hol brengen.

Les 3
Notulen van het College vertonen soms fouten. In data of nummeringen.
De budgettering van de filmmontage en de infoborden staat niet op 789/124-02.
Dat artikel bestaat niet. Het gaat natuurlijk om de functionele code 879. Want dat is de code voor milieu. Lang naar gezocht om te ontdekken dat het om tikfout ging.

Nog ter info.
Er bestaat een website getiteld: www.tegendelibel.be