Vlaams Belang doet aan stuntvliegen en crasht op EBKT

Om een of andere ons nog altijd onbekende reden of motief is het Vlaams Belang een fervente voorstander van het behoud van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT).
Overigens net zoals de CD&V, de VLD, de SP.A. (Groen is falikant tegen de groene long tussen Kortrijk en Wevelgem.)

Vandaar dat Vlaams VB-volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin uit Izegem samen met nog vijf collega’s van zijn partij (maar niet met de enige kenner van de luchtvaartsector, Freddy Van Gaever!) op 4 mei een resolutie heeft neergelegd waarbij gevraagd wordt aan de Vlaamse Regering om de toekomst van EBKT te verzekeren door te zoeken naar een nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven en door financiële middelen uit te trekken voor de basis- en veiligheidsinfrastructuur. Meer speciaal voor de financiering van de brandweerpermanentie.

Die resolutie ging volkomen zijn normale gang van zaken. Kwam alreeds in behandeling op 30 mei in de Commissie voor Mobiliteit. In die commissie vroeg Stefaan Sintobin zelfs om een hoorzitting en die vraag werd niet onwelwillend behandeld. Er werd meteen aan de diverse fracties gevraagd om suggesties voor de invulling van die hoorzitting.

Intussen zijn er al die tijd al heelwat maneuvers gebeurd om het voortbestaan van EBKT (en EBOS en EBAW) te vrijwaren. Er zijn studies aan de gang bij Leiedal en het Vlaams Instituut voor Logistiek. Minister Peeters heeft een visienota opgesteld over de regionale vlieghavens. De provincie is bezig met de zaak. Men zoekt naar nieuwe beheersvormen. Er wordt gewerkt aan nieuw businessplan. Allerhande discrete contacten worden gelegd. Minister Landuyt kwam de luchthaven bezoeken. Leterme is er al geland.

En toen kwam Sintobin een beetje stunten.
Roet in het eten gooien.
Op 7 juni laatstleden vraagt hij plots in plenaire zitting van het Vlaams Parlement om een spoedbehandeling van zijn resolutie. Dit is in het algemeen nogal ongebruikelijk maar hier des te minder te begrijpen als men weet dat de VB-volksvertegenwoordiger zelf had gevraagd om hoorzittingen in de Commissie Mobiliteit. Hij doorkruiste zijn eigen plannen.

Het Vlaams Parlement stond voor de blok.
Als men voor de spoedbehandeling van de resolutie koos moest die tekst ten gronde worden behandeld (wat in de huidige stand van zaken niet doenbaar is) en zou dit ook meebrengen dat de hoorzittingen in de Commissie niet zouden doorgaan.

Sintobin beging op 7 juni een enorm taktische flater. Een volkomen misgelopen looping. (Er te laag bij de grond aan begonnen.)
Het Parlement stemde in met de spoedbehandeling…
En aangezien elkeen bevroedde dat een grondige algemene bespreking op dit ogenblik onmogelijk was (er zijn nog geen rapporten, en er lopen onderhandelingen achter de schermen) kwam alleen nog even de groene kwajongen Jef Tavernier aan het woord.
(Herinnert u zich nog zijn kortstondig en heilloos ministerschap?)
Jefke – een ingeweken West-Vlaming – vindt alweer dat EBKT economisch niet rendabel is. Van de kosten voor het kanaal Kortrijk-Bossuit heeft hij nog nooit gehoord.

De inhoudelijke bespreking van de resolutie werd in nauwelijks vijf minuten afgehaspeld.
Uitslag van de stemming: 28 hebben ja geantwoord (er zijn 32 VB’ers), en 81 neen.

Sintobin is totaal gecrasht.
Het Vlaams Belang beseft dat waarschijnlijk ook wel. Pas op 12 juni laatstleden verspreidde de Kortrijkse afdeling (niet de partijtop) een persbericht over de gang van zaken.
Met een totaal onvolledige voorstelling van zaken. En een onjuist kommentaar.
Men doet alsof de meerderheidspartijen (S.PA, CD&V, VLD) door tegen de resolutie-Sintobin te stemmen de toekomst van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem op de helling zetten.
Net het omgekeerde is waar.
Onze burgemeester (hij is ook Vlaams volksvertegenwoordiger!) stemde ook tegen en iedereen weet dat Stefaan De Clerck samen met de dynamische krachten van de regio de benen van zijn gat loopt ten voordele van EBKT. Gevaarlijke maneuvers laat hij daarbij over aan stuntvliegers.
Beroepspiloten weten dit: juist traag vliegen is een hele kunst.