Vergeet ons cultureel imago, Kortrijk heeft er geen

Deze nogal onkiese maar veelzeggende titel heeft kortrijkwatcher niet bedacht. Laat daar geen misverstand over bestaan.
Het is de explosieve kop van een stuk uit “De Standaard” van 24 mei. Boven een interview met de Kortrijkse Vlaamse volksvertegenwoordiger (Spirit) Bart Caron.
Bart Caron (Wervik, °1959) woont in Marke en zal bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een prominente plaats krijgen op een kartellijst met de SP.A van schepen Philippe De Coene en raadslid Marc Lemaitre.
Vandaar dat ook de kop in “Het Volk/Het Nieuwsblad” bij onze burgemeester een cultuurschok heeft veroorzaakt. Daar werd als uitgesproken mening vet gedrukt: “Kortrijkzanen geloven al die verhalen niet meer”.
Met “al die verhalen” wordt in de pers voornamelijk verwezen naar het Budaverhaal en naar de gedachte om Kortrijk ook om te toveren tot een stad van de film. Maar er zijn volgens Caron nog andere verhalen.Even situeren wat er aan de hand is en waarom er vanuit het stadsbestuur waarschijnlijk al boze telefoontjes zijn geregistreerd naar bepaalde krantenredacties.
Zoals gezegd doet Bart Caron mee aan de volgende raadsverkiezingen alhier, in een kartel met schepen De Coene. In het licht van zijn uitgesproken kritiek nogal pikant.
In dat kader heeft hij op zijn website (www.bartcaron.be) een analyse gemaakt van het Kortrijkse cultuurbeleid en tegelijk een heel aantal voorstellen gelanceerd. Twintig bladzijden interessante lectuur. En te beschouwen als het kiesplatform van Spirit (en SP.A?) op 8 oktober. (Spirit is hiermee de eerste Kortrijkse partij die tenminste al over een onderdeel van het kiesprogramma zijn nek heeft uitgestoken.)

Bart Caron is ook niet de eerste de beste.
Zijn beschouwingen zijn des te sprekender als men weet dat hij ooit nog heeft gewerkt bij de cultuurdienst van onze stad! En bij de Welzijnsdienst. Hij lag ook mede aan de basis van de dorpskranten te Marke en Aalbeke, en was zowat de stichter van “Humorologie”. Bij Brugge cultuurstad 2002 was hij algemeen coördinator. Hij was voorts nog kabinetsmedewerker bij de ministers van Cultuur Paul Van Grembergen en Bertje Anciaux.
Caron kent Kortrijk. Studeerde aan het Sint-Amandcollege (waar “zijn geloof tanende werd”) en aan de IPSOC.
Caron weet ook iets af van cultuurpolitiek. Studeerde later nog sociale en culturele agogiek aan de VUB. Maakte als licentiaat proefschriften over cultuurbeleid op het platteland én in centrumsteden.

Zijn essay over het Kortrijkse cultuurbeleid verdient dus enige ruchtbaarheid.
We komen er hier nog wel op terug.
Bart Caron daagt de burgemeester uit tot een debat.
De burgemeester wil daar volgaarne op ingaan. Benieuwd. Stefaan De Clerck heeft zeker al een punt waar hij zegt dat er enkele tegenstrijdigheden zitten in Carons verhaal.