Zwerfkatten lijden NIET onder traagheid van bestuur

Dat vergt enige uitleg.
In het kader van het milieubeleidsplan nog wel heeft schepen Philippe De Coene al in 2002 beslist om zwerfkatten aan te pakken. En dit in samenwerking met de “Stichting Dier”.

De gemeenteraad wou nu wel al in april van dit jaar 2006 zeker een nieuwe overeenkomst met deze stichting goedkeuren, waarschijnlijk omdat de kosten wat de pan uitrezen.
Hoe meer zwerfkatten men bij die vzw van de dieren in het vizier kreeg, hoe hoger de inkomsten voor de vzw (75 euro per gevangen wild) en voor de dierenartsen (van 50 tot 94 euro, betaald door de vzw?).
Er zijn veel soorten diverse belangenloze dieren- en mensenvrienden. Wel nooit voor insecten. Muggen. Vliegskes. Meikevers.

Maar toen ontdekte iemand van Stad zeker dat die stichting vanwege interne perikelen althans juridisch niet meer bestond en zijn naam had veranderd in “Zwerfdier vzw”.

Schepen van milieu kon toen niet anders dan de geplande overeenkomst met een maand uitstellen. Het is nu oktober geworden.
Al die hete maanden kregen onze zwerfkatten vrij spel!

(Over deze problematiek hadden we het hier al uitvoerig. Zoek met de term “zwerfkatten” in de functie rechtsboven.)

Er ligt nu een voorstel op tafel voor een nieuwe aanpak.
Nogal ingewikkeld. Een tweesporenbeleid nu!

De grote nieuwigheid is dat Kortrijkzanen nu een reductiebon kunnen krijgen om hun eigenste huiskatten te laten steriliseren of castreren.
(Toch even een waarschuwing van medische aard: katten die alleen gesteriliseerd worden kunnen nog krols zijn en de buurt op stelten zetten! Overlast!) Die eierstokken motten weg, anders gaat het niet.

Elk Kortrijks “huishouden” heeft recht op 1 bon, naargelang het geslacht van de kat ter waarde van 25 of 50 euro. Dit komt neer op 50 procent van de kostprijs van de behandeling. Met Stad hebben participerende dierenartsen (wie zijn dat?) een overeenkomst over het honorarium gesloten: 50 euro voor een castratie en 100 euro voor een sterilisatie.
Men raamt het aantal opgevraagde reductiebonnen op 300.
Geraamde kostprijs: 12.000 euro.
Maar er is nog een bedrag voorzien voor sensibilisering van kattenvrienden via folders. 1.500 euro, inclusief het drukwerk bonnetjes.
AL DE VOORSTANDERS VAN DIERENPLICHTEN ZULLEN DAARVOOR OPDRAAIEN. Sensibiliseren is : geen eten meer geven aan zwerfkatten.

Wordt de samenwerking met de vzw Zwerfdier dan opgezegd?
Helemaal niet, maar Stad hoopt wel op de afbouw ervan.
Bij meldingen aan Rap&Rein van hinder en overlast door zwerfkatten krijgt de vzw de opdracht om de beestjes te pakken en ze naar een dierenarts te brengen voor behandeling. Euthanasie kan. Dat inslapen kost bij de dierenarts 50 euro.
De vzw Zwerfdier krijgt hiervoor per kat een vergoeding van 80 euro en moet hiermee maar zien zijn eigen kosten en die van de dierenarts te recupereren. (Dat wordt een genocide want beetje laten inslapen kost het minste.)
Zwerfdier vzw mag jaarlijks een contingent van 40 te behandelen katten voorzien. De vzw kan maximaal 3.200 euro krijgen.

Het milieubeleidsplan voorzag voor het project zwerfkatten 15.000 euro per jaar. Maar het kan dus nu wel 20.000 euro worden.

P.S.
De nieuwe voorzitter van de vzw woont in Zwitserland, maar is wel in Kortrijk geboren. De secretaris is ook hier geboren, maar woont in Beselare. Allebei vormen ze de Raad van Bestuur. (Eigenlijk moeten er drie zijn.)
Hoeveel MENSEN de vzw tewerkstelt is me niet bekend. Ook niet of die vzw nog voor andere gemeenten werkt. Dit soort van vzw’s doet zijn boeken niet open.

MAAR.
HAD U ALS KLEIN KIND IN DE VORIGE EEUW ALHIER IN KORTRIJK OOIT GEDACHT AAN DIT SOORT TOEKOMSTIGE PROBLEMEN ?
Al die katjes die voor mijn ogen zijn doodgeslagen.
Tegen de muur. Niet aan denken.