De Kortrijkse musea worden doorgelicht (3)

In vorige stukken (31.5.06 en 1.6.06) konden we hier al melden dat er zes kandidaten zouden worden aangeschreven om een doorlichting te maken van de Kortrijke musea.
Geraamde kostprijs niet minder dan 30.000 euro, telkens voor 1/3de te betalen door Stad, het Stedelijk Museum en het Vlasmuseum. 

De maker van de audit is nu bekend. Het gaat om prof. Guido De Brabander van de Antwerpse Management School. Hij vraagt 28.000 euro voor zijn werk. Het kan méér worden want hij is blijkbaar nog van plan om studenten in te schakelen voor het houden van een enquête bij de bezoekers van de musea.

Wie zal dat betalen?
Stad verwijst naar de begrotingspost “prestaties van derden, eigen administratie, functie cultuur algemeen”, en daar staat wel genoeg geld op (méér dan 200.000 euro).
Maar de musea zelf voorzien in hun begrotingen 2007 nergens een specifiek krediet om de prof en zijn studenten te betalen. (Putten ze hiervoor uit de post “algemeen beheer” dan is die al onmiddellijk tot nul centen herleid.)

Waarom juist prof. De Brabander door een commissie is uitverkoren voor het maken van de audit is niet bekend. Het desbetreffende Collegebesluit (18 juli) geeft geen uitsluitsel. Met geen letter wordt iets gezegd over het juryverslag. En dat is volstrekt abnormaal. Notulen van het CBS geven normaliter een beoordeling van de offertes.
Op de laatste Algemene Vergadering van de Musea (21 augustus) kon of wou men daarover ook weinig woorden kwijt. (De prof stuurde trouwens zijn kat naar die vergadering.)

Prof. De Brabander kreeg een aantal kapstokvragen voorgelegd.
* Welke rol kan of moet de stad op museaal vlak spelen? (Profilering.)
* Hoe past dit binnen het Kortrijkse cultuurbeleid?
* Welk soort musea zijn daarvoor nodig?
* Welke collecties en gebouwen zij nodig/beschikbaar?
* Hebben de huidige musea het potentieel om zich daartoe te transformeren?

Verder nog een en ander over:
* Personeelsbeleid?
* Communicatie en promotie?
* Onderlinge relaties met andere musea, Buda, designmeesters, enz.

Hij kreeg ook reeds allerhande documenten toegestuurd. Bijvoorbeeld verslagen van Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen. Bij deze willen we er hem op wijzen dat die verslagen veel te summier zijn, zelfs zaken (discussies, opmerkingen, vragen) verzwijgen.

Prof. De Brabander zou al bezig zijn met een gespreksronde, en men verwacht van hem al midden september een tussentijds verslag. Het eindrapport wordt verwacht eind januari of begin februari 2007.

De doorlichting moet vooral gezien worden als een “gefundeerde en degelijke voorbereiding” voor het in 2007 al op te stellen beleidsplan 2009-2014, waarop de volgende ministeriële erkenning van de musea zich zal baseren. Dat plan moet immers al binnen begin 2008.

Hebt u ook wat te vertellen over de museale werking in Kortrijk?
Contacteer de prof op zijn e-mailadres: guido.debrabander@ua.ac.be. Of per post op het adres: Universiteit Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Doe het NU, vooraleer het te laat is!