Over het SP-programma van 2000

Aangezien we bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen de 21ste eeuw binnentraden kwam de SP aan welgeteld 21 concrete voorstellen. Huidig schepen Philippe De Coene zei toen in een woord vooraf ook dat hij de kiezer zou “op de hoogte houden van de stand van zaken als we bestuursverantwoordelijkheid krijgen”.

Met deze nogal letterlijke opsomming van de 21 voorstellen helpen we hem hierbij even om zijn belofte na te komen.”Programma voor verandering in Kortrijk”

1. Iedereen heeft recht op een goed voetpad.
In elke straat. En hiertoe dient er een speciale stadsdienst opgericht.
2. Afschaffing van de oneerlijke huisvuiltaks.
3. Veilig fietsen in heel Kortrijk. Op fietspaden die vrij liggen van de rijweg.
4. Overal groen dat goed onderhouden wordt.
Versterking van de groendienst. Particulieren mogen zelf instaan voor onderhoud. Stadsrandbos. Generatiebos (elke baby een boom.)
5. Vlot parkeren in plaats van doelloos rondrijden.
Parkeerroute. Betaalbaar langparkeren. Kortingsacties voor klanten. Gratis parkeren voor centrumbewoners zonder garage. Pendelaars moeten plaats krijgen aan het station.
6. Het wordt weer fijn met bus en trein.
Gratis vervoer uitbreiden voor 60 plussers en kinderen tot 12 jaar. Belbussen. Meer bussen, extra verbindingen, lagere opstap, wendbare bussen. Tariefzone Kortrijk. Treinstopplaatsen in Mare en Heule. TGV-verbinding met Rijsel.
7. De st@d (sic) is van iedereen.
Uitbouw van de website van de stad (ook interactief). Gratis gebruik van computer in openbare gebouwen. Gratis e-mailadres voor elke inwoner.
8. Het stadhuis is er voor de mensen, niet omgekeerd.
Stadsdiensten open op uren waarbij het publiek vrij is. (Ook op zaterdagmorgen). Glijdende werkuren. Gemotiveerd personeel met promotiekansen.
9. Niemand blijft eenzaam achter.
Levendig buurtleven. Buurtnetwerk. In elke buurt een buurtcentrum. Vrijwilligerswerk aanmoedigen.
10. Aanstelling van een ombudsman.
Met jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad.
11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.
12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.
13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.
14. Oprichtring van een kindergemeenteraad.
15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.
16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.
17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project “kunst in bushokjes”.
18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.
19. Een groot sportplan voor de jeugd.
20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.
21. Politie betrekken bij het beleid.

Philippe De Coene is ook schepen van ICT. Daar wordt via een raamcontract met de firma Dolmen (Huizingen)enorm veel geld in geïnvesteerd. Drie miljoen euro ! Het SP-programma heeft het er niet over.
Historisch interessant is dat de SP zich niet uitspreekt over het nieuwe ziekenhuis terwijl de partij daar falikant tegen was. Samen met de belastingverhoging zijn dit twee belangrijke punten die de SP als tol heeft moeten aanvaarden in ruil voor een schepenzetel
.