Naar een wapenstilstand in de terrassenoorlog ?

Woord vooraf
Dit stuk bevat enerzijds wat geschiedschrijving maar insgelijks een zeer intrigerende vraag die niemand zich stelt.
Of zullen we daar maar mee beginnen?De stadbegroting voorziet jaarlijks een bepaald bedrag aan ontvangsten van de belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen. Art. 040/366-06.
Voor dit jaar bijv. 24.000 euro. Vorig jaar: 26.500 euro.
Maar als je dan in de overeenstemmende post van de rekeningen (de werkelijk vastgestelde rechten, de geïnde bedragen) van die jaren kijkt, dan vind je daar telkens (werkelijk ieder jaar en al jaren aan een stuk ) NUL euro terug.
Bij de lijst van nog te innen invorderingsrechten van de rekening 2005 bijv. vind ik een totaal bedrag van 17.266 euro. Sommige van die niet geïnde ontvangsten gaan zelfs terug tot het jaar 2000.
De schepen van Financiën kan dit toch een keer uitleggen in de gemeenteraad van volgende week?

Oorlogsgeschiedenis
Aanstaande maandag 12 juni zal de gemeenteraad een nieuw belastingreglement op het plaatsen van terrassen en windschermen goedkeuren.
Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad (één jaar) om het op te stellen. Proficiat voor de burgemeester die nu eindelijk zijn eigengereide schepen Bral heeft kunnen intomen.

U zal zich herinneren dat de schepen als een soort hertog van Alva gelijk volkomen op eigen houtje een penning had opgelegd aan een aantal kasteleins (niet die van zijn wingewest Bissegem) voor de uitbreiding van hun terrassen bij bepaalde evenementen. Om de kas van Bruisende Stad te spekken, in plaats van de stadskas.
Op een bepaald moment ging onze ruwaard als een brandschatter gelijk die belasting (Bral sprak van een “vergoeding” of “bijdrage”) zelf eigenhandig en cash ophalen bij de neringdoeners. Vergezeld van zijn lijfwachten Peter Baljuw en Dries De La Montagne.
En de escallatie ging zelfs zover dat de stadsdiensten de terrasstoelen van een “wanbetaler” op de Grote Markt gingen weghalen. Bij nachte.
Ook chanteerde de schepen de horeca met de dreiging dat hij bij evenementen met zijn stedelijke vzw “Bruisende Stad” zélf zou uitpakken met terrassen en tapinstallaties.
Ongelooflijk.
Maar dat zal nu niet meer kunnen.
Voortaan is voorzien dat Bruisende Stad bij zijn evenementen enkel een VIP-bar mag exploiteren voor eigen personeel en voor genodigden.
Wie zal er dit controleren? Wie zijn “genodigden”, en door wie worden ze dan wel uitgenodigd? Hoe te herkennen?
Ook is bepaald dat de oppervlakte van de VIP-bar van schepen Bral maximaal 50 m² mag beslaan.
Maar: wie weet er dat allemaal?
Die condities staan niet in een officieel document. Je kan dit alleen te weten komen bij de lectuur van een voorbereidende nota van een kabinet aan het College (dd. 20.04.2006). Kennen de horeca-exploitanten die nota?

HET NIEUWE REGLEMENT

Een grote verbetering. Alreeds bestaande of onbestaande regelingen werden gecoördineerd. Er is een ander duidelijk en transparant gemaakt.
Het meest belangrijke is dat schepen Bral geen particuliere initiatieven meer kan nemen om “vergoedingen” op te eisen. De burgemeester heeft alles naar zich toegetrokken. Toelatingen tot (extra) terrasruimte ook. Hij – en hij alleen – heeft een sanctionerende functie. Geen dubbelzinnigheden meer bij het betalen van een jaarlijks forfait of occasionele heffingen. Geen sprake meer van mooi of slecht weer. (In het systeem Bral mochten exploitanten die een forfait betaalden aan de schepen ook hun terrassen uitbreiden bij mooi weer, evenementen of niet.) Er is nu ook een bepaling van het begrip “evenementen” via een vaste lijst, op voorhand gemaakt.
Juridisch zéér goed gedaan is ook dat de onderscheiden cafés niet meer individueel bij naam en toenaam afzonderlijk worden opgesomd, met verschillende bedragen. We zijn afgestapt van het Germaanse recht waarbij niet in categorieën werd gedacht. Het is nu op de Grote Markt kant A of B en C. Schouwburgpleinzaken wordt ook niet meer afzonderlijk bedacht.

In feite blijft het oude reglement bestaan.
Voor terrasconstructies op de Grote Markt betaalt men 25 euro per m². Bij uitbreiding van die constructies 12,50 euro.
Op verkeersvrije pleinen en straten 7,50 euro/m². Elders 5,00/m².
(Met 50 procent verhoogd als ze mogen blijven bestaan tijdens de periode van 1 november tot het weekend voor Pasen.)
De grote verandering is de toevoeging van een heel nieuw artikel over de belasting op het innemen van extra terrasruimte op de Grote Markt, met losse stoelen en tafels.
Die is nu ingedeeld in drie zones die een verschillende fiscale heffing betalen. Aan de zonzijde (kant A) wordt 60 euro betaald per toegewezen extra terrasruimte voor zowel de evenementendagen als de periode van 1 juli tot 15 september.
De andere zijden van de Grote Markt komen er goedkoop vanaf: 20 euro/m². Maar men kan daar blijkbaar enkel extra terrasruimte vragen bij evenementen.
Hoe het ook zij, in alle gevallen kan de jaarlijkse belasting maximum 3.000 euro bedragen.

Allez. Iedereen content? (Sommige exploitanten zouden graag een vrijstelling krijgen voor bijv. de eerste 20 m².)
En schepen Bral moet braaf zijn in zijn eigenste VIP-bar. Niet iedereen uitnodigen!

ACH JA.
Er was nog een ander drastisch nieuw reglement mogelijk.
Gratis extra terrasruimte. Om de pinten te doen bruisen.
Want, hoeveel zal het nieuwe reglement voor de extra ruimte opbrengen? Heeft het College dat al een keer berekend? En is dit bedrag op onze begroting van 100 miljoen euro niet verwaarloosbaar?