Coming up! SOON!

Een dezer dagen leest u hier info over: 

* De vraag wat cineast en duivelskunstenaar Peter Greenaway zoal meent te moeten denken over de Kortrijkse musea. Dit in het kader van onze eigenste doorlichting van deze kunsttempels. Peter kent een beetje Kortrijk. Ooit werd hij aangezocht als regisseur voor een groots spektakel op de Leie. Maar uiteindelijk moest Willy Malysse erkennen dat de man wat te duur uitviel. Nu is hij bereid om gratis mee te werken aan onze audit. Leidt dit tot onthutsende conclusies?

* Wat hebben termen als financieringsintercommunale, crematoriumbeheer, huisvestingsmaatschappij, Neerbeekvallei, pachtbeëindiging, kosteloze grondafstand, distributienetten, ontmoetingscentra, muziekcentrum, Schouwburg, Vlasmuseum, Bruisende Stad, Monument voor 1302, jeugdsport, antennenetwerk, internetkiosken, jeugdwerkbeleidsplan, toegangscontrole, resultatenrekening, masterplan stadhuis, site Callens, Y-centra, statutenwijziging Toerisme Leiestreek, gspecialiseerde hardware, elektrische boilers, rolbrug, bijkomend meubilair, bestelwagen, monument voor gesneuvelden, KVK, duurzaam beleid, liftinstallatie, afzuiginstallatie, zonwering, nog bijkomend meubilair (tienduizenden euro’s), verlichting Begijnhofpark, mandaat Gaselwest, wandbasketdoelen (zijklapbare!) dan wel gemeen?
Dat zijn gewoon allemaal agendapunten die de gemeenteraad verondersteld wordt grondig te bespreken op 12 juni. Vandaar dat u dezer dagen geen raadslid zult zien op de sinksenfeesten. Te druk bezig met de dossiers. Het echte werk!
En het nieuwe terrassenreglement komt eindelijk ook aan bod. Schepen Bral mag niet meer op eigen houtje in de cafés van de Grote Markt belastinggeld (cash) gaan innen. Gedaan met brandschatten.

* Is Schepen Stefaan Bral weer bezig? Zo te zien van wel, als je merkt hoe hij zijn bestuursleden van de nieuwe vzw “Kortrijk 1302”, de gemeenteraadsleden én het Schepencollege bedot. Mag niet hoor, Stefaan!

* Hoe staat het met de reglementaire plaatsing van onze camera’s op het Schouwburgplein? Deze vraag stellen we voor de zoveelste maal naar aanleiding van een nieuw wetsvoorstel (Senaat 31 mei, nr. 3-1734/1) over camera’s op openbaar domein. En nu alreeds vermelden dat de privacycommissie het al maanden vertikt om een vervolg-antwoord te geven op mijn vragen.

*Heeft journalist Peter Lanssens (Het Laatste Nieuws) een bijzondere verhouding met schepen Guy Leleu? Zeker wel. Welke lokale persjongens krijgen vanuit het Schepencollege het eerst of de meeste primeurs? Allemaal vragen in het kader van ons onderzoek naar de wijze waarop burgemeester en schepenen zich in het licht van de komende verkiezingen steeds meer afzonderlijk profileren.

Dit en nog veel meer leest u straks op kortrijkwatcher.
Geoefende lezers kunnen wel het onderscheid maken tussen informatie, duiding en constructieve kommentaar.

P.S.
Al de catalogus gekocht van de tentoonstelling “Stad aan de Slag”? (Te verkrijgen in het Broelmuseum.)
Er staat een hilarisch stuk in van Frans Lavaert. Over bezigheden en beroepen in het Kortrijk van midden vorige eeuw. Een collectors item!