Kosten politiezone VLAS: positieve rekeningen (3)

In de laatste politieraad van vorige maandag kon men eindelijk ook de jaarrekening van 2004 behandelen. Die van 2002 en 2003 kwamen pas in juni ter sprake.

Hierna zetten we voor de cijfermaniakken even alles op een rijtje.
We geven voor ieder dienstjaar de ontvangsten (vastgestelde rechten) en uitgaven in gewone dienst, met het resultaat. Later misschien nog even iets over de buitengewone dienst. Plus nog later wat kommentaar. Eigenlijk een hutsepot van feiten, duiding en opinie. Niet zeer journalistiek, maar op internet mag dat.

Al die gegevens vindt men meestal wel terug op de website van de politiezone VLAS, maar pas na nogal wat geblader, een urenlange handeling die u zich hierbij kunt besparen.

2002
(Dat is het eerste jaar van het bestaan van de PZ.)
Ontvangsten: 17,4 miljoen euro
Uitgaven: 16,2
Resultaat: 1,2 mio
Ten opzichte van de begroting van dat jaar werden zowel ontvangsten en uitgaven lichtjes overschat. (De begroting sloot in evenwicht met 17,8 miljoen.)

2003
Ontvangsten: 25,5 mio
Uitgaven: 22,3
Resultaat: + 2,2 mio !
De begroting zat er met 18,7 miljoen geweldig naast!
Zowel ontvangsten als uitgaven werden met miljoenen fors onderschat.

2004
Ontvangsten: 22,60 mio
Uitgaven: 19,52
Resultaat alweer zéér positief: net wat meer dan 3 miljoen.
De ontvangsten werden weer met miljoenen onderschat. Men dacht aan 19,3 miljoen.

Dat ziet er op het eerste gezicht allemaal goed uit. Overigens zijn er bij de begroting 2006 ook weer wat meevallers aan de zijde van de ontvangsten (van de hogere overheid), zodat er mede hierdoor een begrotingswijziging nodig was.

En dat is blijkbaar exceptioneel.
In elk geval, een Dexia-studie van september vorig jaar vindt de financiële toestand van de politiezones nogal dramatisch.
Voor de politiezones in geheel het land zouden de tekorten in eigen dienstjaar van 3,4 miljoen euro (in 2004) zijn opgelopen tot niet minder dan 26,8 miljoen euro (2005).
Niet te geloven, tenzij die andere zones net als VLAS hun ontvangsten telkens weer onderschatten. (Dexia baseert zich op begrotingen, niet op rekeningen.)
Opvallend is dat de financiële toestand tussen 2003 en 2005 voortdurend verslechtert bij juist de meer landelijke politiezones. Kunnen ze daar nog minder rekenen dan bij ons? Of krijgen de steden teveel geld van de hogere overheid? In cluster 1 – dat zijn de echt grote steden van het land – verbetert de financîële toestand!
In cluster 2, de regionale steden waartoe VLAS behoort, is over geheel het land het saldo eigen dienstjaar min 1,9 procent van van de gewone ontvangsten.

MAAR! NIET TE VROEG GEJUICHT.
Tot een andere, volgende keer.