Wordt Kortrijk goed bestuurd ? (3)

Een beetje treffelijk bezonken wetenschappelijk verantwoord antwoord (gesteund op een waaier van feiten, indicatoren) kan nog net niet. Te laat.
Maar over zes jaar kan dit dan toch al wat méér mogelijk zijn.
De CD&V heeft als partij dan beloofd dat men voortaan aan de lokale mandatarissen een opleiding zal geven inzake “deugdelijk bestuur”.
‘ t Zal deugd doen, voor iedereen.

Daar dient dan wel een systeem bij ontwikkeld om ook ietwat kwantitatief te meten of men al of niet goed bestuurt.

Er is in Vlaanderen al sinds 2001 een “Steunpunt Bestuurlijke Organisatie”. Een consortium van K.U. Leuven, universiteit Antwerpen, Gent en hogeschool Gent. Onze Kortrijkse prof. Filip De Rynck (uiteindelijk een goeie humorvolle gast, maar hij zal het ter stede meer en meer behoorlijk moeilijk krijgen) behoort tot de club van bestuurskundigen.
In dat clubje van geleerden maakt men tevens werk van “monitoring” van lokale besturen.
Er is zelfs al een hanteerbare definitie gevonden van wat men bestuur(s)kracht noemt. En in de Westhoek loopt hierover een pilootproject (met Bart De Peuter en Geert Bouckaert van K.U.Leuven). Is dat nu al gedaan?
De “indicatorenset” over bestuurskracht moet nu maar eens officieel en jaar na jaar op onze stad toegepast.

Kiezers gaan af op indrukken. Dat is democratie. Die fameuze perceptie. Van wat men verneemt uit gazetten van Roularta. WuTeeVee.
Men ziet die Leiewerken! (En beseffen daarom niet dat de ellendige vertragingen in het verleden – en heden – allemaal gebeur(d)en onder CVP-bewind. Staan er ook niet bij stil dat het hier gaat om werken van het Gewest, niet van Stad.) Idem qua Westelijke Ring.

Vriend en vijand zijn het er dan over eens dat er een nieuwe dynamiek in Stad is gekomen. Maar ik ook.
(Sinds 2003, ja, tevoren heerste nogal diepe rust door mentale of fysieke afwezigheid van de burgemeester. In 2003 konden we nog het opduiken meemaken van de nieuwe schepen van mobiliteit, Guy Leleu. Dat is nu wel een keer geen slome duikelaar. Zijn historische rol is nu al te overzien. Als de Kortrijkse burgerij daar onder mekaar uiteindelijk niet veel graten in ziet – of er nog aan uitgeraakt – wordt hij ooit nog burgemeester. Van het nieuwe ACW. Standenparij overstegen.)

En toch, en toch.
Lezers van kortrijkwatcher kennen wel een aantal feiten die wijzen op “traagheid van bestuur”.
Ben persoonlijk als kiezer bijvoorbeeld zéér geschrokken door de cijfermatige vaststelling dat er inzake investeringen (buitengewone begroting) zo weinig binnen het jaar zelf wordt aangerekend. Zie onze stukken over “de ware investeringen”. Zie daarbij het verhaal over “de onwaarden”, de vele niet-verwezenlijkte ontvangsten. Minontvangsten. Misslagen. Gemiste subsidies.
(Er is hier op deze blog nu een zoekfunctie.)

Nog een keer de meest recente cijfers bekeken, die van vorig jaar.
In 2005 werd er in buitengewone dienst 52,7 miljoen vastgelegd. D.w.z.: er is in dat jaar een verbintenis opgesteld, met bijv. een aannemer, een (extern) studiebureau. Dat is tamelijk veel, maar daar steken hele sommen bij die we ooit terugkrijgen. Van die kerkfabrieken. Participaties door lobby’s aanbevolen.
Welnu, hoeveel van die vastleggingen zijn dan gefactureerd? Slechts 26,4 miljoen ! (Die afrekeningen kunnen ook slaan op dingen van vorige jaren.)
Dat noemen wij “de ware realisatiegraad”. Geen Cnudde zal ons tegenspreken.
(Alain vindt het nu bijna beschamend om aan de kiezer te zeggen dat hij schepen van financiën is. Dat is nie echt flink.)

Kiezers percipiëren ook niet totaal wat men kan omschrijven als het “sigaren-van-eigen-doos” effect.
Als het stadsbestuur een nieuwjaarsreceptie organiseert voor de bevolking, of een hoop zand gooit op de Grote Markt, dan hebben wij dat betaald hoor. Niet schepen Bral, alhoewel hij dan doet alsof. Een kerel zeg, is dat.

Wij allen, Kortrijkzanen hebben almachtig veel bijgedragen opdat het Schepencollege iets zou kunnen terugdoen voor onszelf.
Tot vervelens toe, het nog maar eens herhalen.
Inzake personenbelasting schonken wij gezamenlijk aan Stad in 2000 15,8 miljoen euro. In 2005: 19,6 miljoen.
De onroerende voorheffing bracht 16,6 miljoen op in 2000. In 2005 werd dit 22,5 miljoen. Bereken per kop.
Alles samengenomen stegen de totale ontvangsten voor de stad (met de Fonsen en zo) in de voorbije bestuursperiode met zowat 20 miljoen euro.
Dat mag allemaal, maar zeg het dan aan de kiezer.

En dan. Moet men hierover nu ongerust over zijn of niet?
Volgens de balans bedroegen de schulden over méér dan 1 jaar in 2001 86,8 miljoen. In 2005: 118,1 miljoen. Die van 1 jaar of minder zijn gestegen van 21,5 miljoen naar 32,1 miljoen.
Dit soort zaken gaat ongemerkt voorbij aan de kiezer. Het wordt hem ook niet verteld. Het staat niet in de gazetten.

Weet u wat er ook een tekende indicator is over goed bestuur?
De mate waarin oorspronkelijke geraamde kosten voor projecten bij de aanbesteding of oplevering werden overschreden.
Meest recente: de skatebowl, het stadhuis, de Groeningestraat. Libel.

We gaan niet zagen.
En zo kunnen we doorgaan met het zoeken naar antwoorden op de vraag of Kortrijk goed wordt bestuurd. IK WEET HET NIET.
Blijf lezen in deze kroniek over het reilen en zeilen in politiek Kortrijk.

Er is ook nog zoiets als het “Financieel beleidsplan 2006 tot 2009”.
Volgens voormalig schepen van Financiën (Hilde) is dit een document waar we niet al te veel aandacht moeten aan besteden.
Dit doen we dan ook niet.
De dotaties van de hogere overheid zullen nog stijgen. Dank u. Zowel de ministers van Leterme als Verhofstadt. (Au fond: wijzelf.)
De belastingontvangsten ook. De lasten van leningen evengoed. Nu ca. 12,8 mio. Volgend jaar 14,5. Niet op letten.

Moge iedereen zondag een verantwoorde stem uitbrengen.
Amen.