Het programma van www.ikiespvda.be

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 behaalde de PVDA (Partij van de Arbeid, nog altijd maoïstisch van aard?) hier 89 volledige lijststemmen. De toenmalige lijsttrekker Carole Decerf kreeg 57 naamstemmen. Doen nu weer mee: Marij Defiew (toen 24 naamstemmen), José Delrue (14), Marijke Sandelé (24).
Huidig lijsttrekker is Peter Degand. Woont in de Rijselsestraat en is psychiatrisch verpleger te Ieper. Gekend in de antiglobaliserings- en vredesbeweging.
Staan nog – als nieuw dan – op de lijst: Nancy De Cat (lid van het ACV-LBC, en van Natuurpunt), Filip Desmet (ABVV-delegee in textiel), Jimmy Vancalbergh (sociaal-cultureel werker in het OCMW).
Lijsttrekker voor de provincie in ons district Kortrijk is Jef Bossuyt uit Zwevegem. Als syndicalist bij de Post was hij onlangs nog in Sina (zie ons stuk over Wuxi). Zijn bijwijlen hilarisch verhaal kunt u nalezen op http://jefetmarcenchine.googlepages.com.

We zeggen dit allemaal maar even tussendoor omdat de partij al zo weinig geld heeft (en uitgeeft) in de campagne. Beetje reclame maken alhier kan geen kwaad.

Maar toch heeft de partij bij ongeveer 7.000 Belgen grondig gepeild naar de belangrijkste prioriteiten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Vandaar dat de PVDA in de gemeenten (vooral de grotere steden, maar ook in Brugge, Menen, Harelbeke, Iper, Tielt) waar een lijst is neergelegd overal met drie dezelfde punten naar voren komt.

1. Minder taksen voor de gezinnen en méér inkomsten voor gemeenten.
Zoals ongeveer alle partijen wil de PVDA ook een reeks taksen of belastingen afschaffen of verlagen. Maar dan wel voor werkende mensen en werklozen.
In Zelzate gaat het bijv. over “pestbelastingen” als de gezinstaks en parkeermeters. In Antwerpen over de hoge parkeerboetes. (Handarbeiders, dokwerkers hebben nu ook een wagen.)
Over het algemeen kant de partij zich nog tegen een verhoging van de aanvullende personenbelasting “om de tekorten te dekken”. En zij is voor een verlaging van de grondlasten voor de mensen met een gewone gezinswoning.
Anderzijds wil de partij toch meer inkomsten voor de gemeenten, want de gemeenten hebben meer geld nodig. Waar moet dit geld dan vandaan komen? Niet van de gezinnen, maar wel van het Gemeentefonds! (Dat is toch ook van ons?). Er is ook nog veel te winnen door de inkomsten uit kapitaal te belasten. Met een nieuwe aanvullende gemeentebelasting op uw spaarrekeningen, uw aandelen en obligaties. En de PVDA wil zelfs dat nog meer gemeenten belastingen heffen op drijfkracht. En op verspreiding van reclamedrukwerk (enkel voor banken en financiële instellingen).

2. Gas en elektriciteit moet 20 procent goedkoper.
Hoe dan?
Ten eerste door de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat dan gezamenlijk voor alle inwoners én voor de gemeente aankopen van energie “in het groot” kan doen. Dat is een goed idee.
(Kortrijk, en meer speciaal schepen de Bethune is er na al die jaren nog altijd niet in geslaagd om voor Stad een nieuwe – goedkopere- leverancier te vinden.)
In feite wil de partij de liberalisering van de energiemarkt weer ongedaan maken. Leg dat maar eens uit aan de mensen, en aan Europa.
De PVDA ijvert ook voor een verlaging van de BTW op energie, van 21 naar 6 procent. Zoals in Engeland en Portugal. Voor een doorsnee gezin kan dit zelfs tot 200 euro aan besparing opleveren.

3. Betaalbaar wonen.
Hierover is het PVDA-programma nogal summier.
Elke gemeente moet een plan maken voor het bouwen van sociale woningen. Men eist eerlijke huurprijzen gebaseerd op objectieve criteria.
De bouw van sociale woningen kan gefinancierd met een belasting van 2 procent op de grote fortuinen van 500.000 euro en meer.
(Wist u dat zo’n belasting op het fortuin van de familie Boël zou volstaan om 2.000 woningen te bouwen in La Louvière?)

Zo.
Indien u al een PVDA-programma in uw bus kreeg, zult u over dit alles waarschijnlijk véél minder terugvinden.
In de persmap van de partij (bij de voorstelling van de lijst) staan over het Kortrijkse programma welgeteld 11 lijnen.
Waarvan dan nog een paar zinnen die niet goed zijn te begrijpen. Zoals het punt waarbij men de gemeentelijke taks op verwerking van afvalstoffen wil “verminderen”. (Gaat dat over goedkopere huisvuilzakken? Zodat we nog meer vuil kunnen wegsmijten?)
En een zinnetje dat niet juist is. “Intercommunales passen het principe van de openbare aanbesteding toe.” Ja? Gaselwest ook? Leiedal ook? (Overigens kregen “intercommunales” al geruime tijd een andere naam.)

P.S.
Bij een actie op 25 september stelde de PVDA voor om een woon- en energieloket op te richten. (Hebben we geen woonwinkel dan?)
Men vroeg daarbij om een fortuinbelasting van 1 procent, geen 2.