Mandatenlijst van de CD&V-raadsleden (2)

Eerst een misverstand uit de weg ruimen.
Raadsleden moeten geen mandatenlijst en vermogensaangifte indienen uit hoofde van deze functie. Zij zijn slechts aangifteplichtig wanneer zij nog een bepaald ander mandaat uitoefenen.
In de meeste gevallen omdat zij bijvoorbeeld bestuurder zijn van een intercommunale, een huisvestingsmaatschappij, een autonoom gemeentebedrijf.
Vandaar dat hier in deze lijst bijvoorbeeld CD&V-raadsleden als Marcel Waegemans, Kathleen Segers, Maria Danneels, Christine Depuydt ontbreken.
Opvallend is dat heelwat raadsleden – en niet alleen bij de CD&V – vergeten hun beroep aan te geven. Patrick Jolie deed het wel. Hij is account manager en zelfstandige in bijberoep. En zoals vorige keer is Jozef Vandenberghe weer vergeten dat hij gemeenteraadslid is.

JOHAN COULEMBIER
Bezoldigd (B): raadslid, Intercommunale Maatschappij voor Openbaar Gezondheidsbeleid (al van gehoord?), vliegveld, VLAS, Imoro NV (?)
Niet bezoldigd (NB): Eigen Haard is Goud Waard, Unizo, De Wervel Bissegem, Huis van Beeld en Geluid (Dat is ons niet bestaand filmmuseum), WS Bellegem.

CARL DECALUWE
B: raadslid, Vlaams Parlementslid (ook vice-voorzitter!), Gaselwest, VLAS, Kredietvennootschap Elk zijn Huis.
NB: Goedkope Woning, vzw Auricola , vzw Revalidatiecentrum Overleie.

MARIANNE DE CANDT
B: raadslid, VMW, IMOG, Woonregie (zij bedoelt het Stadsontwikkelingsbedrijf).
NB: Groenigeheem, ondervoorzitter ACW.
(Vorig jaar vergat zij een vermogensaangifte in te dienen.)

PATRICK JOLIE
B: raadslid, IMOG, VLAS, zelfstandige in bijberoep, account manager.
(De beroepen oefent hij nogal eens uit in de gemeenteraad zelf, met zijn draagbare PC.)
NB: Buurthuis Sint-Katrien, Jeugdinfra, supportersclub KV Kortrijk en Centrum KV Kortrijk, Gulensporencomité, Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk, Centrum voor Jongeren en Gezinsbegeleiding, Kleizaal, FV Heule Rondt, Unizo Heule.

ANTOON SANSEN
B: raadslid, Gaselwest, vliegveld, Intermixt, VLAGEOV (?), Electrabel Green Project Flanders.
NB: Kringloopcentrum, SM Goedkoe Woning. (Niet in Telesenior?)

FILIP SANTY
Oefent blijkbaar ook geen beroep uit.
B: raadslid, IMOG, vliegveld. (Vergeten: politiezone VLAS.)
NB: Jeugdinfra, Jeugdlokalen Aalbeke, Ontmoetingscentra, Telesenior, De Leiegouw, Tacktoren, Muziekcentrum, Koninklijke Harmonie Eendracht, CD&V.
(Hij is penningmeester van het Muziekcentrum en de O.C’s en keurt dientengevolge in de gemeenteraad zijn eigen rekeningen goed.)
Beroep: vergeten.

JOZEF VANDENBERGHE
Nog altijd de recordhouder inzake aantal mandaten. Veel afkortingen onverstaanbaar.
B: raadslid, FIGGA, Gaselwest (2 functies), Leiedal, GeFIN (2), cvba EGFP, Federale Kas Beroepskrediet.
NB: Middenstandkrediet, OVMB, Provinciaal Informaticabureau, CM, NV Middenstandhuis, Beroepskrediet, BK CP Invest, EGPF cvba, Resitel, ADMB vzw, Bitlar, GVO, MPI De Kindervriend, SVMB, Unizo.

FRANCESKA VERHENNE
Haar broodje is voor altijd gebakken. Zal nooit meer een normaal beroep moeten uitoefenen.
B: raadlid, voorzitter OCMW, Stadsontwikkelingsbedrijf, Vereniging Ons Tehuis, VVSG, AZ Groeninge, vzw Telesenior. (Raadsleden vermelden dit laatste mandaat soms als onbezoldigd.)
NB: Mentor, Welzijnsconsortium, CD&V.