De Kortrijkse musea worden doorgelicht (1) ! 1,2 miljoen BEF

Waarschijnlijk onder impuls van de nieuwe directrice van “cultuur” heeft het College beslist om een audit te laten maken van de Kortrijkse musea. (Directeur Machteld Claerhout is een echte studax die impliciet graag anderen in het vuur jaagt.)
Men kan omwille van deze opdracht tegelijk verheugd zijn en er toch bedenkingen bij maken.
Zie verderop.De kandidaten die voor de doorlichting worden aangeschreven zijn mensen van de Universiteit Antwerpen Management School, Universiteit Antwerpen, de KUL, “Culturele Biografie Vlaanderen”, “Kunst en Democratie”, de coördinator erfgoedbeleid uit Gent.
De aangeschreven personen zijn bij mijn weten nog weinig DAADWERKELIJK actief betrokken geweest zijn bij een concreet museumbeleid. Met de voeten op de grond.

Tenzij wellicht Jan Cools (Middelheim, Brakke Grond, de Warande). Iemand als Pascal Gielen daarentegen zal ongeveer dezelfde treurig makende geeuwverwekkende newspeak verkondigen als Rudi Laermans indertijd over Buda.
En het verschil in (economische) benadering van de aangeschreven Joris Capenberghs en Guido De Brabander (wiens naam het College verkeerd schrijft) ziet men niet onmiddellijk. En Hendrik Defoort is hoofdzakelijk een sociaal-economisch historicus. (Wel een kennis van onze Véronique van de erfgoedcel.) Rik Vanmolkot (wiens naam het College anders schrijft) van “Kunst en Democratie” zou als winnend kandidaat kunnen suggereren dat het Broelmuseum nu wel genoeg pollepels heeft gecollectioneerd, geconserveerd en ontsloten.

Maar misschien zullen al onze 6 kandidaten wel een “tijdelijke vereniging” (TV) oprichten voor het maken van hun opstel?
(De profs onder de mogelijke rapporteurs hebben wel pech: hun studenten zitten in de blok en hebben geen tijd meer voor klusjes.)

Waarom toch heeft men ook geen prestigieuze Nederlanders aangesproken die alreeds bewezen hebben wat ze kunnen in hét museumland bij uitstek? Met praktijkervaring? Met een onvermoede buitenlandse kijk op Kortrijk?

Hoeveel moet dat nu weer kosten?
Toch geen 30.000 euro zeker?

De Collegenotulen voorzien op de stadsbegroting (art. 777110/122-02) 10.000 euro voor de financiering van 1/3de van de studieopdracht! (Voor de kandidaat-raadsleden alleen: op die begrotingspost staat er gewoon geen cent (vroeger 50.000 euro), maar men zal werken met een kredietverschuiving.) De andere twee derden zullen gefinancierd worden door de Stedelijke Musea en het Vlas-, Kant- en Linnenmuseum.

Samen met enkele kennissen (Bart Caron!) kan ik in elk geval het karwei aan voor veel minder geld. En in minder dan een maand. Want weet nu al min of meer, en zeker intuïtief wat de besluiten (aanbevelingen) zullen zijn van de doorlichting.
Ons rapport zou zonder twijfel verstoken blijven van alle cultuurjargon en kul- of lulspeak.
Waarschijnlijk nauwelijks 20 bladzijden omvatten, want zonder twijfel bijna geen aandacht besteden aan de gevoerde “methodologie”. Nieuwe nu ook minder geleerde uitlatingen als “hun ding laten doen” of “doen goesting krijgen” zouden helemaal ontbreken.
Het woordje “multiplicator-effect” komt er wel in. En “tabula rasa” maken.
We zouden zelfs durven gewagen van consumptieve bestedingen bij de museumbezoeker.
ALS ER DAN TOCH EEN WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORDE ENQUETE IN DE AUDIT MOET IN VOORKOMEN ZOU DIE NIET HANDELEN OVER DE BEZOEKERS MAAR WEL OVER DE VRIJETIJDSBESTEDING EN DE LECTUUR VAN DE BESTUURSLEDEN VAN DE DIVERSE MUSEA.

Maar dat is dus juist het goede aan het feit dat er al met al nu toch een audit komt. Zo hoort men het een keer van een ander!
Dat is wat ons nu al verheugt: het rapport zal bijna getrouw (maar in soepeler bewoordingen) vertellen wat kortrijkwatcher in de Algemene Vergaderingen van de musea nu al jaren uitkraamt. En waarom ik zorgvuldig uit de Raden van Bestuur ben geweerd. En niet in aanmerking kom om als lid opgenomen te worden bij “De Vrienden van de Musea”. (Ik wil die namelijk afschaffen! Tenminste – goed verstaan!– zoals zij NU functioneren: zij bepalen de acquisitie en zelfs het gehele beleid.)

(Wordt alweer vervolgd.)