Kortrijk en EXPO’58

Wie de Expo van 1958 heeft meegemaakt is sindsdien definitief getekend. Veel Belgen zagen aldaar voor het eerst zwartjes in levende lijve. Een ruimtetuig. Zelfs kleurentelevisie. Volgens de legende riep Wilfried Martens bij een betoging om wapens voor zijn Vlaamse strijd. Mijn moeder hing plots rare gordijnen aan de ramen. MIRO! We werden verplicht om op oranje designstoelen te zitten kaarten. In de cafés van de wijk “Oud België” (een soort “bokrijk” op de Heizel) gingen vrouwen nu zelfs aan het roken. Talloze Vlamingen (davidfondsers) zagen voor het eerst in hun leven – vanuit de verte – de stad Brussel.

Kortrijk had ook iets te maken met de wereldtentoonstelling. Er was een participatie van Kortrijkse bedrijven (De Coene, Kortrijks Dakpannenkantoor), en kunstenaars. Veranneman natuurlijk, maar ook Pol Van Rafelghem die pas een prijs had gewonnen in zijn eerste jaar “Ter Kameren”. Hij mocht een bas-reliëf plaatsen op het paviljoen “grafiek en papier”.

Vandaar dat Kortrijk nu wil deelnemen aan een soort viering van de vijftigste verjaardag van de Expo. Een initiatief van erfgoedcellen uit diverse steden (blijkbaar geen Waalse) en anderzijds het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) en Culturele Biografie Vlaanderen (CBV).

Het project is eigenlijk al gestart in april van dit jaar.
Men wil vooreerst een “geheugenkaart” aanmaken die een website moet genereren, een database met getuigenissen, persoonlijke verhalen en allerhande beeldmateriaal, voorwerpen. Er komt in 2008 nog een publicatie over een en ander in boekvorm.

Onze Kortrijkse erfgoedcel doet dus ook mee aan dit interstedelijk project (u ook?) en de coördinator VCV zal hiervoor op de eerstkomende gemeenteraad jaarlijks en voor de duur van het project 5.000 euro aan subsidie krijgen.

Een schoon project. Erfgoedbeleid moet niet altijd gaan over oude molens en pijptoebak.
Maar toch moet er me weer iets van het hart.
We zeggen dat niet altijd, want dan word je algauw aangezien als een kommaneuker. Altijd opnieuw is er bij Kortrijkse projecten – hoe goed die ook kunnen zijn – een vuiltje aan de lucht. Kostprijsoverschrijdingen, tekort aan mededinging bij overheidopdrachten, laattijdige beslissingen, vertragingen bij de uitvoering, gekonkelfoes, vriendjespolitiek, tekort aan transparantie, onduidelijke financieringen. Slechte, onvolledige dossiers. Bestekken die niet door ambtenaren zijn opgemaakt.

Wat is er nu weer aan de hand? (Of aan de knikker.)
De gemeenteraad van 11 september a.s. zal een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren voor een project dat al maanden loopt. In dat contract staat zelfs dat de eerste storting van 5.000 euro aan het VCV zal gebeuren op …1 juni 2006.

EN POL VANRAVELGHEM WEET NOG ALTIJD VAN TOETEN NOCH BLAZEN.