Lijst van mandaten

In het Staatsblad van vrijdag 11 augustus laatstleden verscheen opnieuw een lijst van mandaten (en beroepen en ambten) die bepaalde politici en ambtenaren om het jaar moeten voorleggen aan het Rekenhof. Overigens ook een vermogensaangifte.

Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven, beheerders van openbare ziekenhuizen, ziekenkassen, gemeentebedrijven, huisvestingsmaatschappijen, korpschef van politie, bazen van de VRT en andere media ontspringen vooralsnog de dans.
(Kamervoorzitter De Croo is er nog niet in geslaagd om dit te veranderen.) 

Kortrijkwatcher gaf hier op 17, 19 en 21 augustus vorig jaar de lijst van mandaten die onze Kortrijkse gemeenteraadsleden in 2004 uitoefenden.
En dezer dagen volgt de nieuwe lijst voor 2005, met indien dat relevant zou zijn ook de verschillen met vroeger.

Geef ons nog wat respijt, want het is een heel karwei om dit op te zoeken.