Hoe klonk het CVP-programma in 2000 ?

Bij de verkiezingen van 8 oktober 2000 werd de kiezer eigenlijk geconfronteerd met niet minder dan vier christendemocratische programma’s.

Toekomstig burgemeester Stefaan De Clerck had zelfs op eigen houtje vier teksten gemaakt: 1) 10 klemtonen voor het nieuwe stadsbeleid, 2) brieven aan de handelaars en 3) de cultuurpartners, 4) burennota Rijsel.
Het CVP-bestuur had ook een kiesplatform: “Nieuwe stijl/nieuwe dynamiek“.
De standenpartij kwam met het ACW nog aandraven met een eigen programma getiteld “Samen“.
En tenslotte was er nog een programma “Waegemans” voor de deelgemeenten.Echt flagrante tegenspraken tussen deze vier programma’s waren er niet. Zij vulden elkaar eerder aan.OVER DE PROGRAMMA’S VAN STEFAAN DE CLERCK

In 2000 was onze burgemeester in spe nog niet helemaal ingevoerd in het concrete Kortrijkse politieke gebeuren.
Zijn “10 klemtonen” waren dan ook au fond een perfecte diagnose van wat er allemaal was misgelopen in de vorige bestuursperiodes. Veel van die punten waren ook al ter sprake gekomen in de gemeenteraad en voor zover ze vanuit de oppositie kwamen consequent verworpen. Stefaan vertoonde toen al veel aandacht voor cultuur. (Van een heus Budakunstencentrum en ombouw van de Pentascoop op het eiland was evenwel nog geen sprake.)
Een merkwaardige lacune in Stefs programma was dat hij nergens hefbomen aanreikte om een beleidsverandering door te voeren. Geen woord over een nieuw personeelsbeleid en vorming, afslanking van personeel, over modern stadsmanagement, nieuwe topfuncties, ICT, over de herwaardering van de gemeenteraad.
Achteraf bekeken is nog merkwaardig dat hijzelf het toen ook niet had over camera’s in de binnenstad, over een nieuw open zwembad, een nieuw ziekenhuis, het stadrandbos, een megawinkelcentrum.
De onvoorstelbare belastingsverhoging van 2002 kwam natuurlijk ook niet aan bod.

Tien klemtonen:
* recreatie langs de Leieboorden;
* spoorverbinding met het HST-net en opwaardering van de stationsomgeving;
* afwerking van de grote én kleine ring en aantrekkelijke toegangspoorten tot de stad;
* Kortrijk kunstwerkstede (design en productontwikkeling);
* een “volle affiche” voor de stad;
* een cultuurcentrum voor de jongeren, liefst in een nieuw stadspark;
* een modelstad inzake veiligheid (eigen veiligheidsplan);
* uitbouw OCMW-werking;
* een centrum van nieuwe economie;
* burenplan met Rijsel, Moeskroen, Ieper, Brugge, Gent, Brussel.

In de brief aan de handelaars beloofde Stefaan o.m. een nette stad, een bijsturing van het mobiliteitsplan, kostenversoepeling voor parkeren, versnelde doorvoering van de projecten van de Woonregie.

In de brief aan de cultuurpartners had hij het o.m. over een eigen Kortrijks festival, een professioneel kalendermanagement, infrastructuur (Tacktoren, site voor jongerencultuur, een o.c. Kortrijk-Zuid).

De burennota Rijsel repte nog niet letterlijk over een Euro-district.

OVER HET PROGRAMMA VAN HET CVP-BESTUUR
Ondermeer:
* Kinderopvang en speelpleintjes.
* Verdere uitbouw jeugdlokalen, speelbos op Sint-Anna.
* Groen Lint creëren in het noorden, met recreatiemogelijkhden.
* Omvorming van De Warande tot recreatief domein.
* Uitbreiding dienstencentra.
* Opwaardering van de buurten.
* Vrouwvriendelijk beleid.
* Verfraaing omgeving Tactoren.
* Topevenment: Anno’02.
* Nieuw openluchtzwembad.
* Recreatieve zone op Kapel ter Bede.
* Centrummanagement.
* Maximale bescherming landbouwgronden en open ruimte.
* Nieuw ziekenhuis.
* Professionele ondersteuning Noord-Zuiddialoog.

OVER HET ACW-PROGRAMMA (21 punten)
De voornaamste punten:
* Tegen 2007 nog 2000 bijkomende woongelegenheden.
* Nieuw open zwembad.
* Serviceflats in Heule en Kortrijk.
* Ouderenwoningen in Aalbeke en Rollegem.
* Ontmoetingscentrum Zuid.
* Kunst in het straatbeeld.
* Nieuw ziekenhuis.
* Waardering voor vrijwilligerswerk.
* Goedkoop parkeren onder de Veemarkt en het Schouwburgplein.
* Afwerken Leieboorden.

((Dat de “sociale economie” met al zijn vzw’s alhier zo’n hoge vlucht zou aannemen – en zoveel geld zou krijgen – was nog niet aan te zien in dit programma.)

HET PROGRAMMA WAEGEMANS OVER DEELGEMEENTEN
* Aalbeke: stadsrandbos.
* Kooigem: basisschool blijft.
* Marke: speelbos nabij Don Bosco.
* Rollegem: aanpak wateroverlast en geluidshinder, huisvesting voor verenigingen.