Conservatoriumplein blijft nog even geconserveerd

Over de herinrichting van de stationsomgeving – met inbegrip van het Conservatoriumplein – horen we het al jaren donderen.
In 2001 werd er een studiesyndicaat opgericht. In 2003 was het ontwerp van Maxwan afgerond.
En van Europa (in het kader van Interreg: HST-Connect) zouden we 400.000 euro krijgen. 

Nog dit jaar voorzag men de aanleg van een nieuwe voetgangerstunnel onder de spoorweg naar de Minister Tacklaan. Factuur van 1,8 miljoen, exlusief BTW.
Begin dit jaar is afgesproken dat de NMBS-holding de bouwheer wordt. Stad zou 400.000 euro bijdragen. Europa: 365.000 euro.

Er zou een pendelparking komen van 750 plaatsen, verdeeld over de Tacklocatie én het Conservatoriumplein. Dat plein zou ook via een attractieve route (de “Strip” genaamd) een verbinding krijgen met het station.

Ook op dat plein is voorzien in 1) een opwaardering van het conservatorium tot muziekcentrum, 2) de inplanting van een nieuwe concertzaal of popzaal (voor De Kreun) en 3) een nieuwe “bibliotheek van de toekomst”.

Vanzelfsprekend kan dit niet allemaal in één keer plaatsvinden. Dat weet iedereen.
Maar het is wel zo dat men in meerdere jaaractieplannen en tot in Cannes toe (Mipem-beurs van 2003) heeft beloofd dat de projecten nog in de loop van de huidige legislatuur zouden worden gerealiseerd.

“Drive en overdrive” in Kortrijk, zo heeft de externe Visitatiecommissie in een audit ooit de vordering van de grootse projecten in stad gekwalificeerd. Die verdomde negativo’s!

Maar hoe staat het nu met de werkzaamheden aan het Conservatoriumplein?
Prangende vraag.
De ontwerpers van het bureau “Dial Architects” uit Olsene (Geert Pauwels en Bart Dehaene) lieten een maand geleden met innige droefheid aan het College weten – het stond nog niet in “Het Laatste Nieuws” – dat ze dit jaar niet meer kunnen rond raken met hun werk. (Moeten ze dan, net als aannemers, geen boete betalen?)

Wat nog enigszins kan is de opmaak van een ontwerp voor de renovatie van de concertstudio. Daar zijn immers geen grote bouwkundige ingrepen voor nodig en misschien zelfs geen stedebouwkundige verordening. Ook kan men nog op het nippertje voor dit jaar mobiele jamboxen installeren op het gelijkvloers onder en rond vleugel C.
Ontwerpdossiers hieromtrent zullen dan voorgelegd aan de gemeenteraad van oktober.

Nu nog een memorie van toelichting voor (uitsluitend) de nieuwe kandidaat-raadsleden.
Op de begroting 2006 is er een bedrag van 1.635.000 euro voorzien. Benaming van het artikel: “aanpassingswerken gebouwen in uitvoering”. Op de oorspronkelijke begroting stond er slechts 1 miljoen vermeld. Zie nummerke 73410/723-60 – B.U. in de roze bladzijden van de laatste begrotingswijziging.
Dit bedrag slaat op de eerste fase, zijnde de herconditionering van de concertstudio, de jamboxen en enkele dringende akoestische ingrepen. Er wordt dus nog niet echt gebouwd.
Raar is dat er in die begrotingspost niet enkel sprake is van de renovatie van de concertstudio maar ook van een cafetaria. “Dial Architects” rept daar niet over. En anderzijds is er totaal geen sprake van jamboxen.
Mannen maken plannen.