De quote van de dag (2)

In de raadscommissie van gisteren werd het veiligheidscontract- en preventiecontract 2006 besproken.

Bij die gelegenheid kwam ook Alain Cnudde aan het woord. Want hij is naast schepen ven Financiën ook bevoegd voor Welzijn.

Raadslid Verschaete (VB) merkte op dat het probleem van het roken niet werd opgenomen bij de aanpak van de drugproblematiek.

Waarop schepen Cnudde een definitie formuleerde van wat drugs zijn.
Als drug wordt beschouwd, een middel dat de stemming van de gebruiker kan wijzigen.”

Dus parfum??
Parfum in een overvolle bus kan trouwens ook tot “overlast” leiden.

N.B.
Het veiligheids- en preventiecontract 2006 (VPC) wordt nu pas goedgekeurd.
De preventieambtenaar was ziek.
Was hij dat dan ook in 2005? Toen kwam de goedkeuring er pas in juli.
Het VPC brengt ons telkenjare 515.671 euro op, vanwege de federale overheid. Al zeker tien jaar.
Wie daar meer wil over weten kan alhier met vrucht een stukje lezen dd. 4 juli 2005. Daar verneemt u dan hoeveel bureaucraten met dat VPC gemoeid zijn. Een stuurgroep. Twee “cellen”. Een consultatieve raad. Een contractmanager. Een evaluator. Twee schepenen.
Een heel hecht team van mensen zodat er niemand mag ziek vallen.