Is prof.dr. Filip De Rynck een intellectuele gozer?

Ik begin te twijfelen.
Is hij een politieke patjepeeër geworden? Een intellectuele potloodventer? Een relnicht? Tippelaar? Een janjurk?
We weten wel wat hij niet is: geen kluiveduiker, geen slome duikelaar, geen lapswans, geen sijsjesslijmer.

Aan het eind van dit stuk moet u maar zelf beslissen welk predikaat hij zo stilaan verdient. Ook nooit gedacht?

Filip De Rynck woont in Marke (Kortrijk) en doceert bestuurskunde aan de Gentse Hogeschool en ik geloof ook aan de Antwerpse universiteit. Doctor in de sociale wetenschappen en beroemd bij Vlaanderens politiek-sociologische studaxen.
Onze lezers kennen hem al vanwege zijn stemadvies in verband met de Kortrijkse burgemeester.

In het laatste nummer van de Stadskrant (1 september) wordt de hoogleraar naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid geïnterviewd.

Titel van het stuk: “Elke stem maakt het verschil”.
In het licht van wat nog zal volgen alvast die titel goed onthouden.

Au fond vertelt De Rynck in de Stadskrant geen al te merkwaardige dingen. (Elders doet hij dat wel.) Nu is het een al zoetsappigheid.
Gemeentepolitiek is een kunst geworden. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het lokaal beleid. We moeten goede leiders aanduiden die daadkrachtig en standvastig werken aan een leefbare stad. Etc.
En ja, elke stem maakt het verschil. Wie stemt voor een partij die niet constructief meewerkt aan het samenleven in de stad is daar mede verantwoordelijk voor.

In het tweede deel van het interview pleit hij voor het voortbestaan van de stemplicht. Met de obligate argumenten. Bij stemrecht blijven mensen met minder scholing en mensen uit kansengroepen systematisch weg uit de stemhokjes.

Allez, laat ons nu eens kijken wat de hoogleraar elders vertelt.
Krachtige taal.

Zijn lessen aan de Gentse hogeschool starten merendeels als volgt: “Als je een afkeer van de politiek wilt krijgen, dan moet je maar eens een gemeenteraad bijwonen.” Deze uitlating heeft hij onlangs nog eens openbaar aangehaald in het weekblad Knack. Waarom doet hij dat nu niet in de Stadskrant? Heeft De Rynck nog geen Kortrijkse gemeenteraad bijgewoond? Of heeft hij genoeg aan kortrijkwatcher?

Ja zeg, “elke stem telt”!
Wat schrijft Filip De Rynck in het blad “Lokaal”, ook van 1 september? (“Lokaal” is een gezagsvol tijdschrift voor lokale politici.)
We citeren letterlijk:
“Stem op 8 oktober dus overal voor een tripartite. Of liever: stem niet.”

Hoe komt hj daar zo bij?
Prof.dr. De Rynck is kwaad. Naar aanleiding van het feit dat men nu ook open en bloot verkondigt dat stedelijke dossiers pas “vergemakkelijkt” worden als lokale Schepencolleges een afspiegeling zijn van de coalities op het Vlaamse niveau.
Hij citeert hierbij uit “De Standaard” (11 augustus): “In de Vlaamse regering heeft de CD&V zijn partners SP.A en VLD al duidelijk laten verstaan dat een tripartite in Gent heel wat dossiers van de Arteveldestad zou kunnen vergemakkelijken.”
Waarom vertelt hij dit soort zaken niet in de Kortrijkse Stadskrant?
Ook alhier zijn bepaalde dossiers pas in tweede versnelling geraakt via de opname van een SP.A’er (Philippe De Coene) in het schepencollege, met goede contacten bij de entourage van bijv. minister Gilbert Bossuyt van Openbare Werken.

De Rynck had zijn interview in onze Stadkrant best wat kunnen opvrolijken met een verwijzing naar dit soort bedenkelijke kanten, ook in de Kortrijkse politiek.
Zo zegt hij nog in “Lokaal”: “Als het over klein geld gaat, dan mogen lokale verkiezingen een beetje meespelen. Maar als het over groot geld gaat, over ingrijpende lokale beslissingen, dan beslissen de relaties en kennissen in Brussel.”
De prof maakt de Kortrijkzanen iets wijs als hij ze de raad geeft om te stemmen voor “leiders met strategie en de nodige kennis”.
Neen, professor! We moeten stemmen voor mensen met een lange arm in Brussel. En dat is juist wat onze huidige burgemeester beoogt wanneer hij openlijk zegt dat hij na de federale verkiezingen ook “aanwezig” wil zijn in Brussel.
Professor, meer lezen!
Stefaan De Clerck verkondigde, ook in “De Standaard” (12 augustus): “Voor een burgemeester is het essentieel dat hij een poot in Brussel houdt”.

Vraag is of Filip De Rynck als Markenaar voor onze huidige burgemeester zal stemmen.
We kennen al het antwoord! Niet uit de Stadskrant, maar wel weer uit het blad “Lokaal” (mei 2006).
Zie ons stuk van 10.05.06.
Daarin vertellen we dat De Rynck in “Lokaal” verklapt dat hij een provisorische stem zal uitbrengen op Stefaan De Clerck.
Waarom toen nog (mei) provisorisch?
Hij zal dit doen “zolang vast staat dat hij tenminste voltijds burgemeester blijft en niet als een gek (sic) cumuleert”.

ZO.
SINDS 12 AUGUSTUS WEET PROF.DR. DE RYNCK WAT TE DOEN.
Niet stemmen, en zeker niet op Stefaan.

Op maandag 2 oktober gaat er om 20 uur een lijsttrekkersdebat door in de Concertstudio (Conservatoriumplein). De moderator is niemand minder dan Filip De Rynck! Allen daarheen, om de juiste vragen te stellen.