Partieel examen voor kandidaat-raadsleden

Wie ergens wil werken in een openbare dienst moet daarvoor algauw een sollicitatieproef ondergaan. Een assessment. Soms zelfs met een psychologische test.
Raadsleden dienen nergens vanaf te weten. Hiermee dient komaf gemaakt.
Ons voorstel is dat u zich géén kandidaat kunt stellen als u volgende vragen niet correct beantwoordt. Allemaal !1. De dossiers van de gemeenteraad liggen in:
A. De Raadskelder onder het stadhuis.
B. Thuis bij de burgemeester.

2. De roze bladzijden van een begrotingswijziging gaan over:
A. De uitgaven voor de roze balletten in de kelders van het stadhuis.
B. De ontvangsten en uitgaven van de brandweer.

3. Mag een gemeenteraadslid de zgn. besloten zitting bijwonen?
A. Ja, als hij al aanwezig was op de openbare zitting.
B. In geen geval, want dat is alleen voor het College van Burgemeester en Schepenen.

4. Hoeveel raadsleden zijn er?
A. 41.
B. 41 min de burgemeester en schepenen.

5. De begroting is:
A. Een raming van ontvangsten en uitgaven van het vorige jaar.
B. Een vorm van waarzeggerij.

6. De afkorting VVSG betekent:
A. Vereniging voor Steden en Gehuchten.
B. Vreemd Volk in Steden en Gemeenten.

7. De meest onmisbare website om Kortrijk te leren kennen is:
A. www.lilletourism.com.
B. www.steentijd.be.

8. Een kerkfabriek is:
A. Een parochie.
B. Een fabriek om kerken te bouwen.

9. Als u een raadszitting bijwoont krijgt u:
A. Een vergoeding.
B. Een penning om te gaan zitten.

10. Wat is het moeilijkst?
A. De begroting.
B. De jaarrekening.

Schiftingsvraag!
Geef het aantal juiste antwoorden dat zal binnenlopen bij kortrijkwatcher.