Het grote verkiezingsdebat (1)

Aanstaande maandag 2 oktober is het zover. Dan gaan we eindelijk eens ons mond mogen opendoen. Zegnuzelf.
(Op het verkiezingsdebat van gisteren in het Arenatheater – een dure organisatie van de provincie, de vzw’s Wakkere Burger en Toemeka – mocht dit niet.)

Maandag dus om 20 u organiseert “Vormingplus” in de Concertstudio (Conservatoriumplein) een groot verkiezingsdebat. Met alle lijsttrekkers (Q heeft nu uitdrukkelijk beloofd van wél aanwezig te zijn).
Moderator is Filip De Rynck, prof. bestuurskunde.

Dezer dagen (tot en met maandag) kunt u hier inspiratie vinden voor al uw vragen of bedenkingen. Scrollen maar, naar beneden.
Trouwens, als u op deze weblog in de zoekfunctie de naam van de moderator invult kunt u al onmiddellijk overgaan tot een eerste vraag aan de moderator zelf ! Heeft hij nog altijd een afkeer van de gemeentepolitiek? Stemt hij nu ja dan neen voor de burgemeester? (Prof is Kortrijkzaan!)

A propos, Godelieve Vanhoutte, van N-VA.
U zei gisteren nog pal achter het winkel- en woonproject Sint-Janspoort te staan. Maar u was toch alweer geheel taktisch afwezig in de Raad van 12 september 2005? Toen werd bij punt 1.4 gestemd over de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf en de NV Sint-Janspoort (alhier nog altijd hardnekkig Foruminvest genoemd).
Weet u dat nog?

Burgemeester, eerst even iets tussen ons over het project Sint-Janspoort. Hoe is men eigenlijk op de gedachte gekomen om heel de site van en rond O.L.Vr. van Bijstand tegen de vlakte te gooien? Dat stond toch in geen enkel kiesprogramma of bestuursakkoord of beleidsplan? Wie heeft dat nu bedacht? Wie is eigenlijk de echte initiator geweest? Instigator? Waar? Wanneer? Waarom? Was dat tijdens een of andere vastgoedbeurs in Cannes? MIPEM? Op het luxe-jacht “Alter Ego”? In de poepdure nachtclub “Le Bâoli”? (Lezer, zie de website van die doeninge.) Allez, vertel het nu eens. Voor de latere stadshistorici. Want ere wie ere toekomt.
En hoe zit het met het “pandenfonds” dat zou dienen voor het opkrikken van de gehele buurt?

Een al te graag vergeten item op debatten is wel een keer deze over de belastingen.
Laat ons het stadsbestuur daar toch even aan herinneren dat de aanslagvoeten voor zowel de onroerende voorheffing (OV) als de aanvullende personenbelasting (APB) in 2002 fenomenaal werden verhoogd. Welke kandidaat kent er nog de tarieven? Inzake OV betaalt de gemiddelde inwoner nu 328 euro. Per kop. (In 2001 nog 246.) Aan APB nu 242 euro. (In 2001: 177.) Voor de totale gemeentelijke fiscaliteit bedroegen de ontvangsten in 2001 zowat 43 miljoen euro. Nu zal dat zoiets zijn van 54 miljoen. Men kan daar al iets mee doen, nietwaar?
En voor de cijfergekken nog dit. Sinds 2000 zijn de wat men noemt de “de gewone ontvangsten” in hun totaal gestegen van (afgerond) 80 miljoen naar 100 miljoen euro.

Maar doet men er wel iets mee?
Toch eerst even een technische kwestie aansnijden…. Om aan de toog, met bierkaartjes, te behandelen. Stad is er de voorbije legislatuur in geslaagd om voor miljoenen (ik overdrijf niet) voorziene ontvangsten NIET te innen.
Men noemt dit dan heel kuis “onwaarden”. Of oninbare of oninvorderbare rechten. Minontvangsten. Materiële misslagen. Soms krijgt men de subsidies niet waarop men had gerekend. Geen schepen die daarvoor om verantwoording wordt gevraagd. Schepen Philippe De Coene miste o.a. 149.409 euro subsidies van het Vlaamse Gewest voor afvalwater. Al maandenlang en meermaals vraagt kortrijkwatcher om enige opheldering. De schepen antwoordt niet. Zeg, hoe zit dat met de verkoop van onze riolen, aan de Amerikanen? Met de opbrengst daarvan zouden we al onze deelgemeenten een goeie beurt geven.

Wat doet men nu met al de werkelijk geïnde ontvangsten?
Investeren !
Burgemeester schermt de laatste tijd met indrukwekkende bedragen inzake investeringen in de stad. Soms heeft hij het over niet minder dan 500 miljoen. Daar zitten dan natuurlijk bijv. de Leiewerken bij (investering van het Vlaams Gewest) en het complex Sint-Janspoort (Foruminvest en zustermaatschappijen). Die Leiewerken slepen al een halve eeuw lang aan, en wel onder CVP-bewind.
Dit jaar zal Stad zelf ongeveer 48 miljoen euro investeren. Dat is het enig juiste te hanteren cijfer. Maar daar kan men nog de toegestane leningen (of zgn. doorgeefleningen) vanaf trekken die we toch ooit zullen terugkrijgen (van Gaselwest, Parko, kerkfabrieken). De echte, PURE investeringen vanwege de Stad bedragen dan voor dit jaar ca. 30 miljoen.
En nu is er nog een essentiële, belangrijke vraag die evenwel nooit wordt gesteld. Hoeveel wordt daar eigenlijk daadwerkelijk van gerealiseerd, binnen dat jaar?
Voor de periode 2001-2004 werd er gemiddeld van de voorziene investeringen 75 procent vastgelegd. Dat wil zeggen dat er daadwerkelijk een verbintenis (contract of zo) werd aangegaan. En dan kunt u nog nagaan hoeveel er in dat jaar werkelijk werd gerealiseerd, laat ons zeggen op het terrein gedaan.
Dat wil zeggen : middels een factuur aangerekend. In dezelfde hier beschouwde periode van vier jaar: gemiddeld 25 procent.
Leg deze gegevens eens voor aan de moderator, en zie welke schepen kommentaar zal willen geven.

Alle lijsttrekkers even confronteren met de vraag hoe zij de verdere uitholling van de “macht” van de gemeenteraad willen doen stilvallen. Dat is een belangrijker thema bij dit soort debatten dan bijv. scheve voetpaden. Alle serieuze beleidsbeslissingen worden elders genomen. Bij Leiedal en Gaselwest. In de Conferentie van Burgemeesters. In het autonome gemeentebedrijf SOK. De gemeentelijke vzw’s. Externe studiebureau’s. Op plaatsen waar we niet eens een idee van hebben. Meermaals ook door ambtenaren! (Die soms en gelukkig maar ook nog wat klaar zien, over wat kan of niet kan.)
De gemeenteraad heeft nauwelijks controle op het OCMW en gelïeerde welzijnsinstellingen. Politiecollege. Ja, papieren controle is er genoeg.
Er zijn alvast enkele praktische, eenvoudige ingrepen te bedenken. De burgemeester mag absoluut geen voorzitter meer blijven van de Raad. Ook gedaan maken met die loodzware agenda’s. Belangrijke instellingen (OCMW, SOK, Leiedal) komen maandelijks aan de Raad vertellen wat ze uitrichten. Mondeling, met een spervuur van deskundige vragen vanwege de raadsleden.

BUDA !
Het kunsteneiland. De grote DADA van de burgemeester.
Ongeveer iedereen (behoudens het Vlaams Blok) is nu bijgedraaid, ook Spirit.
Of men nu voor- of tegenstander is: slechts één vraag.
De boekhouding moet open. Hoe staat het met de geldstromen tussen Buda en andere instellingen of organisaties (De Kreun, Happy New Ears, Schouwburg, Muziekcentrum, museum, Bruisende Stad ook?). Wat kosten die gasten op residentie? Hoe staat het met de vereffening van de vroegere vzw’s Limelight, Dans in Kortrijk, Beeldenstorm? Waarom moet de nieuwe vzw Buda nog altijd geen papieren voorleggen aan de gemeenteraad? (Bij mijn weten zelfs niet aan het College.) En wat betekent de subsidie voor Buda (I)?

Hier kunnen we het debat even ietwat luchtiger houden.
Gerard Mortier vertelt in “De Morgen” van zaterdag 30 september dat onze burgemeester ooit een dansvoorstelling van Alain Platel heeft bijgewoond. “Iets op Bach”. En Stefaan De Clerck vond het heel mooi, maar hij zei ook dat hij het moeilijk zou hebben om die voorstelling binnen zijn partij te verdedigen. Waarom? Omdat er al eens een meisje in een slipje op het podium staat. En dan ging het nog om functioneel naakt! Vandaar dat we nu allemaal met de bus naar Brugge moeten om die voorstelling te zien.
Vandaar ook dat volgende donderdag om 3 uur in diverse musea en kunsthuizen in Vlaanderen het brandalarm zal afgaan. De actie “sirene” voor verdraagzaamheid. Mogen van onze burgemeester de Kortrijkse culturele instellingen ook meedoen?

Maar waarover zouden we nu nog een keer willen tussenkomen? Over “de sociale economie”?
Over de doelmatigheid ervan. Over wie daar nu echt beter van wordt. De vzw’s (Mentor, enz.) of “de mensen”?
HELAAS.
In opdracht van Stad en het OCMW heeft HIVA (universiteit Leuven) een dure studie mogen uitvoeren over het werkveld sociale economie in Kortrijk.
En het moet toch wel lukken zeker!?
Net nu is de tekst van het rapport verdwenen van de website van schepen Lieven Lybeer. En HIVA zelf zegt dat de studie pas vanaf vandaag beschikbaar is. 20 euro. (En WIJ hebben dat betaald.) HIVA zelf komt tot de vaststelling dat het moeilijk is te achterhalen hoeveel geld er naar projecten “sociale economie” gaat. Maar het zal toch méér dan 13 miljoen zijn. Het aantal “tewerkgestelden” ben ik vergeten. (Had de studie nog niet uitgeprint. Verdomd.) Iets van 1000? 800? (Kantoorpersoneel van al die instellingen inbegrepen?) Vragen staat vrij, maandag. Ook eens vragen naar “de sociale kaart” (SOKA geheten.) Honderden instellingen die mekaar nogal eens overlappen, maar HIVA stelt niet echt een tabula rasa voor. Durft niet. (HIVA is een beetje ACW-minded.) Er kan wel meer worden samengewerkt. Dat wel. Er wordt een “klaverbladmodel ” voorgesteld. (Laat de moderator dat eens uitleggen. Maar kort hé.)
Je acht het niet voor mogelijk.
De HIVA-studie is daarnet weer verschenen op de website van schepen Lybeer. Dat gaat vlug. Dus boek niet kopen.
Indicatief bedrag budget sociale economie: 11.917.119 euro. In feite meer. Tewerkstelling bij de doelgroepen : 459,5. Omkaderingspersoneel: 96,5. Maar wel 1.460 personen ergens bij betrokken.
Deel nu 12 miljoen euro door 556 effectieven. En bereken de verhouding tussen omkadering en aantal cliënten uit de doelgroepen.

Er zijn toch nog ideologen in de zaal?
Laat het ons ook over “de programma’s” hebben. (Heeft de N-VA er wel een? Mag de koning nog op bezoek komen?)
Altijd eerst de negativo uithangen. Dat komt altijd goed over, hier ter stede. Wat heeft de CD&V (of de SP.A) zes jaar geleden beloofd en niet verwezenlijkt?
En dan een serie positieve vragen stellen. Constructief. Waarom zegt er geen enkele partij dat het doortrekkersterrein voor zigeuners er eindelijk en zo spoedig mogelijk moet komen? Is er nog sprake van een parking op het EI? Wat gaat er nu gebeuren met de ziekenhuizen? De rijkswachtkazerne? De Sint-Amandstoren?
Wat zijn de meest in het oog springende nieuwe beloften? Wat is uniek in de onderscheiden programma’s? Spirit wil geen vuurwerk meer in de nabijheid van dieren. Wel van mensen (baby’s). VLD wil ongeveer overal camera’s. Burgemeester wil het Schouwburgplein overdekken. Het Vlaams Belang wil met het oog op een “leefbaar” Vlaanderen pedofielen castreren.

Burgemeester wil een ideeënwedstijd over de verbinding centrum (station) met Hoog-Kortrijk. In een verkiezingsdebat van 6 jaar geleden suggereerde ik een open trammetje, dat overal zou halt houden. Weggelachen. Dus nu totaal van gedacht veranderd: een kabelbaan waar auto’s (geen bussen) en rolstoelen aan vasthangen, wel met passagiers erin. Die dan via een tunnel onder de Zwevegemsestraat duikt, beetje schuin binnen in de ondergrondse parking van het nieuwe winkelcomplex van de Koeiekop. En van daaruit onder de geherwaardeerde Vlasmarkt naar het station. Stopplaats nog even in de parking onder het Schouwburgplein. Daar mogelijkheid om via een voetgangerstunnel naar de parking van de Dam te lopen. Het is niet ver. Daar weer roltrap naar boven in de door Stad al jarenlang gedoogde uitbreiding van de tuin van de burgemeester. Dit is méér dan een circulatieplan, het is een mobiliteitsplan. Tokio achterna, Kortrijk op de wereldkaart. Moet kunnen.

Alleszins onthouden dat de SP.A geen belastingverhoging wil “voor gezinnen”. En de CD&V belooft opnieuw een o.c -Zuid en nòg een in het Centrum. Dat zwembad van 50 meter moest er al zijn. Afschaffing van het reglement (belasting) op huis-aan-huis publiciteit. Van het filmmuseum nog niets gehoord.
Opvallend is dat er zo weinig wordt verteld over de gemeentefinanciën. Niet de minste cijfers.
En geen enkele partij heeft berekend wat de voorgestelde programmapunten eventueel kunnen kosten.
De SP.A geeft elke inwoner 5 gratis huisvuilzakken. We zullen nu wel een keer 500 woongelegenheden bouwen. (Er zouden er volgens de CD&V al 2000 staan in de voorbije legislatuur.) Er komt een fonds voor energie voor minder kapitaalkrachtige gezinnen.
Mogen we aan de lijsttrekkers nog even enige aandacht vragen voor een schijnbaar detail dat ze wellicht is ontgaan? Schepen Jean de Bethune wil de Gravenkapel “een nieuwe invulling” geven. Dat is een eerste aanzet om van de O.L.Vrouwkerk een museum te maken. Wedden? (Aan niemand zeggen hoor!)

Geen goed debat als er geen “RUZIE” mag gemaakt worden.

En iedere aanleiding is goed.
Burgemeester pleit waar het maar kan – of kon – voor “fair play” in de kiescampage.
De enige die daar geen gehoor aan gaf was zijn eigenste schepen Guy Leleu. Met zijn kaart van de Kortrijkse parkeerplaatsen.
En dochter Marie De Clerck doet ook al zeer dom. Zij heeft een belangrijke commerciële functie bij het weekblad “Knack”. Kon aldus al een loopwedstrijd organiseren in de stad. Recent een speciale bijlage maken over Kortrijk Design. En nu heeft zij iets gepresteerd waar geen enkel individu, geen enkele firma alhier de kans zou toe krijgen. Er zelfs niet aan denken om dit ook maar te vragen aan het stadsbestuur. Pal midden in dat schone Begijnhofpark staat er nu een reusachtige reclame voor het weekblad “Knack” ! Ter gelegenheid van het feit dat “Knack” volgende woensdag een speciale cover zal wijden aan Kortrijk. (“Knack” deed dit ook voor andere steden, maar het is dus geen toeval dat Kortrijk nu aan de beurt komt, in de week van de verkiezingen. Reacties van lezers via ingezonden brieven zijn niet meer mogelijk.) Nog deze week dien ik bij het stadsbestuur een aanvraag in om in het park een reclame te plaatsen voor deze weblog.
Verder kan er deze avond toch iemand de durf opbrengen om te vragen of het juist is dat de burgemeester bij de redactie van “Knack” persoonlijk heeft ingegrepen met het oog op de schrapping van een tekst in de komende bijlage over Kortrijk.

Goed mogelijk dat “het groots burenonderzoek” van “Het Nieuwsblad” ter sprake komt in het debat.
Pure perceptie van de burger. Ook zo opgekeken van het feit dat meer blauw op straat en camera’s op openbaar domein geen echte prioriteiten zijn? Dat komt zo. Voor Kortrijk werden 1.165 inwoners bevraagd. Daarvan 91 procent (1.060) via internet. 99 Kortrijkzanen via GSM of telefoon. Welgeteld 6 face to face. De 50-plussers zijn niet gehoord. Met statistiek kan men alles bewijzen, ja, maar dat gezegde hoor je altijd van mensen die niets van statistiek afweten.
Van wat een goede steekproef is.

Er zijn zo van die belangrijke beleidsdomeinen waar niemand het ooit over heeft. Een stad staat of valt met goed management en capabele ambtenaren. Stad besteedt de laatste jaren enorm veel geld aan “personeelsvorming”. Voor de periode 2001-2004 beschikken we over een cijfer: 432.700 euro.
Zo te zien een goede zaak. Kenniseconomie. Permanent leren.
Maar een en ander wijst erop dat er hieromtrent een inhaalbeweging nodig was. In vorige bestuursperiodes werd het budget voor personeelsopleiding nauwelijks opgesoupeerd (tenzij voor de brandweer). En nu begint men toch te overdrijven. Er worden opleidingen gegeven over kennis en vaardigheden waarvan men toch zou kunnen veronderstellen dat die al aanwezig zijn bij nieuw aangeworven of oud personeel. Leren omgaan met mensen, rapporten of brieven schrijven, de beginselen van werken met de computer. Wie bij Stad werkt kan zelfs leren schrijven. Zelfstudie (permanent thuis leren) wordt praktisch overbodig gemaakt.

(Wordt dag en nacht vervolgd. Blijf kijken!
En vergeet intussen onze poëziewedstrijd niet. (Zie in “zonder categorie”.) Draag maandag uw gedichtje voor.)

Het Spirit-programma van www.bartcaron.be

Een ongezien (lang), gedegen werkstuk, dat als titel draagt “Naar een duurzaam stadsbeleid”.

Eerst komen er “tien toetstenen voor dat duurzaam beleid” (7 pag.) aan bod. Daarin poneert de partij dat wat op stapel staat verder moet afgewerkt. En dat er een kloof is tussen wat het beleid doet en wat de mensen willen. Dat de indruk ontstaat dat in Kortrijk alles vooraf wordt bedisseld in achterkamertjes en salons. En de ontwikkelingen op Hoog-Kortrijk zijn nefast voor de binnenstad. Gewestwegen binnen de R8 moeten overgedragen aan de stad. De website van stad moet beter en meer informatie aanbieden. Sociale fraude moet aangepakt. Buda mag geen bejaardeneiland worden.

Dan krijgen we een hoofdstuk “communicatie” (ook 7 pag.).
Spirit vraagt een doorlichting van het communicatiebeleid. Communicatie mag geen propaganda worden waarbij schepenen om beurt eens mogen scoren. De Stadskrant moet ook kritische kanttekeningen kunnen bevatten. En verslagen van de gemeenteraad. (Bemerking kortrijkwatcher: SP.A-schepen De Coene – nu in kartel met Spirit – heeft dit niet kunnen verwezenlijken.) Opwaardering van dorps-, wijk- en buurtkranten. Meer zelfklevers met de boodschap “geen reclame” op onze bussen. Adviesraden krijgen een eigen website. Oprichting van een “vrijetijdswinkel”. Cultuurbeleid (Buda) mag niet dienstig zijn aan citymarketing.

Het hoofdstuk “interculturaliteit” telt 8 bladzijden.
Hooggestemde zinnen kan men hier lezen over het “wij-zij denken”. Spirit vindt dat we van een multicultureel naar een intercultureel Kortrijk moeten gaan. En ons integratiebeleid bereikt slechts een elite van allochtonen.
Het stadspersoneel (ook politie, Parko) moet een weerspiegeling zijn van de diversiteit bij de bevolking. Het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) moet naar Kortrijk verhuizen.
(Bemerking kortrijkwatcher: het zgn. Huis van de Streek komt maar niet van de grond, geen mens spreekt er nog over.) En Spirit pleit NIET voor een onmiddellijk inclusief beleid! Zelforganisaties moeten zelfs versterkt.
(Goed onthouden.) Concreet wil Spirit nog een grootse tentoonstelling opzetten over migratie door de eeuwen heen. De spreiding van allochtonen over de scholen heen kan beter. Er moeten twee verschillende schepenen komen voor integratie en ontwikkelingssamenwerking. Meer personeel op de integratiedienst.

Het hoofdstuk “milieu” krijgt dank zij raadslid Piet Missiaen (vroeger bij Groen) niet minder dan 16 bladzijden toebedeeld. Met niet minder dan 31 (soms heel concrete, en ook technische) voorstellen.
Alweer onmogelijk samen te vatten.
Enkele markante punten.

Milieu-educatie is nodig. (Elders wordt dan wel gezegd dat bewoners als geen ander expert zijn van hun eigen leefomgeving.). Kyoto-plan uitvoeren a.u.b! (Bijv. daling van het energieverbruik met 1 procent per jaar.) Realisatie van windmolens, zonder vertraging. Een rijhuis in eigendom van de stad omturnen tot een model “eco-huis”. Gratis energie-audits (met energie-equivalenten wel te verstaan) voor alle woningen. Waterboekhoudingssysteem. Domotica.
En ‘s nachts mag het opnieuw donker zijn ! Bewegingsmelders. Geen financiële participatie van stad in energieleveranciers. Hybride wagens. Ontsluiting van “verborgen tuinen”. (Bijvoorbeeld: het park van Le Cercle Saint-Georges.). (Zullen die fransonen daar blij mee zijn? Wikings vergeten?).
Groenschermen. Veel meer volkstuintjes. Geen groene eilanden. Opmaak van een geluidskaart.
Voorts is er is in dit hoofdstuk “milieu” ook een pleidooi voor een diervriendelijk beleid. Geen pony’s meer op de foor. Geen vuurwerk in de onmiddellijke nabijheid van dieren.

Niet zonder reden voegt Spirit eraan toe dat het hier wel degelijk gaat om een maximumprogramma.

We komen aan het hoofstuk handelend over “jeugd” . 10 bladzijden. 24 voorstellen.
Inleidend worden we verwittigd dat dit een voorlopige visie is, een poging om een en ander te formuleren.
Bij elke beslissing dient men te denken aan kinderen en jongeren. (Dit is de “jeugdparagraaf”.) Meer “psychische ruimte” voor jongeren.
(Wees nu een keer wat toleranter voor
janhagel wil men zeggen.)
. Oprichting van een “feestloket”. Eerlijke verdeling van subsidies. Permanente vorming van jeugdwerkers. Een jaarlijks jeugdcultuurevenement. Platformen voor jonge kunstenaars. Kritische doorlichting van de Jeugddienst. (Dat is zeker nodig.) Aanmoediging zelforganisaties van jonge allochtonen. Holebi-werking. Een non-discriminatiecharter met de horeca uitwerken om discriminatie van jongeren te bannen. Stad betaalt auteursrechten. Meer plaats om te fuiven (aankoop verplaatsbare fuifvloer). De jeugdherberg moet naar het centrum komen.

Hoofdstuk “mobiliteit” telt 4 pagina’s.
Een fiets-chip invoeren om diefstal te vermijden. Veldwegen, jaagpaden en kerkwegels in ere herstellen. Uitbreiding voetgangerszone in centrum. Meer woonerven. Afschaffen van de parkeerplaatsen op de Grote Markt. Afschaffing van het vliegveld van Wevelgem. (Kartelpartij SP.A wil dit niet.) Tramverbinding met Hoog-Kortrijk.

Slechts 3 bladzijden over“ontwikkelingssamenwerking” .
De klassiekers hier zijn: ethisch beleggen, fair trade, meer geld.
Maar nu ook: kinderboeken naar het Zuiden, interscholenfeesten. (De klucht rond Wuxie en Cebu?)

En nu de “senioren”. 6 blz. en 20 voorstellen.
Naar analogie van de “jeugdparagraaf” ook een “seniorenparagraaf” bij beleidsvoorstellen. Aanstelling van seniorenconsulent en/of seniorendienst. Mobiliteit van senioren bevorderen. Begeleid wonen. 60-plussers moeten kunnen blijven werken bij Stad. Crèches en RVT’s aan elkaar koppelen. Afschaffing onderhoudsplicht in rusthuizen.

“Sociaal beleid” 7 blz.
We noteren enkel wat markant is voor Kortrijk.
Stad én OCMW samen maken een sociaal beleidsplan. De OCMW-voorzitter wordt schepen voor sociale zaken. Eén sociaal huis. (Men is daar al jaren mee bezig?) Armoederapport opstellen. Intergenerationele projecten. Aandacht voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen.
(N.B. Spirit is geen voorstander van het nieuwe groot ziekenhuis. Net als de SP.A, vroeger.)

“Sport”. 6 blz.
De tekst van dit hoofstuk kan zo’n beetje op alle steden worden toegepast. Het is niet onzinnig wat verteld wordt, maar te abstract. Welke partij durft het aan om kritiek te leveren op de fenomenale hoge stadsgelden die nu al jaren naar KVK gaan?

“Tewerkstelling”. 7 blz.
Ook hier weer veel algemeenheden. Open deuren worden ingestampt.
Puur Kortrijks is: de rubriek “werken” op de Kortrijkse website moet beter uitgewerkt. En alle vacatures bij Stad moeten gepubliceerd.

ZO.
Nu moet u niet meer alles lezen.
Alhoewel ik de indruk heb dat er hier een hoofdstuk ontbreekt.
Nog eens nakijken.

JA, NATUURLIJK : CULTUUR. OOK WEER EEN HELE BOTERHAM.
STRAFFE UITLATINGEN VAN BART CARON WAAROVER DE BURGEMEESTER HELEMAAL NIET TEVREDEN IS.
WORDT DUS WEER VERVOLGD.

Het programma van www.ikiespvda.be

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 behaalde de PVDA (Partij van de Arbeid, nog altijd maoïstisch van aard?) hier 89 volledige lijststemmen. De toenmalige lijsttrekker Carole Decerf kreeg 57 naamstemmen. Doen nu weer mee: Marij Defiew (toen 24 naamstemmen), José Delrue (14), Marijke Sandelé (24).
Huidig lijsttrekker is Peter Degand. Woont in de Rijselsestraat en is psychiatrisch verpleger te Ieper. Gekend in de antiglobaliserings- en vredesbeweging.
Staan nog – als nieuw dan – op de lijst: Nancy De Cat (lid van het ACV-LBC, en van Natuurpunt), Filip Desmet (ABVV-delegee in textiel), Jimmy Vancalbergh (sociaal-cultureel werker in het OCMW).
Lijsttrekker voor de provincie in ons district Kortrijk is Jef Bossuyt uit Zwevegem. Als syndicalist bij de Post was hij onlangs nog in Sina (zie ons stuk over Wuxi). Zijn bijwijlen hilarisch verhaal kunt u nalezen op http://jefetmarcenchine.googlepages.com.

We zeggen dit allemaal maar even tussendoor omdat de partij al zo weinig geld heeft (en uitgeeft) in de campagne. Beetje reclame maken alhier kan geen kwaad.

Maar toch heeft de partij bij ongeveer 7.000 Belgen grondig gepeild naar de belangrijkste prioriteiten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Vandaar dat de PVDA in de gemeenten (vooral de grotere steden, maar ook in Brugge, Menen, Harelbeke, Iper, Tielt) waar een lijst is neergelegd overal met drie dezelfde punten naar voren komt.

1. Minder taksen voor de gezinnen en méér inkomsten voor gemeenten.
Zoals ongeveer alle partijen wil de PVDA ook een reeks taksen of belastingen afschaffen of verlagen. Maar dan wel voor werkende mensen en werklozen.
In Zelzate gaat het bijv. over “pestbelastingen” als de gezinstaks en parkeermeters. In Antwerpen over de hoge parkeerboetes. (Handarbeiders, dokwerkers hebben nu ook een wagen.)
Over het algemeen kant de partij zich nog tegen een verhoging van de aanvullende personenbelasting “om de tekorten te dekken”. En zij is voor een verlaging van de grondlasten voor de mensen met een gewone gezinswoning.
Anderzijds wil de partij toch meer inkomsten voor de gemeenten, want de gemeenten hebben meer geld nodig. Waar moet dit geld dan vandaan komen? Niet van de gezinnen, maar wel van het Gemeentefonds! (Dat is toch ook van ons?). Er is ook nog veel te winnen door de inkomsten uit kapitaal te belasten. Met een nieuwe aanvullende gemeentebelasting op uw spaarrekeningen, uw aandelen en obligaties. En de PVDA wil zelfs dat nog meer gemeenten belastingen heffen op drijfkracht. En op verspreiding van reclamedrukwerk (enkel voor banken en financiële instellingen).

2. Gas en elektriciteit moet 20 procent goedkoper.
Hoe dan?
Ten eerste door de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat dan gezamenlijk voor alle inwoners én voor de gemeente aankopen van energie “in het groot” kan doen. Dat is een goed idee.
(Kortrijk, en meer speciaal schepen de Bethune is er na al die jaren nog altijd niet in geslaagd om voor Stad een nieuwe – goedkopere- leverancier te vinden.)
In feite wil de partij de liberalisering van de energiemarkt weer ongedaan maken. Leg dat maar eens uit aan de mensen, en aan Europa.
De PVDA ijvert ook voor een verlaging van de BTW op energie, van 21 naar 6 procent. Zoals in Engeland en Portugal. Voor een doorsnee gezin kan dit zelfs tot 200 euro aan besparing opleveren.

3. Betaalbaar wonen.
Hierover is het PVDA-programma nogal summier.
Elke gemeente moet een plan maken voor het bouwen van sociale woningen. Men eist eerlijke huurprijzen gebaseerd op objectieve criteria.
De bouw van sociale woningen kan gefinancierd met een belasting van 2 procent op de grote fortuinen van 500.000 euro en meer.
(Wist u dat zo’n belasting op het fortuin van de familie Boël zou volstaan om 2.000 woningen te bouwen in La Louvière?)

Zo.
Indien u al een PVDA-programma in uw bus kreeg, zult u over dit alles waarschijnlijk véél minder terugvinden.
In de persmap van de partij (bij de voorstelling van de lijst) staan over het Kortrijkse programma welgeteld 11 lijnen.
Waarvan dan nog een paar zinnen die niet goed zijn te begrijpen. Zoals het punt waarbij men de gemeentelijke taks op verwerking van afvalstoffen wil “verminderen”. (Gaat dat over goedkopere huisvuilzakken? Zodat we nog meer vuil kunnen wegsmijten?)
En een zinnetje dat niet juist is. “Intercommunales passen het principe van de openbare aanbesteding toe.” Ja? Gaselwest ook? Leiedal ook? (Overigens kregen “intercommunales” al geruime tijd een andere naam.)

P.S.
Bij een actie op 25 september stelde de PVDA voor om een woon- en energieloket op te richten. (Hebben we geen woonwinkel dan?)
Men vroeg daarbij om een fortuinbelasting van 1 procent, geen 2.

Een politieke poëziewedstrijd !

Nooit gezien.
Ter gelegenheid van de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseren we een poëziewedstrijd.

U maakt een haiku en/of een limerick over de Kortrijkse politiek.
Over de politici zelf, stadsinstellingen, bestuur, belastingen, Leiedal, Buda, gemeenteraad, OCMW, enzovoort. Onderwerpen zat.

EERST IETS OVER DE HAIKU.

Die kent u toch?

Zag ik een bloesem
die naar haar tak terugkeerde?
ach – ‘t was een vlinder.

En deze ook:

Hij raakt haar aan
met de lijn van zijn hengel
de zomermaan zelf.

U wordt dus gevraagd om een compact drieregelig gedicht te schrijven met in het totaal 17 lettergrepen. Verdeling per regel: 5-7-5.
Geen rijm !
Het moet raak zijn wat u meldt van de situatie, het moment of de stemming. De lezer moet er paf van staan.
Maar we trekken ons wel niets aan van allerhande klassieke Japanse voorschriften.
Dit keer gaat het over pure KORTRIJKSE politiek, en niet over kikkers en herfstregens, kraanvogelpoten.

Dus iets in de trant van:

Vóór de verkiezing
tientallen handjes schudden
geen namen onthouden.

Dat is al beter.

Maar dit vers (een zinnetje, op een rijstkorrel te schrijven) is een parafrase op een bestaande haiku, en u wordt verzocht er zelf een uit te vinden.
(Een strenge jury zal erop toezien dat u geen plagiaat pleegt!)

Nog wat regelgeving:
– Stop geen (verborgen) ego-tripperij in uw haiku: vermijd ik, mij en mijn.
– Probeer toch niet al te slim of gevat te zijn. Dat wreekt zich.

Met dit laagbijdegrondse thema is het wellicht onvermijdelijk dat u uiteindelijk een senryû gaat in mekaar knutselen.
Dat is óók een haiku, maar ietwat minder natuurgebonden. De mens staat nu centraal met al zijn hebbelijkheden. Religie, ja ook politiek, zeden en gewoonten (respect, waarden, normen) komen onder vuur te liggen door zgn. spitse, humoristische observaties.
De jury is het nog wel zéér oneens over de vraag of we meer vulgaire, lichaamsgebonden senryû ‘s zullen aanvaarden. Men spreekt dan van “haikot’s”. Iets om van te kotsen.

Haikuïsten, seventieners, aan de slag ! Bij hoge nood op een bierkaartje.

NU IETS OVER DE LIMERICK

Dat is meer voor de prozaïsten, de vertellers, rijmelaars.
Weet je nog van die man uit Bagdad die uit religieuze overtuiging zijn eigen kruis (uit zijn broek) opat?

En deze dan:

Een zekere Achmed uit Bagdad
Die zat met zijn gat op zijn badmat
Zo las hij zijn dagblad
En iedereen zag dat
‘t Is raar, maar in Bagdad mag dat.

Een meer actuele en politiek getinte versie:

Een soldaat in het nauw riep te Bagdad (rijm a)
” ‘k wil schieten minister, maar mag dat”? (a)
Men schreef uit Den Haag:(b)
“Dat is nog de vraag, (b)
pak intussen een zakdoek en vlag wat”.
(a)

Een limerick is een dichtvorm van 5 regels met een vrij strak metrum.
Voor wie absoluut de voorschriften wil volgen:
– twee regels met drievoetige amfibrachen (onbeklemtoond, beklemtoond, onbeklemtoond),
– twee met amfibrachys en een tweevoudige jambe (onbeklemtoond, beklemtoond),
– en ter afsluiting weer een drievoetige amfibrachys.

Laat u niet afschrikken.
U mag er wel een beetje van afwijken, als er maar een goed ritme in zit. En dat voel je zelf wel aan, na véél schrappen en luidop voorlezen.
Probeer even dit te bereiken:
– Regel 1, 2 en 5 zijn ongeveer even lang en hebben elk drie accenten.
– Regel 3 en 4 zijn korter en zij hebben elk twee accenten.
Dan krijgt u al de punten.

Het rijmschema is wel verplicht: aabba.

Er zijn wel nog strenge inhoudelijke vereisten.
De eerste regel eindigt best op een plaatsnaam. U introduceert daarbij in die eerste regel een persoon. (Dier kan ook. Voor mijn part ook een instelling.) Beginnen met “er was eens” is voor de beginnelingen.
En de laatste regel heeft een verrassende (grappige) wending.
Die pointe moet er alleszins zijn. Grappig of niet.

Als u wil rijmen op Kortrijk: raadpleeg maar een rijmwoordenboek op internet. (U vindt dan bijv. gezeik, woonwijk, schatrijk, doorkijk.)
Maar die plaatsnaam (onze stad) kun je bijv. ook vervangen door een of andere bestuur, PVDA, vereniging, of een Kortrijks gebouw, of de Leie, een park, Wuxi, een straat, partij, Cebu, een parking Dam, enz. Gaselwest. Een vogel op de TACK is bijna een haiku.

AAN DE SLAG!
Inzendingen mogelijk naar: frans.lavaert@skynet.be
Ten laatste op 3 oktober, zodat de pers de winnende gedichten nog vóór de verkiezingen kan publiceren.

Want dat is de prijs namelijk.

P.S.
Maar: wie maakt er eens ongevraagd een COPLA?
Of zo’n ding :

(…)

Een competentieprofiel voor burgemeesters en schepenen

Op de website van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) kunt u nu een uiterst merkwaardig document vinden. www.vvsg.be.

Een competentieprofiel voor burgemeesters en schepenen.
U kan in gedachten het profiel gerust ook toepassen op OCMW-voorzitters en raadsleden.

Het profiel probeert na te gaan wat goede politieke leiders zijn. Waaraan men ze herkent ook ! En wat zijn voorbeelden van effectief gedrag?

En weet u wie er ook nog aan deze studie heeft meegewerkt ?
Onze burgemeester Stefaan De Clerck en onze nogal verse schepen van Financiën, Alain Cnudde.

In het model onderscheidt men 13 competenties.
Ga maar eens na welke van die competenties opgaan voor de leden van ons schepencollege en eventueel ook voor onze (kandidaat)raadsleden.
Doe dat wellicht aan de hand van de lectuur in kortrijkwatcher, met categorieën zoals ambtenaren, mandatarissen, schepencollege, gemeenteraad. Stof genoeg om een oordeel te vellen over de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Er is een heel concrete vragenlijst bij ieder van die competenties.
Breng nu een keer een verantwoorde stem uit. Bedenk er de naam van een mandataris of kandidaat bij en beantwoord die vragen dan. Tel de punten samen.

De Sinese kommunisten komen eraan !

Onze lokale neo-maoïstische PVDA weze hierbij eens en voor altijd verwittigd. Evenals de noordzuidraad en onze stadsdienst ontwikkelingssamenwerking. Plus de raadsleden.

Een zevenkoppige delegatie uit Wuxi (dat ligt in China, niet ver van Sjanghai, als u het nu toch wil weten) zal ergens in de periode oktober-november Kortrijk en omstreken (Barco, Vandewiele, Bekaert, – haven van Zeebrugge?) visiteren.
De kosten voor het logement (waar?) van de bende van 7 kommunistische (toch goddeloze?) globetrotters worden door onze christendemocratische Stad gedragen.
Hoogstwaarschijnlijk uit ons budget IMAGO. Ook de “kosten” voor “het opstellen van het programma” zijn door ons allen, Kortrijkzanen, te dragen. Kortrijk op de wereldkaart, en we weten het niet eens. Die kostenraming over het bezoek van onze 7 gasten laat evenwel nog even op zich wachten. Uit respect. Mensenrecht toch?

DE BENDE VAN 7 ZAL ZICH GEGARANDEERD NOG NAAR ELDERS IN DEZE PLATTE (flat) WERELD VERPLAATSEN. MISSCHIEN DOORSTOTEN TOT IN AMERIKA.
PLAATSELIJK LOGEMENT ZAL AAN DE VOLSTREKT ONBETROKKEN EN ONSCHULDIGE STADSBEWONERS VAN DE DIVERSE BEZOCHTE STEDEN VIA DE PLAATSELIJKE GEMEENTEBELASTINGEN GEFACTUREERD.

Over onze “band” met Wuxi (een viermiljoenenstad, met een jaarlijkse bevolkingsgroei van méér dan 1 procent) is hier al wat geschreven. (Zoek bij “zoek” rechtsboven, of in de categorie “noordzuid”.)
Over die “letter of intent for friendly exchanges and cooperation” tussen ons Kortrijkzanen allemaal en de ingezetenen van Wuxi bijvoorbeeld. (Of wist u dat ook nog niet? In die andere transparante stad Wuxi evenmin.) Over onze handelsmissie naar ginder. Over de uitnodiging vanuit Wuxi om deel te nemen aan het Sister City Mayors Forum, waar onze burgemeester uiteindelijk niet is naartoe geweest. (Wie dan wel eigenlijk?)

Heeft Wuxi NU zichzelf uitgenodigd?
Er is ALLESZINS een schrijven naar het Schepencollege geweest van ene Sinees Tu Zhongliang waarin hij gewoon stelt dat er een delegatie naar Kortrijk komt.
Die Tu Zhongliang komt me niet als dusdanig bekend voor.
Gaat het niet om ZHU ZHONG LIANG ? Dat is een prof. telecommunicatie.
En alleszins gaat het niet om de burgemeester van Wuxi (Mao Xiaoping), of de vice-burgemeester (Wu Jianxuan), of de vice executive mayor (Gong Peixing), of de directeur externe betrekkingen (de naam ontsnapt me nu heel even).

Ze zijn toch niet uitgerangeerd, die gasten? Geroyeerd uit de partij??
Heeft ene “Tu Zhongliang” de macht gegrepen aldaar? Zonder dat wij en de Kortrijkse lijsttrekker van de PVDA (kameraad Peter Degand) dat weten? Even Wuxi bellen! (Uitspraak woe-sji.)
Met alle sinezen, maar niet met den dezen.

WIJ KORTRIJKSE BURGERS HEBBEN HIER NIETS MEE TE MAKEN.
DAT IS VRIJEMARKTECONOMIE. LAAT DIE SINEZEN HUN DING DOEN, MAAR NIET OP ONS KOSTEN.

Nieuw openbaar onderzoek rondom Cora-project!

Stad Moeskroen opent een nieuw openbaar onderzoek betreffende de al jarenlang aanslepende plannen van de NV Cora om op het grondgebied van Moeskroen en Estampuis (de site van Queveaucamps) een mega-handelscomplex te bouwen.

De aankondiging daarvan is pas eergisteren bordsgewijs (en nu tweetalig) aangebracht aan het rond punt bij de afrit 2 op de A17 (E403) in Dottignies. (Dat rond punt is daar al gekomen, juist met het oog op de vestiging van Cora.)
Het oude bord van 2005 staat er nog steeds en geeft opmerkelijk veel meer informatie.

En ons Kortrijks Stadbestuur (burgemeester en schepenen, Leiedal, plus ons immer vast geliëerd advokatenkantoor in dit soort zaken) weet nog nergens van. Het zoveelste voorbeeld van mythologische of ingebeelde communicatie van onze burgemeester met andere naburige gemeenten binnen het Belgische grensoverschrijdende Eurodistrict, in Henegouwen nu. De Kortrijkse metropool. Maar dat is kommentaar. Mag niet. Altijd onderscheid maken tussen feiten en duiding (en opinie) in de Kortrijkse journalistiek is een gouden regel.

Het nieuwe dossier CORA is sinds gisteren te raadplegen in het stadhuis van Moeskroen, iedere werkdag maar ook op zaterdag tussen 9 en 11u30. Kortrijkse handelaarsverenigingen, Stefaan Matton (Unizo), Carl Decaluwé (raadslid, Vlaams parlementslid en motie-indiener over de kwestie), Koen Bijttebier (hartje Kortrijk), Hollanders van Foruminvest, Rollegemmers, ga eens kijken! Nog tot 20 oktober. Het is niet ver hoor. JOURNALISTEN !

Het ziet er immers naar uit dat er wijzigingen zijn aangebracht aan de plannen.
Of volgt er misschien nog een apart openbaar onderzoek voor mogelijke bouwwerken op het grondgebied van de gemeente Estampuis? Ben niet zeker. Veel errata gewenst.
In elk geval is er bij de aanvraag om van Moeskroen een “unieke” vergunning (een stedenbouwkundige én één voor milieu) te bekomen nu sprake van “slechts” ca. 37 ha waarvan 10,2 ha bebouwd.
Bij vroegere aanvragen van de N.V. Cora ging het ooit om een totale winkeloppervlakte van 90.849 m² (netto: 50.028 m²) en zelfs een keer over 113.901 m² bruto. Totale grondoppervlakte ooit: 359.000 m² !

De opsomming van de voorziene bouwwerken ziet er ook anders uit.
Men heeft het natuurlijk nog zoals voorheen over het bouwen en exploiteren van een hypermarkt, commerciële galerijen, een bowling, “restauratie”. Nieuw (voor mij dan toch) is dat er ook een tuincentrum komt. En zéér nieuw is dat er, althans op het bord met de aankondiging van het openbaar onderzoek, geen sprake meer is van een bioscoop. Voorheen wel, en toen ging het over een bioscoop met 17 zalen! (Dat is deca maal 1,7.)
Fun shopping!

Wie het huidige dossier gaat inkijken kan even vergelijken met wat de N.V. Cora bij de laatste aanvraag tot het bekomen van een socio-economische machtiging (dd. 24 februari 2005) zoal voorstelde en trouwens ook bekwam.
– Totale winkeloppervlakte: 90.849 m² bruto (netto 50.028 m²). (Niet enkel een hypermarkt of andere handelszaken maar ook 100 boetieks.)

Bovendien!
– Niet overdekte winkeloppervlakte: 1.800 m².
– Bioscoop: 13.392 m².
– “Eetcomplex”: 7.200 m² (15 restaurants?)
– Bowling: 2.460 m².
– Parkeergelegenheden: 135.000 m².

Het Kortrijkse schepencollege (de burgemeester en schepen Jean de Bethune) is al sinds 2001 fel in de weer tegen het winkel- en recreatiecentrum op de site van Quevaucamps.
Men vindt het evident dat de weerslag ervan voor de commercie alhier negatief zal zijn. Zo’n mega-complex op amper 10 minuten autorijden van onze stad kan niet, vindt onze schepen van economie. (Met een paar rode lichten doet men er zonder snelheidsovertredingen het dubbele van de tijd over.)

Bij een gemeenteraadsbeslissing van juni 2003 werd aan ons schepencollege machtiging verleend tot het instellen van alle mogelijke schorsings- en annulatieberoepen en administratieve beroepen tegen afgeleverde stedenbouwkundige en milieuvergunningen en socio-economische machtigingen.

Het betrokken advocatenbureau Laga heeft daar al veel eurocentjes mee verdiend. (De gemeenteraad maalt daar niet om.)

Laatst heeft de Raad van State (arrest 160.544 van 24 juni 2006) – op vraag van particulieren dan – stedenbouwkundige vergunningen verleend door de gemeenten Estaimpuis en Moeskroen compleet geannuleerd.
Weet er iemand bij Stad wat dat wil zeggen?

Onze eigenste schepen van economie werd al midden 2002 gevraagd om het probleem van de Cora-inplanting in onze buurt op de voet te volgen, de nodige stappen voor te bereiden en te coördineren, en het Kortrijkse College (dat is niet de gemeenteraad) hieromtrent te informeren.
Dat gebeurt niet altijd heel stipt.
Kortrijkwatcher helpt hem hier vandaag even bij.
Het circus kan herbeginnen.

P.S.

– Voor wie de zaak nu een keer op de voet wil volgen (onze handelaars): op de website van de Raad van State kan men 38 of 36 documenten vinden (tel kwijt) met betrekking tot “Cora”. Het gemiddeld aantal bladzijden is naar schatting 25, of meer dan 30. Maar de besluiten (meestal in art.3 te vinden) zijn hyperkort. Zie ook de kosten achteraan.
– Op de officiële website van stad Mouscron: NADA. Ook niet in het Vlaams.
– Op de website van Stad Kortrijk : geen resultaten.

Een eerste verkiezingsdebat (2)

Nogal positief verrast, gisteravond in de “Reflex”.
De deelnemers aan het debat over het Kortrijkse jeugdbeleid (jonge kandidaten op de lijsten voor gemeenteraadsverkiezingen) hebben weinig prietpraat verkocht. En aan taalvaardigheid ontbrak het heus niet. Er zit zeker één high potential bij, en we zeggen lekker niet wie.

Wat er wel danig opviel was dat die youngsters nog enig tekort vertonen aan feitelijke, concrete kennis inzake het politieke reilen en zeilen alhier. Alleszins in cijfers zijn ze nog niet helemaal onderlegd. (Bijvoorbeeld over de investeringen in fietspaden.) Beleidsplannen hebben ze nog niet helemaal uitgelezen. En over bepaalde hete hangijzers (bijv. Habbekrats) zijn ze ook nog niet erg op de hoogte.

Weinig politieke bobo’s in de zaal. De echte schepen van Jeugd (Lieven Lybeer) was er wel, maar mocht zoals hier al gemeld niet optreden. Hij bleef buiten beeld, ook in de gespreksronde.
Onze burgemeester liet zich oncollegiaal maar wijselijk vervangen door de Schepen van Economie.

Schepen Jean de Bethune is met al zijn boerenslimheid nooit in zwaar weer beland.
Toen hij verplicht werd te kiezen tussen woordenparen kwam hij wel enigzins verrassend uit de hoek. Bij de keuze tussen ROOD en BLAUW antwoordde hij uiteindelijk “blauw”. En bij het dilemma WARANDE of DESIGNSTAD (Kortrijk) koos hij resoluut voor het speelplein.
Gepokt en gemazeld als de bewindvoerder is, bewoog hij zich vooral op domeinen uit het jeugdbeleid waar hij wél iets vanaf weet: Kortrijk als studentenstad en fuifzalen.
Een kleine primeur was dat hij inzake de vraag naar een mega-fuifzaal uitdrukkelijk koos voor de Xpo. (En dus niet voor die NMBS-loods op Kortrijk-Weide.) En wat onderwijs betreft wil hij alhier een “kritische massa” van 12.000 studenten bereiken! En een studentendorp (campus) zou er volgens hem moeten komen op het Conservatoriumplein. (Is daar in de toekomst nog plaats voor?)
Wat men een keer zou kunnen nagaan is waar kinderen en kleinkinderen en familie van onze locale politici zoal studeren. En waar woont senatrice Sabine de Bethune nu eigenlijk? Dit in het kader van de veel besproken “braindrain” uit de stad.

Weinig verhitte discussies dus.
Inzake camerabewaking op openbaar domein waren enkel de kandidaten van de VLD en het Vlaams Blok uitgesproken pro. Ook de zaal was tegen.
De groene jongens waren gekant tegen het vliegveld. Met alweer het obligate argument dat het verlies maakt. (Op de vraag hoeveel winst het kanaal Kortrijk-Bossuit dan wel maakt kwam geen antwoord.)

De vertegenwoordigster van de VLD werd voor de keuze geplaatst: Vincent Van Quickenborne of Koen Bijttebier. Het werd Koen! (Zij voert samen met hem campagne, vandaar.)

En de kandidaat van de PVDA wil een vermogensbelasting invoeren.

Zo. Dat was het dan.
Volgende keer graag wat meer animositeit.
Wat meer uitgesproken tegengestelde standpunten. Omstreden thema’s. De Jeugddienst van Stad zelf kwam niet aan bod. Ten ander ook allerlei andere vzw’s in verband met jongerenbeleid ook niet.

P.S.
Volgende debatten (tussen de grote jongens):
– Donderdag 28 september (Arenatheater, 20 uur)
– Maandag 2 oktober (Concertstudio, 20 uur)

Klein breaking news

Op het verkiezingsdebat van vanavond over het jeugdbeleid (Jeugdhuis Reflex) laat nu ook de burgemeester verstek gaan. Hij zou zich laten vervangen door Jean de Bethune, schepen van economie. Dus alweer niet door de echte schepen van jeugd, Lieven Lybeer. Zouden we wel gaan?

Een eerste verkiezingsdebat (1)

Dat gaat door op woensdag 20 september in het jeugdhuis “Reflex”, Doorniksewijk 89 om 20 uur. De organisator is de Kortrijkse Jeugdraad.
Dat jeugdhuis Reflex wordt vanaf dit jaar niet meer op naam betoelaagd. De reden daarvan (en de mogelijkheid tot verdere ondersteuning) werd uitgelegd aan een delegatie van het bestuur. Meer weet ik er ook niet van.

Het debat zal uit de aard der zaak hoofdzakelijk gaan over jeugdbeleid.

De CD&V is vertegenwoordigd door de burgemeester himself en niet door Lieven Lybeer, schepen van jeugd. Partijpolitiek en bestuursmatig bekeken is dat bijzonder tekenend. Burgemeester wil daarmee zeggen: onze schepen zal er weer eens niets van bakken.

De andere partijen hebben echte youngsters afgevaardigd.
Bert Herrewyn voor de SP.A-Spirit. Elisabeth Van Damme voor de VLD. (Oorspronkelijk zou lijsttrekker Vincent Van Quickenborne van de partij zijn.) Benjamin Stockman is van Groen. Maarten Seynaeve is de rijzende ster bij het Vlaams Belang. Peter Degand is de marxist van dienst (PVDA).
Zij gaan nog een beetje afzien en zweten, onder de wolligheid van de burgervader. Meer dan 30 procent wol is goed denkbaar.

Wie met enige kennis van zaken het debat wil volgen kan met vrucht volgende documenten raadplegen:
het Memorandum van de Jeugdraad en het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 (104 pag.) en ook het Jaarplan Jeugd 2006 van de Stad.
Het eerste is te vinden op de website www.jeugdraadkortrijk.be en het stadsdocument staat op www.kortrijk.be.
(Met de zoekmachine van de Kortrijkse website komt men er niet. Maar als men gaat kijken onder de rubriek “ontspannen en genieten” bij “jeugd” en dan bij “jeugdprojecten en werkgroepen” ziet men de tekst wel een seconde verschijnen maar dan verdwijnt die weer. Best is gewoon bij de eerste pagina van “jeugd” blijven en scrollen.)

Het jaarplan Jeugd 2006 werd pas in juni (unaniem!) goedgekeurd.
Het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 is ook unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van februari 2005.
Alleen Spirit en Groen placeerden daarbij een overigens lovend woordje. De burgemeester zal het dus uiterst gemakkelijk hebben in het debat. Er is geen fundamentele kritiek bij de oppositie op het jeugdbeleid.

Op zo’n debatten komen zelden cijfergegevens naar boven.
Vandaar enkele data voor volgend jaar 2007. (Het gaat wel om een raming en de stadsbegroting 2007 is nog niet gekend.)
De personeelskosten voor “jeugd” blijven onveranderd: afgerond 704.000 euro. (Met hoeveel zijn ze daar nu, bij de jeugddienst? )
Werkingskosten: 390.000. (In 2004 veel meer.) Hoge bedragen zijn hier: onderhoud gebouwen (123.000) en huurlasten (128.750).
Overdrachten (wat dus in het echt naar de jeugd gaat): 756.360 euro. Vergelijk met de personeelskosten. Die overdrachten gingen ooit om méér ! (In 2005: 855.000 euro.)
Curieus is dat in het financieel overzicht voor de jaren 2004-2007 totaal geen sprake is van de Gentse vzw Habbekrats, en die zal ieder jaar niet minder dan 100.000 euro krijgen.
Wie krijgt volgend jaar het meeste geld? Het Jongerenatelier (151.552) dat dit jaar overigens enorm veel geld kon opstrijken, de vzw Jeugdinfra (137.581), en de vzw Fietsrijk/Kantrijk (121.362). Waar zit die vzw?
Totaal van de gewone uitgaven: 2,1 miljoen. In 2005: 2,2 miljoen euro.

Inzake buitengewone uitgaven (gebouwen, voertuigen, investeringsubsidies) is vooralsnog NIETS voorzien. In 2005 ging het om 640.000 euro en dit jaar om 130.000 euro.
Aan de burgemeester kan gevraagd worden of hij opvallende wijzigingen ziet voor volgend jaar.

Er zijn in het jeugdhuis Reflex veel heikele punten te bespreken.
Die Habbekrats! Het sukkelstraatje genaamd De Warande. De voorgenomen fusie van het JOC en Jeugdinfra. De achterstand inzake jeugdlokalen. Wat met de kleuters, de allochtonen, de hangjongeren? Waar blijft dat “studentendorp”? (Burgemeester voorzag ooit iets in de Wijngaardstraat. Smijt nu toch een keer die kazerne Sint-Niklaaskliniek tegen de vlakte! Er zijn hier al genoeg RVT’s.)
De evaluaties van bepaalde projecten die er maar niet aankomen. De controle op de financiering van jeugdbewegingen, en ook van bepaalde vzw’s. De Kreun! Het Muziekcentrum. Dat Fonds voor de Bevordering van sociale en culturele Participatie (van “kansarmen”). De “tienerzone”. Het reglement inzake financiële ondersteuning van particulier jeugdwerk. Die opleiding van “jeugdadviseurs”. Het onbekende schoolopbouwwerk. De ware kostprijs van de skatebowl. Jongeren die in Gent blijven. De universiteit die buiten stad campussen bouwt. De niet georganiseerde jeugd. De horeca die niet graag allo chtonen ziet opdagen. Het sluitingsuur. Het Vlaams Expertisecentrum SBB. De Vlasmarkt. De onvermoede ontvangsten in de rubriek “Jeugd” van de stadsbegroting. Waar men nooit over rept. De jeugdherberg. De impact en werking van de Jeugdraad. De doorstroming van informatie tussen het College, het zgn. strategisch college, de kabinetten, en de directiecomités en ik weet niet wat nog. Transparantie? Het waarheidsbeleven van schepen Lybeer. En de Jeugddienst zelf, of course.
En dat gezaag over “fuifruimte” kan men nu ook stilaan beu worden.