Het enig ware programma

De partijprogramma’s en de individuele beloften van kandidaten tellen niet echt mee. Niet meer lezen! Weggooien.

Het enig juiste programma stond al in de Stadskrant van juli en is min of meer opgemaakt door de ambtenarij en Leiedal. Vroeger aangezien als de vierde macht.
(De Stadskrant kunt u gerust beschouwen als ons plaatselijk Staatsblad.)

De titel was: “Wat zal de stad de komende jaren doen?” Een beetje ironisch is het wel om te constateren dat vele voorgenomen projecten eigenlijk al lang in de pijplijn zitten. Of de vorige keer al waren beloofd.
(Het fenomeen “traagheid van bestuur” is waarlijk onvoldoende gepercipieerd door de bevolking.)

Er komen heelwat RUP’s. Bindende ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Voor Kortrijk-Weide, voor groenzones aansluitend bij de ambachtelijke zone Venning, voor reconversies langs het kanaal, voor de site zwembad (denkt men echt dat de Wikings zullen wijken?), voor de stationsomgeving en het Conservatoriumplein, voor de ontwikkeling Morinnegoed als woongebied, voor zonevreemde sportvoorzieningen en bebouwingen, voor de valleien Toortelbeek en Weimeersbeek, voor de Heulebeek, Markebeek, Neerbeek, voor een woningbouwproject Kromme Olm, en ja: ook voor het doortrekkersterrein voor zigeuners. (Waarom daar geen “zwerfwagens” – mobilhomes- toelaten?)

Er is nog een administratief probleempje. Om RUP’s te mogen maken moet een gemeente voldoen aan vijf voorwaarden. En volgens de officiële website van het Vlaamse Gewest althans hebben we nog altijd geen plannen- en vergunningenregister. Zelfs geen structuurplan, maar dat is niet waar.

Wat gaan we nog doen?
Zorgen voor een groen Kortrijk. Een groene verbinding tussen stadsring en Diksmuidekaai, iets doen met de westelijke tip van het Buda-eiland, secret gardens, vervolledigen van groene gordel oost met aanleg van Buda -beach, stadsrandbos (Bent u ook al dat woord beu? Geboortebos!), universiteitspark, groenzones Watermolenstraat, Iepersestraat, TSA, Vetex, Loofstraat, buurtgroen in Bellegem. Verder nog een ecologisch netwerk uitwerken, een inventaris maken van waardevolle landschappen. En de erosie bestrijden ! (Dat brengt subsidies op voor Leiedal en het gelieerde studiebureau.)

Wonen.
Kortrijk-Weide (die woontorens? het Belvedère?), gronden De Kien, Morinnegoed, Goed te Bouvekerke, Spoorweglaan, Moorseelsestraat, Peperstraat, Oliemolenstraat, stationsomgeving.
Reconversie van de ziekenhuissite Sint-Niklaas. Alweer een rusthuis! Gooi die kazerne toch tegen de vlakte! Maak daar een vijver met paalwoning voor studenten.
Men zoekt ook een nabestemming voor de Rijkswachtkazerne. Hoeveel brengt die op (van de Staat)? Laat daar kansarme studenten voor een appel en een ei gaan wonen.
Dan het winkel- en wooncomplex Sint-Janspoort natuurlijk. (Heeft er al iemand een nieuwe naam gevonden? Waarom niet: de KOEJEKOP?)

Er komen “bedrijven” op Kortrijk-Weide, de Venning, stationsomgeving, Kapel ter Bede, Watermolensstraat, Ter Doenaert, Torkonjestraat, Kruiskouter, site MDK (Bellegem).
Een kleinhandelszone op Hoog-Kortrijk.

Het hoofdstuk “verkeer en vervoer” vermeldt dat er fietsroutes komen langs het kanaal, de oude Leiearm, de invalswegen, verbindingen tussen de Diksmuidekaai en het Guido Gezellepad, tussen groengebieden.
Er wordt van alles “heringericht”. De oude Leiarm, Noordstraat, Beheerstraat, Meensesteenweg, rotonde Panorama, Zwevegemsepoort, Buda-eiland, kruispunten aan de Beneluxlaan, doortocht Aalbeke en Sint-Katherina, de buurt rond Sint-Denijsestraat. Een langparkeerplaats op Kortrijk-Weide.

Handel, diensten en recreatie.
Zie nog de RUP’s. Maar wat is dat: “bouwblokranden afwerken”?
En “ca. 8 ha reserveren op KHZ voor grootstedelijke functies”?
De Xpo wordt nog uitgebreid! En we krijgen een parking op het EI. Nieuw zwembad. Muziekcentrum. Bibliotheek. Crematorium. De noodzaak en de plaats van een ontmoetingscentrum Zuid wordt weer onderzocht. Buurthuis te Rollegem. Jeugdlokalen in Rollegem en Aalbeke. Uitbreiding van de school in Kooigem. Er wordt een toeristisch recreatief netwerk uitgebouwd. En een strategisch winkelplan opgemaakt. Verenigingen mogen zich vestigen in “bestaande gebouwen”. (Wordt nog onderzocht.)
Zijn de droogloodsen van Koramic nu al beschermd?

Nu blijft het wachten geblazen op de volgende belastingverhoging.