Competentiepool in Kortrijk

Zopas (vandaag) heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan de finale aanvraag tot oprichting en ondersteuning van de competentiepool “Productontwikkeling en Industrieel Design”. Op voorstel van vice-minister-president Fientje Moerman.

En de gemeenteraad van maandag eerstkomend zal zijn goedkeuring geven om mee te werken aan een Europees programma rondom designmanagement.
Groot doel is dat Stad ooit eens wordt uitgeroepen tot European Design Capital. Momenteel pretendeert Eindhoven dit te zijn. Geen mens die weet hoe dat komt.
Het budget van de Stad is 155.196 euro, waarvan de helft zou gesubsidieerd zijn. Later daarover wel een keer meer.

Weet je wat?
Hier in Vlaanderen was er een keer een kerel die al in de jaren ’60 iets wist over design. Kende al dat woord. Daar onvoorstelbaar goed (eenvoudig) over bezig was. Het was ook allemaal niet heel duur wat hij vertelde.
K.N. Elno de designmeester die tot in Stasegem toe kwam spreken over hoe tafels zetten. (Al lang nu dood.)
‘t Was in dat magnifieke café “De Zwaan” dat binnenkort wordt afgebroken. Je had toendertijd ook nog die tentoonstelling over DE TAFEL in Oostende.
In Vlaanderen is vanwege Elno wel iedereen veertig jaar geleden al geschrokken over onze Vlaamsche tafelmanieren.
Maar tumult over spontane (!) smaakvolle dingen en camp en kitsch voor en vanwege iedereen is er nu niet meer.
Dat is geen vooruitgang.
K.N. Elno was toen al het woord design ietwat beu. Vond het al jammer dat er geen verschil meer zou zijn tussen de zondagse tafel en die van tijdens de week. Tussen het salon en de living.
Kon wel niet voorzien dat we veel aan interieur zouden doen, terwijl we nooit thuis zijn. Had hij dat nog kunnen meemaken! “Interieur” toegespitst op crêches.

Dat was even tussendoor.

Op 4 juni dus was in de schoot van de Vlaamse regering al beslist om 168.750 euro toe te kennen voor de financiering van een “voortraject”.
Er is nu een convenant met het IWT-Vlaanderen en de vzw Competentiepool waarbij een bedrag van maximaal 1,9 miljoen euro wordt vastgelegd voor een periode van 30 maanden. Het Regionaal Sociaal- Economisch Overlegcomité West-Vlaanderen (RESOC) belooft een co-financiering van 20 procent van de huisvestingskosten.

(Waar? Er is voor kantoren althans ook nog ruimte zat in ‘t kasteel van ‘t Hooghe, wat al lang een “Huis van de Streek” moest zijn.)

Wat is dat, een competentiepool?
Niet verwarren met de vroegere “excellentiepolen” of huidige “strategische onderzoekscentra”.
Een competentiepool is gericht op de bundeling en samenwerking tussen innovatie-actoren en voornamelijk gericht op onderzoeks- en innovatierelevantie op Vlaamse schaal. Kennisdiffusie.

Wat is IWT?
Dat is het instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Bestaat al 15 jaar. IWT houdt zich als Vlaams overheidsagentschap bezig met het ondersteunen van innovatie. Het zorgt niet alleen voor financiering maar levert ook een brede waaier aan diensten, staat in voor coördinatie en beleidsvoorbereiding. Honderden miljoenen aan subsidies gaan naar innovatiesteun binnen bedrijven, onderwijsinstellingen, organisaties.

RESOC is een praatbarak (overlegtafel) voor streekontwikkeling.
Samenstelling: 16 leden van de SERR en minimum 8 vertegenwoordigers van de provincie en de steden, met nog wat zogenaamde “levende krachten”.
De SERR is de Sociaal-Economische Raad van de Regio. Met vertegenwoordigers van werkgevers, landbouworganisaties, werknemers. Aangeduid door de SERV.
SERV en SERR is niet hetzelfde.
RESOC én SERR zijn de adviesraden en overlegcomités die in de plaats zijn gekomen van de vroegere STC’s en streekplatformen.
ERSV’s zijn nog iets anders: Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden.

Burgemeester-Leterme-Fientje is het driespan dat de competentiepool naar Kortrijk heeft gekregen.
De minister-president kon dit zoals afgesproken al aankondigen op de opening van de Budascoop.
Nooit niet bang zijn.