Uitslag van de CD&V als standenpartij

Burgemeester Stefaan De Clerck heeft ook als voormalig partijvoorzitter altijd geprobeerd om de standen te overstijgen.
In Kortrijk lukt dat niet zo best. (Hijzelf vormt met een particuliere aanhang een soort stand op zichzelf.)

Bij de verkiezingen voor 2006 is er in christendemocratische kringen weer heelwat palaver geweest bij de lijstsamenstelling. (Elders ook.)
“De Gilde” kreeg ditmaal de tweede (schepen Guy Leleu) en derde plaats (raadslid en OCWM-voorzitster Franceska Verhenne) op de lijst. Aangezien men nog een plaatsje moest vinden voor de kartelkandidaat van N-VA (Godelieve Vanhoutte) kreeg schepen Lieven Lybeer slechts de zesde plaats.
Vanaf de 9de plaats (Alain Cnudde) werd in principe het ritssysteem toegepast. Afwisselend iemand van “de gilde” en van “de middenstand”. Nu “middengroepen” genoemd. Met dien verstande dat de N-VA nog de 10de, 15de en 20ste plaats kreeg.

Het ACW (an sich) heeft ditmaal niet echt uitgepakt met een eigen volwaardig programma, maar in het ledenblad “Visie” werden de kandidaten van eigen volk toch wel dik in de verf gezet (en niet enkel in onze stad) en drong men ook sterk aan op een (meer?) “sociaal beleid”. Men publiceerde zelfs een CD&V-lijst waarop precies de ACW-kandidaten in kleur werden aangegeven. Ongetwijfeld om uit te knippen en om mee te nemen naar het stemhokje. Nieuw soort “bolletjeskermis”.
Het ACW kreeg nu 19 plaatsen toegewezen, de vorige keer 20.
In “Visie” werd wel uitdrukkelijk gezegd dat het ACW streeft naar een meerderheid in het College van Burgemeester en Schepen.

We bekijken nu even het aantal naamstemmen dat naar ACW-kandidaten ging.
Dan moet men dit in het CD&V-hoofdkwartier (waar is dat eigenlijk?) niet meer zelf berekenen. (Want, wees gerust, dat cijfergegeven wordt binnen de standenpartij goed in de gaten gehouden. En bij de evaluatie van de nederlaag – de meerderheid in zetels is gebroken – zal dit soort zaken bij het CD&V-bestuur onverbiddelijk aan bod komen.)

Tussen haakjes geven we voor iedere kandidaat nog de behaalde voorkeurstemmen in 2000 en als het kan ook die van 1994.
De volgorde is die van de lijst, niet die van het aantal naamstemmen.

2. Guy Leleu: 3.037 (1.482) (1.800)
3. Franceska Verhenne: 2.523 (1.551)
6. Lieven Lybeer: 3.521 (2.488) (1.850)
9. Alain Cnudde: 2.731 (1.748)
11. Filip Santy: 1.278 (1.195) (1.722)
13. Sylvie Vandenbulcke: 774
16. Marianne De Candt: 1.024 (1.218)
18. Martine Vandenbussche: 1.125 (893)
21. Mia Verhenne: 800
23. Freddy Seys: 888 (803)
25. Lieve Vansevenant: 882
27. Antoon Sansen: 1.318 (1.438) (6.814)
29. Annemie Pauwels: 872
31. Yann Mertens: 787
33. Tine Catteeuw: 763
35. Jo Olivier: 1.057
37. Annemieke Daenekindt-Lambrecht: 826
39. Roel Deseyn: 1.499 (781)
41. Carl Decaluwe: 2.263 (1.892)

Nu nog even al die ACW-naamstemmen samentellen.
Het totaal van het aantal voorkeurstemmen op ACW-kandidaten bedraagt 27.968. In 2000 was dat 26.981.
Al met al niet zo slecht, want ware stemmenkanonnen uit de “Gilde” deden niet meer mee: Frans Destoop (vorige keer 3.819 naamstemmen), Maria Danneels (1.754), Marcel Waegemans (1.511).

Anderzijds zijn er nu nog 9 pure ACW-verkozenen (op 41), terwijl dat er in de aflopende bestuursperiode nog 11 waren.
Marianne De Candt bijv. is weggevallen. Nieuwkomers zijn Martine Vandenbussche en Roel Deseyn (een overigens hardwerkend volksvertegenwoordiger).

Wie deed het goed bij het ACW?
Lieven Lybeer! Meer stemmen dan Guy Leleu! Dat komt door al zijn mandaten en voorzitterschappen in gemeentelijke en andere vzw’s en verenigingen. Overal kon Lieven goed doen en goed ontmoeten. En hij was ook overal, samen met zijn eega. Familieman!
Verder natuurlijk Guy Leleu (ietwat té laat schepen mogen worden), schepen Alain Cnudde, OCMW-voorzitster Franceska Verhenne, volksvertegenwoordiger Carl Decaluwe (die in de gemeenteraad nauwelijks tussenkomt), Roel Deseyn.

Wie wordt ACW-schepen?
Certitudes kunnen volgens het stemmenaantal niet anders zijn dan Lybeer, Leleu, Cnudde.
(Franceska Verhenne blijft toch OCMW-voorzitster?)
Het ACW kan – zoals gehoopt, als eeuwenoude doelstelling – zeker geen meerderheid halen in het College. Alleen al vanwege die kartels. (ACW was absoluut geen voorstander van een CD&V-N.VA kartel.)
Overigens had de Gilde in de voorbije legislatuur al geen soort meerderheid. Naast de burgemeester (toch “middenstand”?) waren er vier ACW-schepenen, drie middenstanders en één van SP.A. Burgemeester plus 3 middenstanders maken ook vier.

Voor onze lezers uit het buitenland.
ACW-schepen waren: Frans Destoop, Guy Leleu, Lieven Lybeer, Alain Cnudde.
Middengroepen: Hilde Demedts, Jean de Bethune, Stefaan Bral.

Het gevecht om schepenzetels (en andere mandaten: crematorium?) belooft boeiend te worden.
En nu niet enkel meer als een strijd tussen de standen.
Hoe dan ook komt er een coalitie. Wat zal de SP.A nu vragen? Nog een plaatsje voor de kartelpartner Spirit?
Drie schepenen??? Philippe De Coene, Marc Lemaitre, Bart Caron? Of een jonge gast, die “high potential”? KAN NIET. En moet CD&V zijn partner N-VA (Godelieve Vanhoutte) ook nog belonen? Voorzitter van de gemeenteraad zeg!
En wat zou de VLD graag hebben bij een eventuele coalitie?

Maar eerst nog even kijken hoeveel naamstemmen de CD&V-“middenstand” kon veroveren.
Totaal van de naamstemmen vanuit de “burgerij” (wat men vroeger ook wel eens de “Patria” noemde) : 30.455. Dus toch ietwat meer dan de gilde kon achter zich krijgen.
Mogen we daar nog die van N-VA bijtellen? (De Vlaams-Nationalisten kan men toch niet als een arbeiderspartij beschouwen?)
Dan komen we aan 33.571 uitgebrachte naamstemmen voor deze “burgerlijke stand”.

Weer een lijstje van naamstemmen, volgens de plaats op de lijst, met tussen haakjes uitslagen van vroeger.
1. Stefaan De Clerck: 8634 (15.262)
4. Ann Pascale Mommerency: 756
7. Stefaan Bral: 3.096 (2.992) (2.436)
8. Hilde Demedts: 2.406 (2.081) (3.167)
12. Kathleen Segers: 1.061 (1.194) (1.543)
14. Patrick Jolie: 1.541 (1.282) (1.457)
17. Christinne Depuydt: 1.391 (1.112)
19. Johan Coulembier: 1.116 (idem!)
22. Pieter Soens: 1.682
24. Katrien Brouckaert-Van Der Meulen: 834
26. Gerard Parmentier: 932 (647)
28. Chantal Hoornaert-Demeulenaere: 574
30. Michel De Clerck: 943
32. Maka De Lameillieure: 707
34. Nic Cattebeke: 707
36. Carine Verhaeghe-Vercleyen: 908
38. Isabel Van Den Bergh: 722
40. Jean de Bethune: 2.355 (1.603)

De “middenstanders” hebben 8 verkozenen.
(Kathleen Segers valt weg zeg. Dat is dat meiske dat in de vorige gemeenteraad als ongeveer enige en laatste tussenkomst in al die jaren meende te moeten opperen dat Hans Masselis “al te lang”‘ gemeenteraadslid is geweest. Gewoon als een uitroep van welgeteld drie woorden. In al die jaren. Hebben we gelachen.)

N-VA: één.
Godelieve. Die gewoon dankzij een gunstige plaats op de vorige lijst van VLD-VU-ID in 2000 is kunnen raadslid worden.

Middenstand en Gilde houden mekaar plus of min in evenwicht.
Wie zal er onverbiddelijk en hardnekkig binnen de “rechtervleugel” weer schepen willen worden? Bral, Demedts, de Bethune.
Wordt Hilde geslachtofferd bij de coalitievorming? Zij gaat er nochtans weer wat op vooruit! (Moet namelijk veel soorten huwelijk afsluiten en huwelijksverjaardagen en 100-jarigen vieren.)
Gelukkig voor al die kandidaten is schepen Destoop verdwenen en komt ook het voorzitterschap van Leiedal vrij. Waarschijnlijk. (Stel je voor dat een andere gemeente dit nu een keer wil!)

Het gaat (nu bij de coalitiebesprekingen) niet helemaal over programma’s hoor.
Tenzij dan wél in deze zin: wie een uitvoerend mandaat bekomt of een belangrijke functie in de wacht sleept kan dan een beetje meer op kousenvoeten zijn verborgen agenda (projecten) doorvoeren. Als een of ander rivaliserend schepenkabinet eventjes niet goed oplet is het zo gebeurd.
SP.A schepen De Coene was daar een meester in.

P.S
Zomaar zeggen dat de CD&V zijn electoraal publiek (helemaal) heeft verloren ten voordele van het Vlaams Belang is toch wel een beetje vlugge redenering. Hoe weet men dat? Waarom meent de burgemeester zoiets? Wil hij daarmee het ACW jennen?
Zijn er hier exit-polls geweest? (Daarbij bevraagt men kiezers bij het buitenkomen van de stembureaus.)
Stel u het volgende voor. Dat er nogal wat veel vroegere VLD-kiezers zijn weggelopen naar het Blok. Maar dat diezelfde VLD-partij intussen kiezers heeft gewonnen bij de CD&V. Of bij geheel nieuwe kiezers.
‘t Is allemaal niet zo eenvoudig.
Paradox? Zijn er vroegere CD&V-kiezers (ACW) weggelopen omdat de partij een kartel vormde met nationalisten?
Weet er dat iemand?